-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Opatření děkana

 • Opatření děkana Národohospodářské fakulty o zřízení Antiplagiátorské komise  zde
 • Opatření děkana Národohospodářské fakulty ke zřízení Anti-plagiátorské komise (Dodatek č. 1) zde
 • Opatření děkana Národohospodářské fakulty k Opatření děkana NF VŠE v Praze č. 1/2010 o zřízení Etické komise (Dodatek č. 2) zde
 • Opatření děkana Národohospodářské fakulty k článku 4 Stipendijního řádu VŠE v Praze Mimořádné stipendium pro studentské pomocné vědecké síly zde
 • Opatření děkana Národohospodářské fakulty o zřízení znaleckého ústavu zde
 • Opatření děkana Národohospodářské fakulty k organizaci výuky v cizích jazycích zde
 • Opatření děkana Národohospodářské fakulty k vyúčtování pracovních cest zaměstnanců zde
 • Opatření děkana Národohospodářské fakulty k rozvržení a evidenci odpracované doby zde
 • Opatření děkana Národohospodářské fakulty ohledně nároku na dovolenou zde
 • Opatření děkana Národohospodářské fakulty dodatek k článku 5 Stipendijnímu řádu VŠE v Praze (doktorské stipendium) zde
 • Opatření děkana Národohospodářské fakultyposkytnutí mimořádné odměny pro neúspěšné žadatele o granty, vědecká stipendia ap. na NF VŠE zde
 • Opatření děkana Národohospodářské fakulty o podobě dodání studentských prací zde
 • Opatření děkana Národohospodářské fakulty Opatření děkana NF VŠE v Praze č. 1/2010 o zřízení Etické komise zde
 • Opatření děkana Národohospodářské fakulty: Organizační zabezpečení malých a velkých obhajob doktorských prací na NF VŠE  zde