-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Poskytnutí mimořádné odměny pro neúspěšné žadatele o granty

Související stránky

Také v letošním roce platí „Opatření děkana o poskytnutí mimořádné odměny pro neúspěšné žadatele o granty, vědecká stipendia ap. na NF VŠE“. Více informací najdete na adrese: http://isis.vse.cz/dok_server/slozka.pl?id=7715;download=41050.

Žádost odevzdejte referentce pro vědu paní Jitce Martínkové do 18. října 2017. Odměny budou vyplaceny v nejbližším možném výplatním termínu.