28.8.2018 - 15.9.2018 - Seznamovací kurzy pro první ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Pozvánka na řádné zasedání Akademického senátu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (funkční období 2015-2018)

Související stránky

V Praze, 26. dubna 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zvu Vás na řádné zasedání AS NF VŠE, které se bude konat ve středu 3. května 2017

ve 12:15 hod. v ZASEDACÍ MÍSTNOSTI NF VŠE č. 350.

Program jednání:

1. Projednání a schválení návrhu Statutu NF VŠE, Volebního řádu AS NF VŠE, Jednacího řádu AS NF VŠE, Jednacího řádu VR NF VŠE a Disciplinárního řádu NF VŠE.

2. Projednání a schválení Výroční zprávy Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické za rok 2016.

3. Projednání a schválení Rozpočtu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické na rok 2017.

4. Udělení předchozího souhlasu děkanovi NF VŠE ke jmenování nových členů Vědecké rady Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické.

5. Různé.

Svou účast, prosím, potvrďte e-mailem na adresu pavlik@vse.cz

doc. PhDr. Ján Pavlík předseda AS NF VŠE