28.8.2018 - 15.9.2018 - Seznamovací kurzy pro první ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení do NMS bez přijímacích zkoušek

Související stránky

Vážení studenti, absolventi či budoucí absolventi bakalářského studia na NF VŠE,

dovolte mi, abych Vás informoval o podstatné změně v rámci přijímacího řízení na navazující magisterské studium na NF VŠE.

Všichni uchazeči, kteří jsou absolventy bakalářského programu NF VŠE v Praze a v minulosti nikdy nebyli studenty navazujícího magisterského programu NF VŠE, budou přijati ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu NF VŠE bez nutnosti absolvování přijímacího testu, a to s účinností od začátku akademického roku 2017/18, tzn. již v přijímacím termínu leden 2018.

O výše uvedené změně pojednává Vyhláška o příjímacím řízení probíhajícím v akademickém roce 2017/18 na NF VŠE, blíže pak zejména článek 52.

Věřím, že Ti z Vás, kteří uvažují o pokračování studia na NF VŠE i v navazujícím magisterském studijním programu, toto zjednodušení přijímacího řízení uvítají. Připomínám však, že si musí podat přihlášku na navazující magisterské studium nejpozději do 5. 12. 2017.

Přeji Vám pohodové dny a jen samé úspěchy při Vašem studiu.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

děkan NF VŠE v Praze