Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací zkouška do navazujícího studia s nástupem do studia od LS 2016/17

Související stránky

19.1.2017 10:00

Termín přijímací zkoušky je 19. ledna 2017 v učebně SB18 v časech 9,00 a 10,15 hodin.

Podmínky přijetí

K přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu v oborech uskutečňovaných v českém jazyce na NF VŠE je třeba splnit následující podmínky:

  1. absolvovat přijímací test z odborného přehledu (test je v anglickém jazyce);
  2. dosáhnout vzdělání v bakalářském studijním programu.

 

Prominutí přijímací zkoušky

Podmínky přijetí se považují za splněné u uchazečů, kteří jsou absolventy bakalářského programu NF VŠE v Praze, v minulosti nikdy nebyli studenty navazujícího magisterského programu NF VŠE, který nedokončili, a skutečná délka jejich studia nepřevýšila 8 semestrů a zároveň počet ztracených kreditů nepřevýšil 30.

 

Průběh přijetí a zápisu

Bodová hranice potřebná pro přijetí do studia bude uveřejněna na webu NF VŠE neprodleně po jejím stanovení vedením fakulty. NF VŠE nebude jednotlivé uchazeče o možnosti být přijat a zapsán informovat jiným způsobem než zveřejněním požadované bodové hranice. Sledování těchto informací je odpovědností každého uchazeče.

NF VŠE bude přijímat a zapisovat do studia na Studijním oddělení NF VŠE v termínech, které budou oznámeny současně s požadovanou bodovou hranicí. K přijetí a zápisu do studia se uchazeči dostavují osobně anebo v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. Nedostavením se ve stanovených termínech k přijetí a zápisu do studia ztrácí uchazeč nárok na přijetí a nebude ke studiu přijat.

 

V případě všech rozhodnutí děkana v otázkách přijetí do studia lze podat žádost o přezkoumání rozhodnutí - odvolání. Tuto žádost lze podat až po té, co uchazeč obdrží rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

 

Pokud si myslíte, že máte jít na zkoušku a nebyla vám doručena pozvánka (poštou nebo e-mailem), ověřte si to prosím na studijním oddělení NF VŠE.