28.8.2018 - 15.9.2018 - Seznamovací kurzy pro první ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Prodloužení uzávěrky přihlášek ke studiu od ZS 2018/2019

3.6.2018

Termín uzávěrky přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium se začátkem studia od ZS 2018/2019 je na Národohospodářské fakultě prodloužen do 3. června 2018.

Veškeré informace k přihláškám naleznete zde

K přijetí na naší fakultu je zapotřebí splnit tyto 3 podmínky:

  1. ABSOLVOVAT v období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 test obecných studijních předpokladů (OSP) v základní verzi u společnosti Scio a DOSÁHNOUT požadované percentilové hranice,
  2. DOSÁHNOUT úplného středního, nebo úplného středního odborného vzdělání (úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení příslušného vzdělání odevzdají uchazeči při přijímání a zápisu do studia),
  3. Využít svého nároku na přijetí do studia, tedy DOSTAVIT SE se ve stanovených termínech k zápisu do studia.

Zápis je ve dnech 18 - 21.6. 2018 - více o zápisech zde

Pondělí  18. června 2018   (9.00 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod.)

Úterý  19. června 2018   (9.00 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod.)

Středa  20. června 2018   (9.00 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod.)

Čtvrtek  21. června 2018   (9.00 – 12.00 hod.)