Profesorská přednáška doc. Ing. Eriky Pastorákové, PhD.

Dne 23. listopadu 2016 se koná na zasedání Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE v zasedací místnosti 350 NB profesorská přednáška

doc. Ing. Eriky Pastorákové, PhD.

na téma:

Vývoj dôchodkového systému na Slovensku – priestor pre individuálne zabezpečenie sa na postproduktívne obdobie“.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague