Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze 2019

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze (SOCD) je příležitostí pro všechny studenty, kteří chtějí předvést své odborné znalosti a prezentovat svou práci ve větším rozsahu, než umožňuje běžná výuka.

Dokumenty

Termíny

  • Termín odevzdání prací: do 24. března 2019
  • 14. ročník soutěže se bude konat v pátek 12. dubna 2019 od 8:30 v zasedací místnosti NF NB 350

Kategorie

A) práce studentů bakalářského studia,

B) práce studentů magisterského studia (student magisterského studia může přihlásit práci, která vznikla během jeho bakalářského studia na NF VŠE)

C) práce studentů doktorského studia.

Soutěžící

Soutěžit mohou jednotlivci i řešitelské týmy všech ročníků a oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia NF VŠE, dále studenti jiných fakult VŠE a dalších vysokých škol, pokud jejich práce vznikly v rámci výuky na NF VŠE.

Účastnit se mohou i ti, kdo již nejsou studenty NF, ale práci odevzdali v předchozích dvou semestrech, tedy v době svého studia na NF VŠE.

Se stejnou prací se student může soutěže zúčastnit pouze jednou.

Administrativní záležitosti

Rozsah odborné studie nesmí přesáhnout 20 normostran (tj. 36 000 znaků s mezerami, od úvodu po závěr, do rozsahu se nepočíta: abstrakt, seznam literatury, přílohy). Studie by měla obsahovat úvod, teoretickou a analytickou část, závěr a případně vědecký aparát. Osobní údaje se smí uvádět pouze na titulním listu práce (jméno a příjmení, email, číslo účtu, počet znaků včetně mezer), který nahrazuje přihlášku. Práce dále musí splňovat nejen odborné nároky, ale také řádně uvádět a citovat používanou odbornou literaturu, musí obsahovat abstrakt v českém (popř. slovenském) a anglickém jazyce, JEL klasifikaci a klíčová slova. Práce mohou být napsány a prezentovány v češtině, slovenštině či angličtině. Práci odevzdává autor pouze v elektronické podobě (pouze ve formátu *.doc, *.docx, nebo *.pdf). Práci autor zašle na sekretariát dané katedry a studentskému tajemníkoviTermín odevzdání prací na katedry je do 24. března 2019.

Předpokládaný průběh finálového kola:

  • 08:30-08:45 slavnostní zahájení v zasedací místnosti NF
  • 8:45-11:00 prezentace a diskuse v rámci 1. kategorie
  • 11:00-12:00 přestávka
  • 12:00-14:00 prezentace a diskuse v rámci 2. kategorie
  • 14:00-14:30 prezentace vítězů studentské soutěže z NF Ekonomické univerzity v Bratislavě
  • 14:30-16:30 prezentace a diskuse v rámci 3. kategorie
  • 16:30-17:00 jednání komise, stanovení vítězů a příprava diplomů
  • 17:00-17:30 slavnostní vyhlášení výsledků a předání diplomů v zasedací místnosti NF

Odměny

První místo v každé kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 25 000,- Kč.

Druhé místo v každé kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 15 000,- Kč.

Třetí místo v každé kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 10 000,- Kč.

Ostatní soutěžící ve finálovém kole obdrží Uznání děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 5 000,- Kč.

Ostatní soutěžící vybraní katedrami obdrží mimořádné jednorázové stipendium minimálně ve výši 1 000,- Kč.

Soutěžící na prvních třech místech v každé kategorii budou vyhlášeni i během promocí NF.

Publikování prací

Vítězné práce v bakalářské a magisterské kategorii budou zveřejněny ve sborníku ze SOCD.

Soutěž o cenu děkana je podporovaná Nadací ČEZ. DĚKUJEME!

Minulý ročník 

V pátek 20. 4. 2018 se uskutečnilo finálové kolo třináctého ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE 2018. Letošní ročník nabídnul mimořádně kvalitní práce a také přidání nové kategorie – práce studentů doktorského studia. Studentům byly díky Nadaci ČEZ rozdány mimořádné odměny přesahující padesát pět tisíc korun.

V kategorii bakalářských prací zvítězil David Busta s prací MODEL EKONOMICKÉHO DOPADU HYPOTETICKÉHO ZAVEDENÍ GARANTOVANÉHO PŘÍJMU V ČESKÉ REPUBLICE NA ZÁKLADĚ DAT Z ROKU 2015. Druhým místem byla ohodnocena práce Tomáše Kučery s názvem COGNITIVE BIAS MITIGATION: HOW TO MAKE DECISION-MAKING MORE RATIONAL? Prezentace Tomáše Kučery byla také komisí ohodnocena jako nejsympatičtější vystoupení v bakalářské kategorii.  Diplom za třetí místo si odnesl Daniil Kashkarov s prací OBSERVING THE UNOBSERVABLE: EDUCATION AND SIGNALLING IN MIDDLE-INCOME COUNTRIES.

V kategorii magisterských prací zvítězila těsným rozdílem čerstvá studentka doktorského studia NF Andrea Čečrdlová s prací na téma CHOVÁ SE ČNB PŘI PLNĚNÍ SVÉHO MANDÁTU SYMETRICKY? Na druhém místě skončila Tereza Marková s prací WOMEN HAVE IT EASIER: GENDER DISPARITIES IN CRIMINAL JUSTICE IN THE CZECH REPUBLIC. Na třetím místě skončil Tomáš Kratěna s prací KOMPARACE DŮCHODOVÝCH SYSTÉMŮ ČR A ŠVÝCARSKAV LETECH 2015 – 2017. Speciální ocenění za nejlepší prezentování si odnesla Andrea Čečrdlová.

V nové kategorii doktorských prací zvítězil mezi opravdu velmi silnou konkurencí Milan Bednář s prací EXISTENCE OF POLITICAL BUDGET CYCLES IN THE EUROPEAN UNION – NEW EVIDENCE OF FRAGMENTATION BETWEEN COUNTRIES. Na druhém místě skončil Miroslav Titze se soutěžní prací KRÍZA LIKVIDITY A FINANČNÁ NÁKAZA V ROKOCH 2007–2009: PONAUČENIE DO BUDÚCNOSTI. Na třetím místě se umístila Pavla Chmelová s prací na téma VLIV REALIZACE STRUKTURÁLNÍ POMOCI EU NA HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A FISKÁLNÍ POLITIKU ČESKÉ REPUBLIKY.

Za pozornost stojí také účast našich studentů na soutěži ŠVOČ Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě, která se uskutečnila 12. 4. 2017 v Bratislavě. Komisí děkana byly vybrány práce Davida Busty a Ondřeje Žáčka, kteří byli v Bratislavě oceněni za výbornou reprezentaci naší fakulty.

Celé finálové kolo se za účasti mnoha hostů z řad pedagogů i studentů neslo ve velmi příjemné atmosféře a bylo možné vyslechnout velmi zajímavé odborné diskuse. Ještě jednou gratulujeme vítězům i zúčastněným a děkujeme všem, kteří přišli soutěžící podpořit.

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE 2018 se uskutečnila za finanční podpory Nadace ČEZ.

Sborníky

Starší ročníky

SOCD 2017

SOCD 2017

SOCD 2016

SOCD 2015

SOCD 2013