28.8.2018 - 15.9.2018 - Seznamovací kurzy pro první ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze 2018

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze (SOCD) je příležitostí pro všechny studenty, kteří chtějí předvést své odborné znalosti a prezentovat svou práci ve větším rozsahu, než umožňuje běžná výuka.

V pátek 20. 4. 2018 se uskutečnilo finálové kolo třináctého ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE 2018. Letošní ročník nabídnul mimořádně kvalitní práce a také přidání nové kategorie – práce studentů doktorského studia. Studentům byly díky Nadaci ČEZ rozdány mimořádné odměny přesahující

V kategorii bakalářských prací zvítězil David Busta s prací MODEL EKONOMICKÉHO DOPADU HYPOTETICKÉHO ZAVEDENÍ GARANTOVANÉHO PŘÍJMU V ČESKÉ REPUBLICE NA ZÁKLADĚ DAT Z ROKU 2015. Druhým místem byla ohodnocena práce Tomáše Kučery s názvem COGNITIVE BIAS MITIGATION: HOW TO MAKE DECISION-MAKING MORE RATIONAL? Prezentace Tomáše Kučery byla také komisí ohodnocena jako nejsympatičtější vystoupení v bakalářské kategorii.  Diplom za třetí místo si odnesl Daniil Kashkarov s prací OBSERVING THE UNOBSERVABLE: EDUCATION AND SIGNALLING IN MIDDLE-INCOME COUNTRIES.

V kategorii magisterských prací zvítězila těsným rozdílem čerstvá studentka doktorského studia NF Andrea Čečrdlová s prací na téma CHOVÁ SE ČNB PŘI PLNĚNÍ SVÉHO MANDÁTU SYMETRICKY? Na druhém místě skončila Tereza Marková s prací WOMEN HAVE IT EASIER: GENDER DISPARITIES IN CRIMINAL JUSTICE IN THE CZECH REPUBLIC. Na třetím místě skončil Tomáš Kratěna s prací KOMPARACE DŮCHODOVÝCH SYSTÉMŮ ČR A ŠVÝCARSKAV LETECH 2015 – 2017. Speciální ocenění za nejlepší prezentování si odnesla Andrea Čečrdlová.

V nové kategorii doktorských prací zvítězil mezi opravdu velmi silnou konkurencí Milan Bednář s prací EXISTENCE OF POLITICAL BUDGET CYCLES IN THE EUROPEAN UNION - NEW EVIDENCE OF FRAGMENTATION BETWEEN COUNTRIES. Na druhém místě skončil Miroslav Titze se soutěžní prací KRÍZA LIKVIDITY A FINANČNÁ NÁKAZA V ROKOCH 2007–2009: PONAUČENIE DO BUDÚCNOSTI. Na třetím místě se umístila Pavla Chmelová s prací na téma VLIV REALIZACE STRUKTURÁLNÍ POMOCI EU NA HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A FISKÁLNÍ POLITIKU ČESKÉ REPUBLIKY.

Za pozornost stojí také účast našich studentů na soutěži ŠVOČ Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě, která se uskutečnila 12. 4. 2017 v Bratislavě. Komisí děkana byly vybrány práce Davida Busty a Ondřeje Žáčka, kteří byli v Bratislavě oceněni za výbornou reprezentaci naší fakulty.

Celé finálové kolo se za účasti mnoha hostů z řad pedagogů i studentů neslo ve velmi příjemné atmosféře a bylo možné vyslechnout velmi zajímavé odborné diskuse. Ještě jednou gratulujeme vítězům i zúčastněným a děkujeme všem, kteří přišli soutěžící podpořit.

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE 2018 se uskutečnila za finanční podpory Nadace ČEZ.

 

 

Dokumenty

Termíny

  • Termín odevzdání prací: do 20. března 2018
  • 13. ročník soutěže se bude konat v pátek 20. dubna 2018.

Kategorie

A) práce studentů bakalářského studia,

B) práce studentů magisterského studia, [1]

C) práce studentů doktorského studia.

Soutěžící

Soutěžit mohou jednotlivci i řešitelské týmy všech ročníků a oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia NF VŠE, dále studenti jiných fakult VŠE a dalších vysokých škol, pokud jejich práce vznikly v rámci výuky na NF VŠE.

Účastnit se mohou i ti, kdo již nejsou studenty NF, ale práci odevzdali v předchozích dvou semestrech, tedy v době svého studia na NF VŠE.

Se stejnou prací se student může soutěže zúčastnit pouze jednou.

Administrativní záležitosti

Rozsah odborné studie nesmí přesáhnout 20 normostran (tj. 36 000 znaků s mezerami, včetně poznámek pod čarou, příloh apod.). Studie by měla obsahovat úvod, teoretickou a analytickou část, závěr a případně vědecký aparát. Osobní údaje se smí uvádět pouze na titulním listu práce (jméno a příjmení, email, číslo účtu, počet znaků včetně mezer), který nahrazuje přihlášku. Práce dále musí splňovat nejen odborné nároky, ale také řádně uvádět a citovat používanou odbornou literaturu, musí obsahovat abstrakt v českém (popř. slovenském) a anglickém jazyce, JEL klasifikaci a klíčová slova. Práce mohou být napsány a prezentovány v češtině, slovenštině či angličtině. Práci odevzdává autor pouze v elektronické podobě (pouze ve formátu *.doc, *.docx, nebo *.pdf). Práci autor zašle na sekretariát dané katedry a studentskému tajemníkovi. Termín odevzdání prací na katedry je do 20. března 2018.

Předpokládaný průběh finálového kola:

  • 08:45-09:00 slavnostní zahájení v zasedací místnosti NF
  • 09:00-11:00 prezentace a diskuse v rámci 1. kategorie
  • 11:00-12:00 přestávka
  • 12:00-14:00 prezentace a diskuse v rámci 2. kategorie
  • 14:00-14:30 prezentace vítězů studentské soutěže z NF Ekonomické univerzity v Bratislavě
  • 14:30-16:30 prezentace a diskuse v rámci 3. kategorie
  • 16:30-17:00 jednání komise, stanovení vítězů a příprava diplomů
  • 17:00-17:30 slavnostní vyhlášení výsledků a předání diplomů v zasedací místnosti NF

Odměny

První místo v každé kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 25 000,- Kč.

Druhé místo v každé kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 15 000,- Kč.

Třetí místo v každé kategorii: Výherce obdrží Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 10 000,- Kč.

Ostatní soutěžící ve finálovém kole obdrží Uznání děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a mimořádné jednorázové stipendium ve výši 5 000,- Kč.

Ostatní soutěžící vybraní katedrami obdrží mimořádné jednorázové stipendium minimálně ve výši 1 000,- Kč.

Soutěžící na prvních třech místech v každé kategorii budou vyhlášeni i během promocí NF.

Publikování prací

Vítězné práce v bakalářské a magisterské kategorii budou zveřejněny ve sborníku ze SOCD.

Soutěž o cenu děkana je podporovaná Nadací ČEZ. DĚKUJEME!

Starší ročníky

SOCD 2017

SOCD 2017

SOCD 2016

SOCD 2015

SOCD2014

SOCD 2013

SOCD 2012

SOCD 2011


[1] Student magisterského studia může přihlásit práci, která vznikla během jeho bakalářského studia na NF VŠE.