Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Zpráva o soutěži SVOČ 2010

Související stránky

V pátek 19. března 2010 uspořádala Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze (NF VŠE) pátý ročník soutěže SVOČ. Oproti minulému ročníku soutěže se přihlásilo o 14 studentů více. Nejvyšší nárůst přihlášených měla katedra filozofie, katedra institucionální ekonomie a katedra práva a regionálního rozvoje, pokles zájemců zaznamenala jen katedra hospodářské a sociální politiky.

Finálového kola se zúčastnilo celkem 56 studentů, přihlášeno bylo celkem 55 prací. Soutěžilo se v sedmi tematických sekcích zajišťovaných katedrami NF VŠE, přičemž každá sekce obsahovala tři kategorie prací: A) diplomové práce a magisterské projekty; B) bakalářské práce a bakalářské projekty; C) seminární práce a eseje.

Jednotlivé katedry a sekce: Katedra ekonomie (Ekonomická teorie a její aplikace); Katedra ekonomiky životního prostředí (Ekonomika životního prostředí a přírodních zdrojů); Katedra filozofie (Filozofie); Katedra hospodářské a sociální politiky (Hospodářská politika a sociální systémy); Katedra hospodářských dějin (Hospodářské dějiny); Katedra institucionální ekonomie (Význam a reformy institucí); Katedra práva a Katedra regionálních studií (Regionální studie, ekonomie obcí a právo).

Jednání jednotlivých sekcí řídily hodnotící komise složené z předních odborníků daného oboru. Pro každou kategorii byly vybrány nejvýše 3 soutěžní práce, na jejichž prezentaci před komisí a následnou diskusi měli zúčastnění celkem 30 minut.

Na odměny pro vítěze a úspěšné účastníky bylo vyhrazeno celkem 100 000,- Kč, tato částka byla rozdělena následovně:

za 1. místo v kategorii diplomové práce a magisterské projekty 7 000,- Kč;

za 1. místo kategorii bakalářské práce a bakalářské projekty 5 000,- Kč;

za 1. místo v kategorii seminární práce a eseje 3 000,- Kč;

za úspěšnou prezentaci před komisí 1 000,- Kč a čestné uznání děkana NF VŠE.

Výstupem SVOČ 2010 i dalších navazujících ročníků bude vydání úspěšně prezentovaných prací na CD formou sborníku.

Výherci jednotlivých kategorií podle jednotlivých tematických sekcí, resp. podle jednotlivých kateder.

V některých tematických sekcích nebylo možné vybrat vítěznou práci pro danou kategorii.

Katedra ekonomie

(Tematická sekce: ekonomická teorie a její aplikace)

V kategorii diplomová práce a magisterský projekt zvítězil Michal Pokorný s prací „Může ekonomie zkoumat chování zvířat?“.

V sekci bakalářská práce a bakalářský projekt zvítězil Martin Regéczy s prací„Are elections polls fair or nudging?“.

V sekci seminární práce a esej se o první místo rozdělili studenti Michala Karhanová, Dana Kloudová a Jiří Lahvička se společnou prací „Kolik lidí přijde na fotbal? Modelování návštěvnosti fotbalových utkání Slovanu Liberec v letech 2000-2009“ a dále Iva Pejsarová s prací „Gambling forms and their differences with an emphasis on odds“.

Čestné ocenění získali: Petr Stehlík, Tomáš Havel a Tomáš Jirásek.

Katedra hospodářské a sociální politiky

(Tematická sekce: hospodářská politika a sociální systémy)

V kategorii bakalářská práce a bakalářský projekt zvítězila Tereza Voborníková s prací „Biopaliva pro naftové motory“.

Čestné ocenění získali: Petr Vlček, Anna Veselá a Petr Holeček.

Katedra filosofie

(Tematická sekce: filosofie)

V kategorii diplomová práce a magisterský projekt: zvítězil Tomáš Vaverka s prací „Příspěvek českého ekonomického myšlení k apriorismu v ekonomii“.

V kategorii Seminární práce a esej: zvítězil   Ondřej Bečev s prací „Gnóze a novoplatonismus“.

Čestné ocenění získali: Lukáš Bernat, Pavel Janda, Tomáš Krištofóry, Jan Färber, Jakub Hruška, Pavel Janda a Ondřej Vašíček.

Katedra ekonomiky životního prostředí

(Tematická sekce: ekonomika životního prostředí a přírodních zdrojů)

V kategorii diplomová práce a magisterský projekt zvítězila Gabriela Petrovajová s prací „Preference horolezců při výběru lezeckých oblastí – výběrový experiment“.

V kategorii bakalářská práce a bakalářský projekt zvítězila Pavla Kačmárová s prací „Analýza českých informačních potřeb v oblasti nástrojů politiky životního prostředí“.

V kategorii seminární práce a esej zvítězila   Iveta Štěpáníková s prací „Zhodnocení environmentální škodlivosti podpory z programu Zelená úsporám“.

Čestné ocenění získali: Dana Klaubenschalková, Renata Šohajová, Jan Juklíček, Ludmila Petkovová a Martin Regéczy.

Katedra institucionální ekonomie

(Tematická sekce: význam a reformy institucí)

V kategorii diplomová práce a magisterský projekt zvítězil Marek Vokoun s prací „Inovace v podnikatelském sektoru“.

V kategorii bakalářská práce a bakalářský projekt zvítězil Šimon Homolka s prací „Rigidita pákistánské společnosti - Co brání jejímu rozvoji?“.

V kategorii seminární práce a esej zvítězil Lukáš Máslo s prací „Rothbard vs. Hayek; Anarchocapitalism vs. Classical Liberalism“.

Čestné ocenění získali: Kateřina Bourová, Jiří Šrank, Stanislav Němeček, Jiří Švarc, David Dolejší a Josef Tětek.

Katedra hospodářských dějin

(Tematická sekce: hospodářské dějiny)

V kategorii bakalářská práce a bakalářský projekt zvítězila Lucie Dušková s prací „Mikrosvět dozorců a vězňů v Terezíně“.

V kategorii seminární práce a esej zvítězil Anton Poprik s prací „Zkoumání vzniku, úspěšnosti a příčin krachu státní politiky organizovaného rozptylu sídelních koncentrací romského obyvatelstva v ČSSR v letech 1965 až 1968“.

Čestné ocenění získali: Michal Vrabec, Jakub Večerník, Petra Steklá, Jan Kleinbauer a Otakar Kalenda.

Katedra práva + Katedra regionálního rozvoje

(Tematická sekce: regionální studie, ekonomie obcí a právo)

V kategorii diplomová práce a magisterský projekt zvítězila Barbora Dittrichová s prací „Magistrát hlavního města Prahy“.

V kategorii seminární práce a esej zvítězily   Linda Alexandrová a Jana Faberová s prací „Vnitřní migrace v ČR“.

Čestné ocenění získali: Eliška Borecká, Michaela Lelková, Václav Hosnédl, Zdeňka Michalovská a Pavla Válková.

A. Stejkozová; F. Stellner

2010

Poznámka:

Na základě zkušeností z minulých ročníků soutěže, celofakultní diskuse a konstruktivních připomínek soutěžících, organizátorů, vedení NF VŠE a dalších zúčastněných byl zpracován nový projekt soutěže. Od roku 2011 proto naváže plynule na SVOČ Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty v Praze.