-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Formuláře pro doktorandy

Vzorové rozvrhy a strukturní tabulky

Přihlášky

Disertační práce

Žádosti

Hodnocení doktoranda

  • Každoročně vyplňuje v ISIS školitel a schvaluje děkan, student poskytne školiteli v součinnosti podklady a minimálně doloží, zda plní povinnosti doktoranda a studijní vyhlášku (tj. orientačně u studentů oboru D-ES 09/10 a dále i 40 kreditů za ročník a povinné předměty, bližší specifikace také v Bílé knize).

Individuální studijní plán

Potvrzení o studiu