Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Náležitosti a formální úprava disertační práce

Disertační práce se skládá z následujících částí: 

  1. Úvod s vytýčením cílů práce a hodnocením zpracovaných pramenů a odborné literatury.
  2. Odborný text.
  3. Závěr s hodnocením, zda bylo dosaženo vytčených cílů, včetně původního přínosu autora (tj. stručný přehled původních výsledků disertace, v čem zlepšují současný stav), popř. závěry pro další rozvoj vědy nebo pro realizaci v praxi.
  4. Seznam zpracovaných nevydaných a vydaných pramenů, odborné literatury a studií.
  5. Obsah.

 

Doporučená formální úprava: 

Řádkování: 1,5
Velikost písma (běžný text): 12
Typ písma: Times New Roman
Zarovnání odstavce: do bloku
Nadpisy kapitol a subkapitol – úprava jednotná v celé práci, číslování v desetinném třídění. Úvod a Závěr se nečíslují.

 

Více informací zde a zde v Bílé knize.