Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Workshopy

Vážení kolegové a kolegyně,

dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se bude konat v úterý 5.6.2018 od 16:00 ve velké zasedačce NF VŠE (NB 350). Na workshopu vystoupí následující kolegové a kolegyně:

autor/název příspěvku:
Vilém Čáp: Vliv politické reprezentace na personální otázky samosprávných celku
Tereza Lukášová: Externality způsobované státem
Stanislava Bajzíková: A New Measure of Stereotypes in the Workplace
Jakub Čihák: Vliv mobilní telefonie na ekonomický růst

Těším se na Vaši účast a diskuzi
Jan Čadil

***

Vážení kolegové a kolegyně,

dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se
bude konat 12.1.2016 od 16:00 ve velké zasedačce NF VŠE. Na workshopu
vystoupí
následující kolegové a kolegyně:

autor/název příspěvku:
Tomáš Frömmel: Negative inflation target policy: Proposal of non-distortionary monetary policy rule
Vojtěch Kotrba: Racial discrimination in the Czech fantasy league
Vilém čáp: Analýza a zhodnocení dopadů do hospodaření při případném osamostatnění městských částí hlavního města Prahy do podoby samostatných obcí
Aneta Urbanovská: Význam Ruska pro přidanou hodnotu českého exportu

Těším se na Vaši účast a diskuzi
Jan Čadil

***

Vážení kolegové a kolegyně,

dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se
bude konat 20.6. 2017 od 16:00 ve velké zasedačce NF VŠE. Na workshopu
vystoupí následující kolegové

autor/název příspěvku:

Radim Ječný: Počátky liberalizace železniční nákladní dopravy v ČR
Štěpán Pekárek: Similarity Analysis of Euro Area Banking Sectors in
the period 2005-2015
Štěpán Křeček: Vliv sazby daně z příjmů právnických osob na daňový
příjem v České republice v letech 1993 až 2016
Milan Bednář: EU-US trade liberalization potential: Policy barriers to
goods exports of the European Union member states
Lukáš Bernát: Ekonomičtí agenti v komplexním adaptivním systému
Tomáš Šestořád: Vliv monetárního pravidla na fiskální multiplikátor

Těším se na setkání s Vámi
doc.Ing. Jan Čadil, Ph.D.

***

Vážení kolegové a kolegyně,

dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se

bude konat 18.4. 2017 od 16:00 ve velké zasedačce NF VŠE. Na workshopu

vystoupí následující kolegové a kolegyně

autor/název příspěvku:

Radim Ječný: Dopady Mnichovské dohody na železnici

Jakub Drábek: Analýza ukazatelů výkonnosti ekonomiky Spojených státu

amerických v 70. letech

Tomáš Frömmel: Response to Tullock: Why do entrepreneurs not study the

Austrian business cycle theory? Game theory approach.

Petr Němec: Maturity mismatching and the natural yield curve

Těším se na Vaši účast a diskuzi

Jan Čadil

***

Vážení kolegové a kolegyně,

dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se
bude konat 31.1. 2017 od 16:00 ve velké zasedačce NF VŠE. Na workshopu
vystoupí následující kolegové a kolegyně

autor/název příspěvku:

Lucie Kureková: Vnitřní model migrace: empirická studie panelových dat Polska

Petr Slabý: Zahraniční politika Spojených států amerických a její vliv
na proces evropské integrace mezi lety 1951–1958

Bradley Leowen: Decentralization and regional policy in Central and
Eastern Europe: An institutionalist approach to regional inequalities

Martin Lukavec: How much does a minute of commuting time cost? An
examination of property prices in relation to distance to the city
center in Prague

Tomáš Šestořád: Fiskální multiplikátor při nulové nominální
úrokové míře: empirická verifikace na datech Spojených států

Ondřej Ptáček: Úrokové sazby a ECB a Taylorovo pravidlo

Těším se na Vaši účast a diskuzi

Jan Čadil

***

Vážení kolegové a kolegyně,

dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se

bude konat 29.11. 2016 od 16:00 ve velké zasedačce NF VŠE. Na workshopu

vystoupí následující kolegové a kolegyně

autor/název příspěvku:

Jakub Drábek: Ceny teplých jídel roku 1949 ve vztahu k dnešním cenám

Šárka Prát: How to attract high skilled labour to the United States: a

systems analysis

Radim Ječný: Uhelné dráhy

Petr Šimíček: Vývoj diskontní sazby pro soukromé investice v režimu

devizových intervencí v České republice

Štěpán Pekárek: Komparativní analýza růstových diferenciálů bankovních

sektorů zemí CEE

Těším se na Vaši účast a diskuzi

Jan Čadil

***
Vážení kolegové a kolegyně,dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se
bude konat 1.6. 2016 od 16:00 ve velké zasedačce NF VŠE. Na workshopu
vystoupí následující kolegové a kolegyněautor/název příspěvku:Ivo Strejček: Dvojí přístup ke snižování daní: Daňové reformy
prezidentů Lyndona Johnsona a Ronalda ReaganaŠárka Prát: Migration of Ukrainians into the Czech Republic and PolandTereza Pušová: Ekonomické důsledky vzniku samostatného Irska v první
polovině 20. stoletíJitka Melzochová: Základní nepodmíněný příjem v mikroekonomické teoriiJan Brožek: Tělovýchovné spolky v Československu v letech 1918 - 1938Martin Lukavec: Worlds Apart: Examining Trends in Property Price
Disparity in Prague, Czech RepublicMartin Komrska: Deflace, odklad spotřeby a hospodářské krize: rétorika
centrálních bank vs. ekonomická literaturaTěším se na Vaši účast a diskuzi
Jan Čadil

***
Vážení kolegové a kolegyně,
dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se bude konat 12.1.2016 od 16:00 ve velké zasedačce NF VŠE. Na workshopu vystoupí následující kolegové a kolegyně
autor/název příspěvku:

 

 • Jan VašendaThe Case of University Accreditation: A Policy Analysis
 
 • Jan Skopeček: Ekonomické aspekty masové migrace

 

 • Jan Brožek: Sovětizace polského vysokého školství

 

 • Petra Halíková: Vývoj studijních oborů na VŠE v Praze v letech 1955-1965

 

 • Jan HájekLafferova křivka – analýza efektů a možných průběhů funkce
Těším se na Vaši účast a diskuzi
Jan Čadil

****

Vážení kolegové a kolegyně,
dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se bude konat 4.11.2015 od 16:00 v NB350. Na workshopu vystoupí následující kolegové a kolegyně
autor/název přísěvku:
 • Lukáš Nikodým: The inefficiency of Common Law
 • Štěpán Růt: Vliv světových válek na organizaci britské železniční dopravy - západkový efekt
 • Jan Macháč: Methodological challenges in the application of the principle of proportionality in water management
 • Pavla Chmelová, Vladimír Štípek:Výsledky a souvislosti procesu novelizace zákona o veřejných zakázkách v ČR od roku 2010
Těším se na Vaši účast a diskuzi
Jan Čadil
****
Vážení kolegové a kolegyně,
dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se bude konat 30.6.2015 od 16:00 ve velké zasedačce NF VŠE. Na workshopu vystoupí následující kolegové a kolegyně
autor/název přísěvku:
Karel Mirošník Vyhodnocení dopadu dotací ze strukturálních fondů na malé firmy v ČR v období 2007-2013
Lukáš Nikodým, Petra Halíková Stát nebo trh: Nástin československého ekonomického myšlení po druhé světové válce
Jana Brhelová Welfare state jako systematické, koncepční a dlouhodobě udržitelné řešení? Hospodářské a politické okolnosti vzniku britského Welfate state
Pavel Procházka Procedura makroekonomických nerovnováh Evropské unie v období 2011-2013
Ondřej Ptáček
The decision-making of venture capital investor and barriers of venture capital and private equity investment in the Czech Republic
Petr Chalupecký Open and repressed inflation in Czechoslovakia in 1945–1953

Těším se na Vaši účast a plodnou diskuzi

Jan Čadil

****

Vážení kolegové a kolegyně,

dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se bude konat 27.5.2015 od 16:00 ve velké zasedačce NF (NB350). Na workshopu vystoupí následující kolegové a kolegyně

autor/název přísěvku:

 • Jana Brhelová: Ekonomické rozhodnutí nebo politická nutnost?Ekonomické aspekty znárodnění na příkladu Velké Británie v letech 1945–1951.
 • Vladimír Štípek: Financing of R&D projects through Stock Exchange
 • Jan Šlajs: Právní demokratická identita aneb ústavní obrana demokracie
 • Petr Chalupecký: K poválečné činnosti Jaroslava Nebesáře
 • Saida Teleuova: Srovnání systému zdravotní péče v Republice Kazachstán se systémy ve vybraných zemích Evropské Unie
 • Jiří Štekláč: Smoothing out the credit cycle under the conditions of current credit economy – a post-Keynesian approach
 • Lukáš Nikodym: Lidská práva, intervence a efektivnost

Těším se na Vaši účast a plodnou diskuzi

Jan Čadil

 

***

Proběhlé workshopy

Vážení kolegové a kolegyně,

dne 1.4.2015 proběhne doktorandský workshop od 16:00 v místnosti 350 NB. Na workshop jsou zváni všichni doktorandi i zájemci z řad studentů a akademických pracovníků. Budou diskutovány následující příspěvky:

 • Jana Brhelová: Československo-britské vztahy v letech 1945–1948 Hospodářská spolupráce jako prostředek k dosažení zahraničně-politických cílů
 • Saida Teleuova: The creation of a unified management system: Lessons from Transport Sector in the CIS Region
 • Jiří Štekláč, Miroslav Titze: Udržitelnost dluhového financování státu v interakci s nákupy státních dluhopisů v rámci politiky kvantitativního uvolňování na příkladu USA, UK a Japonska v letech 2000 – 2014
 • Jan Vašenda: Financování vysokého školství:
  Problematika zavedení školného na veřejných vysokých školách
 • Tomáš Nikodým: Studying Monopoly

Těším se na setkání s Vámi a na diskuzi nad příspěvky

doc.Ing. Jan Čadil, Ph.D.

***

Vážení kolegové a kolegyně,

dne 27.1. proběhne doktorandský workshop od 16:00 v místnosti 350 NB. Na workshop jsou zváni všichni doktorandi i zájemci z řad studentů a akademických pracovníků. Budou diskutovány následující příspěvky:

 • Vliv pádu CA na československou burzu
 • Autor: Richard Lad
 • Investice do lidského kapitálu
 • Autor: Jan Vašenda
 • Structural Problems of the Czech Economy
 • Autor: Jan Skopeček
 • Bitcoin and the End of the Booms and Busts of the Business Cycle
 • Autor: Dominik Stroukal
 • Contribution of the Institutional Economics to the Growth Theory and Influence of Selected Institutional Factors on the Economic Growth
 • Autor: Pavel Procházka
 • Ekonomika energetiky: Nové trendy a rozvojové koncepce
 • Autor: Miroslav Hladík

 

Těším se na Vaši účast a plodnou diskuzi

doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

***

Vážení kolegové a kolegyně,

dne 3.12. proběhne doktorandský workshop od 16:00 v místnosti 350 NB. Na workshop jsou zváni všichni doktorandi, budou diskutovány následující příspěvky:

EU Democracy promotion in Central Asia: Lessons learned and Perspectives
Autor: Saida Teuleva

Vztah mezi nezaměstnaností a zdravotním stavem v České republice – logitudální analýza
Autor: Dominik Stroukal

 

(Ir)reversibility and Memory of Hysteretic Systems
Autor: Lukáš Máslo

 

Ochota poplatníků platit daně (daňová morálka) –samostatný jev a definice modelu
Autor: Jan Hájek

 

Contribution of the Institutional Economics to the Growth Theory and Influence of Selected Institutional Factors on the Economic Growth
Autor: Pavel Procházka, Klára Čermáková

 

Analýza dopadu investic R&D na regionální rozvoj a soukromé firmy v České republice
Autor: Karel Mirošník

 

***

Vážení kolegové a kolegyně,

dne 29.10. proběhol doktorandský workshop od 15:00 v místnosti 350 NB.

 

Predikované dopady realizace chilské penzijní reformy v ČR

Autor :Petr Brabec, Karina Kubelková

 

Rovnost a diskriminace v zajetí zákona o dani z přidané hodnoty

Autor: Jan Hájek

 

Lafferova křivka – analýza efektů a možných průběhů funkce
Autor: Jan Hájek

 

Problematika financování dopravní infrastruktury z pohledu struktury a celkového nastavení příjmové strany rozpočtu SFDI

Autor: Pavla Chmelová

 

 Hayek’s Monetary Theory and Policy: A Note on Alleged Inconsistency

Autor: Martin Komrska, Marek Hudík

 

Vztah mezi vlastnictvím bydlení a nezaměstnaností na individuální úrovni v České republice

Autor: Dominik Stroukal

 

Těším se na hojnou účast

Jan Čadil

Více informací: cadil@vse.cz 

***

 

Vážení kolegové a kolegyně,

dne 23.6. proběhne doktorandský workshop od 18:00 v místnosti 350 NB. Na workshop jsou zváni všichni doktorandi, budou diskutovány následující příspěvky:

 • NETRADIČNÁ MENOVÁ POLITIKA A KVANTITATÍVNE UVOĽŇOVANIE BOJ V ROKOCH 2001-2006
 • Autor :Miroslav  Titze

 

 • TEORETICKÝ RÁMEC BAZÁLNÍ SOUVISLOSTI MEZI EKONOMICKÝM RŮSTEM A INTERPERSONÁLNÍ NEROVNOSTÍ
 • Autor: Robin Maialeh

 

 • VLIV ODHADU PODÍLU KAPITÁLU NA PRODUKTU PŘI KVANTIFIKACI POTENCIÁLNÍHO HDP
 • Autor: Dana Kloudová, Petr Maleček

 

 • PENZIJNÍ REFORMA V CHILE: AKTUÁLNÍ VÝVOJ PLNĚ FONDOVÉHO DC SYSTÉMU A ANALÝZA DOPADŮ
 • Autor: Petr Brabec, Karina Kubelková

 

Těším se na hojnou účast

Jan Čadil

Více informací: cadil@vse.cz 

***

Milí kolegové,
ve čtvrtek 24. dubna 2014 proběhnou hned tři doktorské workshopy: od 16:30, 18:00 a 19:30. Vždy v místnosti 350NB. Tady je jejich program - věřím, že vás zaujme a přijdete své kolegy podpořit či vyvolat diskusi.
Antonie Doležalová

Doktorský workshop I
16:30-18:00 350 NB
Emílie Jašová: Rozšíření klasického modelu pro odhad ekonomického cyklu v Maďarsku a v Polsku o poptávkové šoky
oponenti: Petr Brabec, Tomáš Hřebík, Petr Šimíček
Jiří Rotschedl: Okamžitá diskontní sazba a indikátor a jejich aplikace v modelu pro prognózu spotřeby domácností v ČR a EMU.
oponenti: Tomáš Hřebík, Robin Maialeh, Jiří Štekláč

Doktorský workshop II
18:00-19:30 350NB
Dana Kloudová: Odhad produkční mezery a potenciálního produktu pro Ruskou federaci a její využití pro odhad inflace
oponenti: Robin Maialeh, Silvie Jeřábková, Jiří Štekláč, Miroslav Titze
Martin Lukavec: The Cost of Zoning Restrictions: Property Prices in Europe
oponenti: Ekaterina Batueva, Robin Maialeh, Tereza Syrová, Miroslav Titze

Doktorský workshop III
19:30-21:00 350NB
Tereza Syrová: Zrcadlo Západu
oponenti: Jana Brhelová, Petr Chalupecký, Silvie Jeřábková
Saida Teleuová: Industrial and Innovative development of the Republic of Kazakhstan
oponenti: Ekaterina Batueva, Silvie Jeřábková, Miroslav Titze

 

 

 • 13. 05. 2013 od 18:00 v místnosti NB350
  • Miroslav Hladík: VODÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: EFEKTIVITA INVESTIC A JEJICH HODNOCENÍ  
  • Zdeněk Pikhart:  Hodnocení fiskální pozice a stabilizační fiskální politika 
  • Vladimír Štípek: Problémy při definici politiky podpory R&D 
 • 29.4.2013 od 18:00 a od 19:30 v místnosti 350NB
  • Od 18:00 prezentovány tyto texty:
   Hanka Beránková:Ekonomický přístup k autorskému právu? 
   Miroslav Titze: MAKROEKONÓMIA A MYLNÉ USUDZOVANIE Z ČASTI NA CELOK; NETRADIČNÁ MENOVÁ POLITIKA – KVANTITATÍVNE UVOĽŇOVANIE 
   Jiří Štekláč:Měnová politika Rezervní banky Austrálie: vzor protinožcům? 
 • 18.3.2013 od 18:00 a od 19:30 v místnosti 350NB
  • Od 18:00 prezentovány tyto texty:
   Zdeněk Pikhart: Financial Risk and Real Variables: Evidence Based on a SVAR Analysis of the Czech Economy
   Jiří Lahvička: Impact of playoffs on seasonal uncertainty in Czech ice hockey ExtraligaOd 19:30 prezentovány tyto texty:
   Saida Teleuová: Infrastructure development in Central Asia 1990-2012
   Helena Mitwallyová: Problémy při zavádění manažerských metod vedení lidí ve veřejné správě v České republice
 • 18.12. 2012 v 19:30 v místnosti NB350
  • doktorský workshop v tomto roce s prezentací textu Víta Šumpely  Komparace systému řízení intervencí v České republice, Polské republice a Maďarsku a textu Heleny Mitwallyové Příspěvkové organizace v ČR.

 • Úterý, 4.12. 2012 19:30 zasedací místnost NF č. dv. 350
  •  vystoupila Hana Beránková s prezentací svého textu Autorský zákon a kolektivní správa autorských práv jako výsledek působení zájmových skupin.
 • Pondělí, 24.9. 2012 18:00 350NB
  • Josef Křížek - Martin Nohál: Development of Media–relevant Health Portals in the Czech Republic, Oponenti: Jiří Lahvička, Petr Houdek, PhDr. Ivana Plechatá
  • Vítězslav Malý: Důchodová elasticita residenční poptávky po vodě, Oponenti: Jiří Louda, Marta Osersová, Jiří Lahvička
 • Pondělí 24.9. 2012 19:30 350NB
  • Josef Křížek - Martin Nohál: Potential Threats of the Czech Pension Reform, Oponenti: Jana Švubová, Ondřej Prachař, Irina Bekisheva
  • Jiří Lahvička: Using Monte Carlo simulation to calculate match importance: the case of English Premier League, Oponenti: Dana Kloudová, Marek Vokoun, Vítězslav Malý
 • Středa 26.9.2012 19:30 350NB
  • Vladimíra Říhová: Lobbing NNO v České republice v době krize, Oponenti: Jana Švubová, Monika Granja, Irina Bekisheva
  • Jana Švubová: Analýza transformace příspěvkových divadel hl. města Prahy, Oponenti: Monika Granja, Vlaďka Říhová, Lubomíra Benková.
 • úterý 26. června, 14:00, SB 237 - Ing. Mgr. Matěj Gregárek (KIE): Dynamika za strukturou incentiv a robustnost demokratického selhání (pdf); oponenti: Elena Haramulová (KAPR), Lukáš Bernat (KFIL), Lukáš Máslo (KEKE),

 

 • úterý 19. června
  • 13:00, SB 237 - Ing. Lourdes Daza Aramayo (CLAS), Ing. Marek Vokoun (KIE): Konkurenceschopnost států Latinské Ameriky (pdf); oponenti: Martin Nohál (KHSP), Josef Mládek (KIE), Martin Ráček (KHD), Dana Kloudová (KEKE)
  • 14:30, SB 328 - Ing. Lukáš Pfeifer (KIE), Ing. Karina Kubelková (KHSP): Can We Find Suitable Approximation for Development Indicators? Case of Transition Economies within the EU (pdf); oponenti: Tomáš Pavlíček (KHSP), Marta Konečná (KREG), Richard Lad (KHD)
  • 18:00, NB350 - Ing. Ľubomíra Benková (KREG): Národný strategický referenčný rámec ČR 2007-2013 (pdf); oponenti: Radka Michlová (KREG), Lucie Zimmermannová (KREG), Monika Granja (KIE), Petr Kolařík (KREG), Lukáš Máslo (KEKE)

 

 • čtvrtek 14. června
  • 14:30, SB 328 - Ing. Lucie Zimmermannová, Ing. Lenka Brown (KREG): Problematika čerpání prostředků ze strukturálních fondů v České republice: překážky limitující plynulé čerpání z fondů (pdf); oponenti: Petr Kolařík (KREG), David Škorňa (KREG), Petr Jílek (KREG), Radka Michlová (KREG), Jana Švubová (KIE)
  • 16:00, SB328 - Ostap Petrasyuk (KREG): Breaking the Optimality Barrier - Does neoclassical urban theory necessarily predict an optimal city size? (pdf); oponenti: Vítězslav Malý (KEE), Pavel Chalupníček (KIE)
 • čtvrtek 31. května, 14:30, SB 328 - Ing. Timur Kashapov (KHD): Stolypinova zemědělská reforma (pdf); oponenti: Luděk Nezmar (KHD), Petr Chalupecký (KHD), Lukáš Máslo (KEKE), Matěj Gregárek (KIE), Pavla Kačmárová (KHD), Tereza Syrová (KHD)

 

 • úterý 29. května, 18:30, NB350 - Ing. Petr Maleček (KEKE): A production function approach to measuring quarterly cyclically-adjusted budget balances (pdf); oponenti: Emilie Jašová (KEKE), Richard Lad (KHSP), Viktorija Misic (KHSP), Dana Kloudová (KEKE), Jan Skopeček (KEKE)

 

 • úterý 22. května
  • 16:15, SB328 - Ing. Lucia Szabová (KHSP): Gender v managementu (pdf); oponenti: Michaela Ševčíková (KHSP), Tomáš Pavlíček (KHSP), Ondřej Prachař (KHSP), Elena Haramulová (KAPR), Hana Silovská (KREG), Lubomíra Benková (KREG)
  • 18:00, NB350 - Ing. Petr Sunega (KHSP): Systémová rizika trhu bydlení v ČR (text rozeslán e-mailem konferencí f5phd); oponenti: Michaela Ševčíková (KHSP), Aleš Rod (KHSP), Radka Michlová (KREG), Josef Mládek (KIE), Petr Kolařík (KREG), Lubomíra Benková (KREG)
 • čtvrtek 17. května, 14:30, NB350 - Ing. Jiří Rotschedl (KEKE): Maximalizace užitku spotřebitele ovlivněným marketingem (pdf); oponenti: Tomáš Pavlíček (KHSP), Jiří Lahvička (KEKE), Petr Wawrosz (VŠFS), Lukáš Bernat (KFIL), Emilie Jašová (KEKE)

 

 • úterý 15. května, 16:15, SB328 - Ing. Hana Silovská, Ing. Petr Jílek, Ing. Petr Kolařík (KREG): Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha (pdf); oponenti: Michaela Bártová (KHSP), Ondřej Prachař (KHSP), Monika Granja (KIE), Lucie Szabová (KHSP), Arnošt Klesla (KHSP), Marta Osersová (KEŽP)

 

 • čtvrtek 10. května, NB350
  • 13:30 - Ing. Mgr. Petr Wawrosz (VŠFS): Instituce a institucionální změna (pdf); oponenti: Michaela Ševčíková (KHSP), Dominik Stroukal (KEKE), Jiří Nohejl (KIE), Ostap Petrasyuk (KREG), Lukáš Pfeifer (KIE), Pavla Kačmárová (KHD)
  • 14:30 - Ing. Mgr. Petr Wawrosz (VŠFS): Měření intenzivních a extenzivních faktorů na všech úrovních ekonomiky (pdf); oponenti: Richard Lad (KHSP), Emilie Jašová (KEKE), Jiří Rotschedl (KEKE), Vítězslav Malý (KEŽP), Tereza Syrová (KHD)

 

 • pondělí 7. května, 16:15, NB350 - Ing. Pavla Kačmárová (KHD): Ekologická ekonomie jako produkt sociálních změn v šedesátých letech 20. století: Metodologická východiska (pdf); oponenti: Hana Silovská (KREG), Jiří Louda (KEŽP), Marta Osersová (KEŽP), Petr Špecián (KFIL), Petr Chalupecký (KHD), Jana Kramulová (KREG), Lucie Zimmermannová (KREG)

 

 • pondělí 30. dubna, 16:15, NB350 -  Ing. Tereza Syrová (KHD): Theobroma - Jídlo bohů - Konzumace čokolády na přelomu 19. a 20. století v západní Evropě a Rakousko-Uhersku (pdf); oponenti: Martin Ráček (KHD), Petr Chalupecký (KHD), Tomáš Vaverka (KFIL), Richard Lad (KHSP), Hana Silovská (KREG)

 

 • úterý 27. března, 16:15, SB 328 - Ing. Emilie Jašová (KEKE): Míra nezaměstnanosti, NAIRU a hospodářský cyklus na úrovni krajů, oblastí a celého hospodářství České republiky (pdf); oponenti: Jiří Rotschedl (KEKE), Jiří Lahvička (KEKE), Lukáš Pfeifer (KIE), Radka Michlová (KREG), Martin Nohál (KHSP), Ostap Petrasyuk (KREG)

 

 • úterý 13. března, 16:15, NB350 - Ing. Mgr. Martin Janíčko (KEKE): Czech Potential Output after the 2008-2009 Economic Crisis: Labour Market Evidence (rozesláno e-mailovou konferencí f5phd); oponenti: Petr Maleček (KEKE), Dana Kloudová (KEKE), Lukáš Pfeifer (KIE), Viktorija Misic (KHSP)

 

 • úterý 13. března, 18:00, NB 350 - Ing. Lukáš Pfeifer (KIE): Kompozitní cenový index: kompromis mezi původní a současnou definicí inflace (pdf); oponenti: Dana Kloudová (KEKE), Miroslav Svoboda (KEKE), Richard Lad (KEKE), Lukáš Máslo (KEKE), Tereza Syrová (KHSP), Jiří Rotschedl (KEKE)

 

 • čtvrtek 8. března, 14:30, NB350 - Ing. Jiří Louda (KEŽP a IEEP): Udržitelný rozvoj a jeho aplikace v podmínkách ČR - výzva nebo hrozba pro národní hospodářství? (pdf); oponenti: Jiří Rotschedl (KEKE), Jana Kramulová (KREG), Nikola Krejčová (KREG), Pavla Kačmárová (KHD)

 

 • úterý 6. března, 16:00, NB350 - Ing. Arnošt Klesla (KHSP): Trendy pracovní neschopnosti jako východisko ke stanovení priorit programů podpory zdraví na pracovišti (WHP) (pdf); oponenti: Tereza Syrová (KHSP), Josef Křížek (KHSP), Martin Nohál (KHSP), Lucia Szabová (KHSP), Jitka Pěkná (KAPR)

 

 • úterý 14. února, 18:00, SB110 - Ing. Jiří Rotschedl (KEKE): Prodejní náklady v mikroekonomii (pdf); oponenti: Jiří Lahvička (KEKE), Richard Lad (KHD), Ostap Petrasyuk (KREG), Marta Konečná (KREG), Petr Juříček (KHSP)

 

 • úterý 7. února, 16:15, SB328 - Ing. Lukáš Máslo (KEKE): Hayek vs. Popper - diskuse o metodologickém dualismu(pdf); oponenti: Tomáš Vaverka (KFIL), Petr Špecián (KFIL), Tomáš Krištofóry (KFIL), Dana Kloudová (KEKE)

 

 

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Tento předmět vznikl za podpory projektu „Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce“ (CZ.2.17/3.1.00/32102).

 

Konkurenceschopnost států Latinské Ameriky