Hledat
Pokročilé hledání
Tisková zpráva: Nový děkan se ujal úřadu

V pondělí 2. července 2018 se ujal funkce nový děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., kterého na čtyřleté funkční období zvolil počátkem dubna jednomyslně akademický senát fakulty.

Mezi mé priority v čele prestižní fakulty patří udržení jejích pozic v celorepublikovém srovnání, zvýšení její konkurenceschopnosti v mezinárodním prostředí, stejně jako i posílení vědecko-výzkumné činnosti našich akademiků. Chci vytvořit na fakultě v interpersonálních vztazích klima příjemné, prostředí vzájemné spolupráce a sounáležitosti pracovníků se zájmy fakulty i vzájemného respektu.“, uvedl nový děkan.

Ve své vědecko-výzkumné činnosti se prof. Chytil je odborníkem v oboru ekonomie, zaměřuje na analýzu hospodářských politik vyspělých zemí (zvláště pak fiskálních, měnových), problematiku státního dluhu, mezinárodních finančních trhů, mezinárodních finančních institucí, teorii endogenních peněz, analýzu úlohy a funkce centrální banky v postkeynesovské teorii.

Věřím, že i jako děkan budu mít stále korektní a dobré vztahy s našimi studenty. Výchozí krédo v oblasti vzdělávací činnosti, jež bych rád prosazoval je, že akademičtí i administrativní pracovníci fakulty jsou zde pro studenty, nikoli studenti pro ně“, doplnil prof. Chytil.

 

V Praze, 2. července 2018

 

Příloha: 2x

 

Dotazy a doplňující informace:

  • PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
  • tiskový tajemník fakulty
  • 602 110 175

 

Příloha č. 1

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

Vystudoval obor politická ekonomie na VŠE. Profesorem pro obor Ekonomie byl jmenován v červnu 2017. Na přelomu 80. a 90. let působil jako diplomatický pracovník, tajemník, rada a chargé d´affaires velvyslanectví a ředitel odboru střední a východní Evropy Ministerstva zahraničních věcí. Od roku 1992 se věnoval komerčním aktivitám. V roce 1997 se vrátil ke své pedagogické a vědecké práci na VŠE, Fakultě národohospodářské, Katedře ekonomických teorií na částečný pracovní poměr. Od roku 2000 nastoupil na fakultu na plný pracovní úvazek a přešel na Katedru makroekonomie, později přejmenovanou na Katedru ekonomie, kde působí doposud. Současně začal vykonávat funkci proděkana pro zahraniční styky, později proděkana pro public relations a zahraniční styky Národohospodářské fakulty. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na analýzu hospodářských politik vyspělých zemí (zvláště pak fiskálních, měnových), problematiku státního dluhu, mezinárodních finančních trhů, mezinárodních finančních institucí, transformaci ekonomik zemí střední Evropy, teorii endogenních peněz, analýzu úlohy a funkce centrální banky v postkeynesovské teorii. Dne 5. dubna 2018 byl Akademickým senátem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze zvolen děkanem na období 2018 – 2022.

 

Příloha č. 2

Tisková zpráva č. 1_180702 - pdf verze