Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Jak postupovat dále: MÁM / NEMÁM nárok na přijetí do studia:

1.) MÁM NÁROK NA PŘIJETÍ DO STUDIA

Uchazeči, kteří (v období od 1. 9. 2017 – 31. 5. 2018) v testu NSZ OSP/VSP dosáhli  požadovaného percentilu, MAJÍ nárok na přijetí do studia.

PŘIJATI do studia budou pouze ti uchazeči, kteří využijí svého nároku na přijetí a DOSTAVÍ se osobně (popř. v zastoupení na základě úředně ověřeného zmocnění)  na studijní oddělení NF VŠE k zápisu do studia, kde ODEVZDAJÍ úředně ověřenou kopii svého maturitního vysvědčení.

Pokud se uchazeči s nárokem na přijetí k zápisu nedostaví, svůj nárok na přijetí tím pozbývají a ke studiu nebudou přijati. Tím není nijak dotčeno jejich právo zažádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (odvolat se).

Informace o zápisech naleznete zde.

2.) NEMÁM NÁROK NA PŘIJETÍ DO STUDIA

Uchazeči, kteří (v období od 1. 9. 2017 – 31. 5. 2018) v testu NSZ OSP/VSP nedosáhli  požadovaného percentilu NEMAJÍ nárok na přijetí do studia.

Tito uchazeči nesplnili nutnou podmínku pro přijetí, proto obdrží poštou od NF VŠE rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Tím není nijak dotčeno jejich právo zažádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (odvolat se).

Informace o odvolání naleznete zde