Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Odvolání + formulář pro podání odvolání

Podat žádost o přezkoumání Rozhodnutí o nepřijetí je možné do 30 dnů od jeho obdržení.

Podávat tyto žádosti před tím, než uchazeč obdrží písemné rozhodnutí, je bezpředmětné, a na takové žádosti nebude brán zřetel!

V případě nenaplnění požadované kapacity bude nepřijatým uchazečům, kteří se odvolají, postupně vyhovováno a rozhodnutí měněno, a to výhradně a pouze v pořadí dle dosaženého percentilu v NSZ OSP/VSP.

Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí proto není třeba nijak dokládat a zdůvodňovat, stačí je pouze podat, a to nejlépe na formuláři, který si zde můžete stáhnout.

Formulář pro podání odvolání.