-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledky Vaší přijímací zkoušky

Výsledek Vaší přijímací zkoušky si můžete dohledat zde.

Pokud máte přesně nula bodů, znamená to, že u Vás neznáme bodovou hodnotu percentilu od společnosti SCIO (z různých důvodů) a k zápisu je třeba Váš výsledek doložit (certifikát, případně alespoň vytištěné výsledky z webových stránek Scio, přičemž certifikát bude požadován dodatečně).