Hledat
Pokročilé hledání
Den otevřených dveří 2007 dne 6. 1.

Zájem o studium na fakultě rok od roku roste. Tento trend potvrdila i masivní účast zájemců o studium na Dni otevřených dveří Národohospodářské fakulty, který se letos konal v sobotu 6. 1. 2007.

Schwarz Klaus

K překvapení zúčastněných uchazečů navštívil přeplněnou aulu VŠE prezident ČR prof. Ing. Václav Klaus, CSc., který na fakultě nejen pedagogicky působí, ale je i členem Vědecké rady Národohospodářské fakulty. Cílem jeho návštěvy, jak sám uvedl, bylo zaujmout budoucí studenty ekonomie, nadchnout je a zapálit pro studium ekonomické teorie i hospodářské politiky. Ve svém neformálním vystoupení se jim svěřil, jak se ke studiu ekonomie dostal a co jej na ní fascinuje. V rámci svých odpovědí mimo jiné uvedl, že oceňuje pozitivní změny, které na fakultě probíhají v posledních třech letech a to jak v personálním složení fakulty, v organizaci a obsahu výuky, zapojení zahraničních hostujících profesorů, ve výuce odborných předmětů v anglickém jazyce, ale zejména v samotném procesu výuky, přibližující jej standardu výuky na prestižních zahraničních univerzitách. Právě důraz na výuku ekonomické teorie jej láká, aby na Národohospodářské fakultě působil. Téměř hodinová návštěva prezidenta zcela jistě ovlivnila, možná i usnadnila uchazečům rozhodování o jejich budoucím studiu.

Klaus

Zvýšený zájem o studium na Národohospodářské fakultě lze předpokládat i v tomto roce. Studium na fakultě se stává vzhledem k posilování univerzitního charakteru studia stále atraktivnější. Vedení fakulty hodlá letos přijmout 672 uchazečů. Aby přijímací řízení bylo náročné, spravedlivé, veřejností snadno kontrolovatelné a zároveň bez zbytečných překážek pro uchazeče, rozhodlo se vedení fakulty svěřit organizaci přijímacích zkoušek společnosti Scio, která je provádí v 15 městech České republiky a Slovenska.

Program Dne otevřených dveří

 • Přivítání (Ing. Dan Šťastný, Ph.D., proděkan pro pedagogiku NF VŠE),
 • Úvodní slovo děkana (doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.),
 • Představení jednotlivých oborů:
  - Ekonomie (prof. Ing. Robert Holman, CSc.),
  - Národní hospodářsrví (doc. Ing. Josef Šíma, Ph.D.),
  - Veřejná správa a regionální rozvoj (doc. Ing. René Wokoun, CSc.
 • Vystoupení proděkana pro PR (doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.),
 • Vystoupení studentského zástupce (Martin Steiner),
 • Jak se na fakultu přihlásit? (Ing. Mirek Svoboda),
 • O testech OSP společnosti SCIO (Ondřej Šteffl),
 • Diskuse, odpovědi na dotazy publika

Zvukový záznam Dne otevřených dveří 6. 1. 2007 (mp3)