Užitečné informační zdroje

Tyto informační zdroje můžete použít, pokud hodláte studovat v zahraničí jako freemover, tedy mimo pobyty organizované nebo podporované VŠE, chcete-li získat stipendium, hledáte finanční prostředky pro zajištění studijního  pobytu v zahraničí apod.

 

Informační zdroje a mezinárodní organizace

 

 • Nadace Open Society Fund – široká nabídka stipendií

http://www.osf.cz

 

 • International Scholarship – stipendia, půjčky a granty pro studenty, kteří chtějí studovat v zahraničí

http://www.internationalscholarship.com

 

 • GoAbroad – studium v zahraničí, jazykové školy, nabídky práce

http://www.goabroad.com

 

 • UNESCO – studying abroad – možnosti a podmínky vysokoškolského vzdělávání po celém světě, stránky také nabízejí elektronickou verzi brožury „Study Abroad“

http://www.unesco.org/education/studyingabroad/networking/studyabroad.shtml

 

 • Najděte si spolubydlící/ubytování v místě pobytu

www.casaswap.com

 

České nadace

 • Akademická informační agentura – agentura MŠMT ČR, možnosti vzdělávání českých občanů v zahraničí

http://www.dzs.cz

 

 • Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 91 – finanční podpora studentů českých vysokých škol při studiu na zahraničních univerzitách v rámci magisterského a postgraduálního studia

http://www.vize.cz

 

 • Hlávkova nadace – vědecká, cestovní a umělecká stipendia pro jednotlivce

http://www.hlavkovanadace.cz

 

 • Nadace pro rozvoj vzdělávání

http://www.nadaceprovzdelani.cz/

 

 • Studijní stipendium Olomouckého kraje

https://www.kr-olomoucky.cz/studijni-stipendium-olomouckeho-kraje-cl-682.html

 

 • Nadace Sophia

http://www.nadacesophia.cz/

 

 • Stipendijní fond Rennaissance

http://komunitninadace.cz/?id=227

 

 

Studium v Evropě

 • Aktion Česká republika-Rakousko – studijní pobyty v Rakousku

http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/

 

 • CEEPUS – multilaterální regionální spolupráce v rámci střední Evropy, výměnné programy

http://www.dzs.cz/cz/ceepus/

 

 • Centre for International Mobility – možnost studia ve Finsku

http://www.cimo.fi

 

 • Možnosti studia v Německu, německé nadace

http://www.stiftungsindex.de

 

 • Nadace Alexander von Humboldt – stipendia do Německa

https://www.humboldt-foundation.de/web/start.html

 

 • Égide – informace o francouzském vzdělávacím systému, studijní programy, stipendia, užitečné adresy

http://www.egide.asso.fr

 

 • British Council – možnosti studia ve VB

http://www.educationuk.org

 

Studium v USA

 • Fulbrightova nadace – stipendia a programy pro české občany, poradenství pro studium v USA, počítačové testovací centrum – zkoušky GRE,GMAT,TOEFL atd. na počítači

http://fulbright.cz

 

 • Peterson’s – vzdělávací instituce v USA

https://www.petersons.com/about-petersons.aspx

 

 • Scholaraid – stipendia pro studium v USA

http://www.scholarsaid.com/

 

 • U.S. Journal Academics – vyhledavač v seznamu amerických vysokých škol a programů, které mají obzvláštní zájem o přijímání zahraničních studentů, včetně studentů z České republiky

http://www.usjournal.com