Hlavní směry vědecké práce

Vedení NF systematicky podporuje vědu a výzkum, rozšiřuje spolupráci a kontakty s jinými vysokými školami a vědeckými institucemi, přičemž si uvědomuje, že klíčová úloha náleží vlastním centrům odbornosti jednotlivých oborů – katedrám. Proto prohlubuje autonomizaci a samostatné rozhodování kateder. Dále všemožně podporuje habilitační a profesorské řízení, přičemž dbá na dodržování vysoké vědecké a pedagogické úrovně žadatelů. Též usiluje o snižování průměrného věku v kategoriích docent (ideálně do 40 let) a profesor (ideálně do 50 let). Soustavně vyzývá vedoucí pracovišť a oborových rad, aby dbali na včasné zajištění akreditací i dostatečným počtem profesorů a docentů zajišťující jednotlivé obory. Vzhledem k nutnosti splnit vysoké akreditační nároky vedení podporuje poskytování vědeckých prázdnin pro přípravu na habilitační a profesorské řízení a využívání zahraničních stáží a stipendií.

V nadcházejícím pětiletém období se vedení NF hodlá zaměřit v oblasti vědy a výzkumu zejména na tyto body:

Podrobné informace o vědě a výzkumu naleznete ve výročních zprávách NF.

Nabídkový list


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague