Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Aktuální nabídky

Související stránky

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky

  • Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející
  • Fulbright-Masarykovo stipendium
  1. Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul PhD. (nebo jeho starší ekvivalent, v případě lékařských oborů dostačuje 2. atestace nebo osvědčení o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.  Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. října na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-vedce-prednasejici-0
  2. Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:

A. juniorské - pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;

B. postdoktorské - pro badatele, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;

C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.

Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. prosince na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-juniorska-kategorie (juniorská kategorie) a http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-0  (postdoktorská a seniorská kategorie).

 

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2012/2013

1.  Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a badatelů z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam pro rok 2012/13 bude během léta 2012 umístěn na stránku Fulbrightovy komise: http://www.fulbright.cz/americti-stipendiste-fulbrightova-programu-v-ceske-republice
Usilujeme o to, aby pobyt našich stipendistů v ČR byl co nejintenzivněji využit. Proto velmi rádi zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů pro příležitostnou přednášku na univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný.

V rámci mezistátní výměny je možné pozvat i stipendisty, kteří působí jako stipendisté Fulbrightova programu v jiné evropské zemi; jejich seznam je dostupný na: http://www.fulbright.cz/americti-stipendiste-v-evrope .

2.  Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou vždy 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: http://www.cies.org/us_scholars/us_awards/

Bocconi University Visiting Professor Program 2011/2012

  • Program pro hostující vyučující, který Bocconi každoročně vyhlašuje, nabízí krátko- i dlouhodobé pozice, a to zejména v oblastech: Economics, Management, Marketing, Finance, Decision Sciences, Public Management, Law. Některé pozice jsou zaměřeny výhradně na výuku, jiné nabízejí možnost kombinace výzkumné a výukové činnosti.
  • Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2011/2012 je 18. března 2011.
  • Více informací naleznete v přiloženém dopise a na stránkách Bocconi.

CEEPUS – kvóty pro učitele na akademický rok 2010/2011

  • V rámci programu CEEPUS, v jehož síti je naše univerzita zapojena, se v akademickém roce 2010/2011 nabízí asistentům a pedagogickým pracovníkům VŠE možnost hostovat po dobu jednoho týdne až jednoho měsíce na partnerských univerzitách v Maďarsku nebo Slovinsku.
  • Zájemci pošlou v elektronické podobě svá CV a název plánovaného kurzu + jeho sylabus na OZS  D. Miklíkové – dita.miklikova@vse.cz.
  • Více informací naleznete zde.