28.8.2018 - 15.9.2018 - Seznamovací kurzy pro první ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
SMUTEČNÍ ZPRÁVA: opustil nás dlouholetý kolega doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.

Tomáš Ježek absolvoval VŠE v roce 1962. Poté působil v Ekonomickém ústavu a Prognostickém ústavu. Byl jedním z ekonomů, kteří na konci 80. let minulého století připravovali transformaci české ekonomiky. Politicky působil v Občanské demokratické alianci a později krátce v Občanské demokratické straně.

Podílel se na přípravě a realizaci kupónové metody privatizace, ojedinělé a velmi úspěšné to snahy o rychlou deetatizaci tehdy československé ekonomiky. Působil jako ministr privatizace v české vládě, dále byl předsedou výkonného výboru Fondu národního majetku. Od poloviny 90. let se snažil o legislativní ukotvení ochrany a kontroly kapitálového trhu.

Tomáš Ježek přednášel téměř dvě desetiletí na Národohospodářské fakultě VŠE a své studenty seznamoval především s dílem Friedricha Augusta von Hayeka, nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Mezi studenty byl oblíbený pro svou laskavost a snahu vysvětlit všechny záhady ekonomie co nejsrozumitelnějším způsobem.

Tomáš Ježek vystupoval na mnoha domácích i zahraničních konferencích, stál u zrodu Liberálního institutu, byl dlouholetým členem Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

Na Tomáše Ježka mám i osobní vzpomínku, kdy jsme spolu na půdě Ekonomického ústavu v polovině 80. let vedli seminář na téma „Vztah Friedricha Augusta von Hayeka k centrálnímu plánování.“ Samozřejmě se naše odmítavé postoje k centrálnímu plánování našim nadřízeným vůbec nelíbily. Oba jsme na svých pracovištích dostali výtku za revizionismus, oportunismus, opěvování kapitalismu a pomlouvání socialismu.

Tomáš Ježek byl autorem překladů textů liberálních ekonomů, které jsme vydali na VŠE pod názvem „Antologie liberální ekonomie“. Byl taktéž překladatelem jedné z nejvýznamnějších publikací Friedricha Augusta von Hayeka „Cesta do otroctví“. Ta u nás byla šířena již před rokem 1989.

Tomáš Ježek se nesmazatelně zapsal do povědomí všech liberálně smýšlejících ekonomů.

Čest jeho památce!

Za vedení Národohospodářské fakulty VŠE v Praze

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze