Doplňovací volby do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Doplňovací volby do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze  na zbylou část funkčního období 2021-2024 s koncem funkčního období 12. 6. 2024 ve volebním obvodu studentů zapsaných na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze probíhající dne 9. listopadu 2022 v době od 9:00 do 15:00 v zasedací místnosti NF VŠE č. dv. 350 Nová budova Žižkov.

Seznam kandidátů ve volebním obvodu studentů  bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů zapsaných ke studiu na NF VŠE

 

  • Adam Cisár
  • Petra Hrabová
  • Bc. Daniel Karásek
  • Miloš Karmazín
  • Jan Leher
  • Bc. Květa Nevosadová

 

V Praze dne 31. října 2022

 

doc. PhDr. Ján Pavlík, v. r.                                          Ing. Josef Klement, Ph.D., v. r.

předseda AS NF VŠE                                          předseda dílčí volební komise NF VŠE