Doporučení KHP NF VŠE v Praze k realizovaným hospodářsko-politickým opatřením v období koronavirové pandemie

Tým zpracovatelů:

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

prof. Ing. Karel Dyba, CSc.

doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

doc. PhDr. Ján Pavlík, Ph.D.

Ing. Josef Klement

Ing. et Ing. Martin Zeman

Ing. Adéla Zubíková

Ing. Jan Kozák

Ing. Milan Bednář

Ing. Štěpán Křeček

Bc. Tomáš Lejsek

Pavel Smolák

Lubor Šimůnek

Petr Solar

  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: