Pozvánka na zasedání Akademické obce Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze

Vážení kolegové, vážení studenti,

Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE v Praze spolu s děkanem NF VŠE doc. Ing. Miroslavem Ševčíkem, CSc. svolává setkání členů Akademické obce NF VŠE, které se uskuteční ve středu 14. prosince 2022 v 16:30 hod. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI NF VŠE č. 350.

Program jednání:

1. Zhodnocení roku 2022 na NF VŠE a výhled na rok 2023.
2. Diskuse za přítomnosti děkana, proděkanů a členů AS NF VŠE.

 

 

doc. PhDr. Ján Pavlík, v. r.                                                                                                          doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., v. r.

  předseda AS NF VŠE                                                                                                                                  děkan NF VŠE