Vyhlášení doplňovacích voleb do AS VŠE v Praze na zbylou část funkčního období 2021-2024 s koncem funkčního období 12. 6. 2024 ve volebním obvodu studentů zapsaných na NF VŠE v Praze

Předsednictvo Akademického senátu VŠE v Praze usnesením ze dne 26. září 2022 vyhlásilo doplňovací volby do AS VŠE na zbylou část funkčního období 2021-2024 s koncem funkčního období 12. 6. 2024, a sice ve volebním obvodu studentů zapsaných na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Předsednictvo Akademického senátu NF VŠE v Praze v souladu s Volebním řádem AS VŠE a Volebním řádem AS NF VŠE stanovilo, že volby se budou konat ve středu dne 9. listopadu 2022 od 9:00 do 15:00 hodin, a to v zasedací místnosti NF VŠE č. 350 v Nové budově na Žižkově.

 Více zde