Aktualizace: NÁVRH KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE (pro funkční období 2022-2026)


Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (dále „AS NF VŠE“) tímto podle článku 5 odst. 3 Jednacího řádu Akademického senátu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, činí výzvu k předkládání návrhů kandidátů na děkana NF VŠE pro funkční období 2022–2026.

Celý text zde.