Zvláštní výhody studentů Národohospodářské fakulty

Po semestrálním úspěšně absolvovaném studiu v zahraničí obdrží student NF 12 volných kreditových poukázek. Žádost předkládá student na studijní oddělení společně s Transcript of record o úspěšně absolvovaných kurzech v zahraničí.

Kompenzace kreditových poukázek a mimořádné stipendium za jazykové certifikáty

  1. Vedení NF nabízí studentům, kteří úspěšně složí některou ze zkoušek Cambridge ESOL (FCE,CAE, BEC Vantage a Higher, IFCE, ILEC), avšak pouze na katedře anglického jazyka na VŠE, kompenzaci kreditových poukázek za přípravné předměty, které studenti vystudovali na VŠE (tj. „nad rámec“ svých studijních plánů). Příklad: vystuduje-li student/ka 2 přípravné kurzy na jazykový certifikát FCE, tedy za kurzy 2AJ303 a 2AJ304, celkem za 6 kreditů, přičemž si žádný z kurzů do studijního plánu svého oboru nezapočítává, obdrží zpět 6 poukázek.
  2. Studentům po složení některé z výše uvedených zkoušek je navíc uděleno mimořádné stipendium 2000,- Kč jako motivační příspěvek. Tato částka tvoří cca polovinu ceny uvedených certifikovaných zkoušek skládaných a hrazených na VŠE.

Kompenzace kreditových poukázek i motivační příspěvek jsou udělovány na základě žádosti, kterou student podává k rukám proděkana pro studium NF VŠE.