5BE Economics and Psychology (in Czech)

Garant: PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.

Popis VS:

Specializace je vyučována v angličtině, což znamená stabilně vysoký podíl zahraničních studentů na předmětech a tím mezinárodní prostředí výuky. V kurzech specializace jsou představeny soudobé poznatky tzv. behaviorálních věd (ekonomie, psychologie, kognitivní vědy, biologie, ad.) s důrazem na ekonomickou tématiku a kritické myšlení. Získané poznatky a analytické schopnosti lze efektivně využít ve sféře managementu, marketingu a reklamy, poradenství či v médiích. Specializace je žádanou odborností i ve státní sféře a v mezinárodních organizacích. Zejména vhodná je pro studenty zvažující profesní kariéru v oblasti společenských a behaviorálních věd. Absolvování specializace umožňuje studentům získat orientaci v moderních teoriích pokrývajících vnímání, rozhodování a chování člověka. Vyjma multidisciplinárních teoretických přístupů se studenti naučí základům metod experimentálního výzkumu, statistického vyhodnocování dat a jejich interpretace. Specializace poskytuje schopnost zaujmout kvalifikovanější postoj ke komplexní realitě ekonomické praxe a k různorodým motivům lidského chování.

Povinné kurzy:

 • 5IE362: Economics and Psychology I.  (vyučující: Lubomír Cingl)
 • 5IE373: Principles of Experimental Economics (vyučující: Tomáš Miklánek, zimní semestr)
 • 5IE462: Behavioral Economics (vyučující: Tomáš Miklánek, letní semestr)
 • 5IE380: Behavioral Finance (vyučující: Lenka Dvořáková, Tomáš Miklánek)

Volitelné kurzy:

 • 5IE465: Health Economics (vyučující: Paola Bertoli, NEBUDE letní semestr 17/18)
 • 55F912: Základy ovládaní ekonometrického SW STATA (vyučující: Tomáš Miklánek, mimosemestrální)
 • 5IE375: Drugs in Economics (vyučující: Lubomír Cingl, letní semestr)
 • 5EN457: Applied Quantitative Methods II (vyučující: Lubomír Cingl, Klára Kalíšková)
 • 5IE460: Economics of Religion (vyučující: Lubomír Cingl, zimní semestr)  
 • 3MG523: Marketing Research (vyučující: nabízeno FPH)  
 • a jiné vybrané kurzy nabízené Katedrou institucionální ekonomie a Katedrou ekonomie

Informace o SZZ:

Státní závěrečná zkouška (SZZ) se sestává z ústní zkoušky prověřujícího klíčové znalosti z povinných předmětů specializace. Obsah SZZ bude řešen individuálně v závislosti na tom, které kurzy student absolvoval podle rozpisu výše.

Otázky na státní závěrečnou zkoušku:

1. část: Economics and Psychology 5IE362
2. část: Principles of Experimental Economics 5IE373
3. část: Behavioral Economics 5IE412/5IE462

 

Vznik některých materiálů a kurzů vedlejší specializace byl podpořen: Evropský sociální fond a Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti (Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práce se studenty a praxi CZ.2.17/3.1.00/33332).