Regional Studies and Public Administration (Czech Program)

Obor je koncipován tak, aby odpovídal soudobým nárokům na profesní vyspělost, uplatňovaným ze strany institucí veřejné správy, stejně jako dalších organizací, využívajících poznatků o územních celcích a prostorových vztazích, působících ve firemním sektoru, v oblasti poradenství, informatiky, mezinárodních vztahů či ve vědeckovýzkumné a vzdělávací sféře. Využívá jak teoretické přístupy ke klíčovým otázkám regionálního rozvoje a veřejné správy, kde se opírá jak o prostorové aplikace obecné ekonomické teorie, tak i o postupy umožňující řešení problémů, které se vyskytují v praxi. Poskytuje poznatky o hospodářských vztazích a systémech, v nichž jsou z ekonomického hlediska podstatné územní procesy a analýzy, o ekonomických podmínkách výkonu územní veřejné správy.