Grants

řešitel katedra reg. č. název trvání
doc. Mgr. PhDr. Drs. Silvester van Koten, M.A., Ph.D. KEKE 17-16633S Design aukcí pro tržní prémie pro pobřežní větrné elektrárny: teoretický a experimentální výzkum 2017-2019
doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D. KEKE 17-16583J Reakce na osobní zkušenost s trestem a rychlost trestu: Kauzální

evidence z individuálních dat

2017-2019
Ing. Alexander Klein, MA, Ph.D. KEKE 17-13296S Ekonomický rozvoj a prostorové nerovnosti: Poučení ze změn

hospodářské geografie amerického zpracovatelského průmyslu, 1880- 2000

2017-2019
Veronica Grembi, Ph.D., M.A.,

M.Sc., B.Sc.

KEKE 17-20175S Císařské legie na pochodu? Empirický výzkum DRG systému a

porodnické praxe

2017-2019
doc. Niclas Berggren, Art.D.,

Ph.D.

KEKE 19-03102S Základ pro úspěšnou integraci – podloženo ekonomií kultury 2019-2021
PhD. Mgr. Nargiza

Alimukhamedova, MA,MBA

KEKE 19-19158S Měření a analýza důsledků uzavření sektoru mikrofinancování 2019-2021
PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. KEKE 19-15943S Když můžete nasměrovat své daně, zaplatíte víc? Tři komplementární 2019-2021
řešitel katedra reg. č.          název trvání
doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. KREG 21830035 V4 Network on Entrepreneuship 2019-2020
řešitel katedra reg. č.          název trvání
prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.  

KREG

“Europe as a Global Actor”, Projekt „Societal Challenge 6: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies”  

2016-2019

Řešitel Katedra Název
doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc. KHP Implementace Průmyslu 4.0 v podmínkách České republiky v období 2018 – 2038 a očekávané dopady na trh práce
Ing. Klára Čermáková, Ph.D. KEKE Monetární politika a signály finančních krizí v malé otevřené ekonomice
Ing. Pavel Potužák, Ph.D. KEKE Empirické testování Hayek-Taylorova pravidla: Je možné cílovat negativní inflaci?
Ing. Lenka Vaňková KAPR Analýza ekonomických, právních a dalších dopadů obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. KEKE Experimentální studie runů na banky v kontextu averze ke ztrátě
Ing. Tomáš Miklánek, M.A., Ph.D. KEKE Why do you trade? An experimental study
Ing. Ondřej Bednář KEKE How much can monetary policy of a small open economy neighbouring large currency block be independent?
Ing. Klára Fabianková, Ph.D. KHD Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949
Ing. Petr Chalupecký KHD Hospodářský cyklus v československé ekonomice první poloviny 20. století
Ing. Jan Hladík KHD Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy
Ing. Lukáš Nikodym KHD Interpretace českého ekonomického myšlení a problém subjektivní teorie hodnoty
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. KHP Ekonomická teorie globalizace
Ing. Jiří Rotschedl KHP Poruchy osobnosti jako rizikové faktory chudoby – případová studie
Ing. Marek Feurich KREG Územní aspekty podnikatelského prostředí ČR a nové výzvy programového období 2021+