Grants

řešitel katedra reg. č. název trvání
doc. Niclas Berggren, Art.D., Ph.D. KEKE 19-03102S Základ pro úspěšnou integraci – podloženo ekonomií kultury 2019-2021
PhD. Mgr. Nargiza Alimukhamedova, MA,MBA KEKE 19-19158S Měření a analýza důsledků uzavření sektoru mikrofinancování 2019-2021
PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. KEKE 19-15943S Když můžete nasměrovat své daně, zaplatíte víc? Tři komplementární studie 2019-2021
doc. Ing. Martin Pělucha , Ph.D. KREG 20-17810S Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem 2020-2022
Ing. Petr Špecián, Ph.D. (spolunavrhovatel Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta) KEKE 20-06678S Perspektivy paternalismu v demokratické společnosti: lekce z behaviorálních věd pro politickou
filosofii
2020-2022
Doc. Niclas Berggren, Art.D., Ph.D. KEKE 22-00496S Kulturní zázemí, výsledky na trhu práce a výkon firem 2022-2024
řešitel katedra reg. č.            název trvání
doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. KREG 21830035 V4 Network on Entrepreneuship 2019-2020
řešitel katedra reg. č. název trvání
prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. KREG “Europe as a Global Actor”, Projekt „Societal Challenge 6: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies” 2016-2019
Řešitel Katedra Název
Ing. Radka Michlová / Ing. Lukáš Bernat KAFE Vliv volebních cyklů na hospodaření obcí v ČR
JUDr. Jan Vondráček KAPR Procedurální pravidla projednávání etických záležitostí před orgány veřejných vysokých škol
Ing. Jakub Čihák KEKE Vliv nových technologií na poptávku po zpravodajských médiích
Ing. Petr Frejlich KEKE Barrova-Ricardova ekvivalence, experimentální přístup
Ing. Berenika Tužilová KEKE Reasons for colorectal cancer screening avoidance
doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. KEKE Modigliani-Cohn hypothesis revisited, experimental approach
Ing. Klára Čermáková, Ph.D. KEKE Faktory ovlivňující vznik chudoby, charakter a intenzita chudoby v ČR v komparaci s jinými zeměmi
Ing. Pavel Potužák, Ph.D. KEKE Vývoj podílu mezd na HDP v konvergující ekonomice
Ing. Jan Vávra KEKE Inmates‘ perceptions, recidivism, and theories of crime
Ing. Tereza Burianová KHD Převzetí zbrojního průmyslu v Protektorátu Čechy a Morava pod německé řízení na příkladu Škodových závodů a Zbrojovky Brno
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. KHP Ekonomická teorie bezpečnosti
Ing. Milan Bednář KHP Ekonomické aspekty pandemie COVID-19 v zemích Evropské unie
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. KHP Monitoring a empirická analýza českého realitního trhu v reálném čase
Ing. Robert Vondrovic KHP Státní rozpočet vs. rozpočty územně samosprávných celků
Ing. Vilém Čáp / Ing. Marek Feurich KREG Identifikace úrovně znalostí zastupitelů městských částí hl. m. Prahy (a/nebo hl. m. Prahy) v zákonech č. 250/2000 Sb. a č. 131/2000 Sb.
Dr.phil. Aleksandr Shemetev, Doctor of Philosophy KREG Přístupy k národním / regionálním lockdown v rámci koronavirové krize a dopady na spotřebu obyvatel – komparativní analýza vybraných států a regionů USA a EU