Economic Policy (Czech Program)

V navazujícím magisterském studijním programu Národohospodářská fakulta vychovává národohospodáře širokého profilu, kteří mají možnost uplatnit se v různých sektorech a odvětvích národního hospodářství. Absolventi mají široké uplatnění ve státní a regionální správě, tzn. na ústředních a regionálních orgánech, v ekonomických a výzkumných sekcích bank, finančních institucí, velkých společností, a to jak veřejných, tak i soukromých. Studijní zaměření je možné v rámci volitelných předmětů profilovat i pro práci ve veřejné správě, zejména městských a obecních úřadech, úřadech práce a sociálního zabezpečení, v orgánech a institucích ochrany životního prostředí. Fakulta rovněž připravuje odborníky pro další vědeckou a pedagogickou práci se zaměřením: ekonomická teorie, dějiny ekonomických teorií a soudobé ekonomické školy, hospodářské dějiny, hospodářská a sociální politika, makroekonomické prognózování, ochrana životního prostředí a správa obcí a regionů. Pro zájemce o studium ekonomické teorie a hospodářské a sociální politiky nabízíme profilování studia s využitím v poradenství a ekonomické publicistice.