Economic and Political History (Czech Program)

Hlavním cílem studijního oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století je připravit a vychovat vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované ekonomy se zaměřením na hospodářské a politické dějiny 20. století, kteří budou disponovat znalostmi z ekonomie, historie, politologie a sociologie. Předností studia na VŠE je propojení výuky ekonomických a humanitních disciplín, což vytváří dobrý předpoklad pro interdisciplinaritu studijního oboru.