Economic Analysis (Czech Program)

Hlavním cílem studijního oboru je vychovat vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Obor se zaměří na přípravu odborníků se základem ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín, s důrazem na mezinárodní ekonomické a hospodářskopolitické aspekty a s praktickou znalostí alespoň jednoho světového jazyka. Hlavní oblasti profilu absolventa jsou: ekonomie (makroekonomie, mikroekonomie a dějiny ekonomického myšlení), ekonomická analýza a prognóza, finance, hospodářská politika, kvantitativní metody v ekonomii, základy humanitních věd.