Prague-Glasgow letní škola ekonomie

Nenechte si ujít příležitost a zúčastněte se letní školy ekonomie!

V rámci Prague-Glasgow letní školy ekonomie Vás čeká setkání s přednášejícími a experty ve svém oboru z Univerzity v Glasgow a z NF VŠE. Nabízíme vám sérii kvalitních a aktuálních přednášek, které vám poskytnou hlubší vhled do vybraných ekonomických témat a prohloubí Vaše znalosti komplexních ekonomických teorií, s důrazem na jejich aplikaci v praxi.

Proč se přihlásit:

  • Experti ve svém oboru: Získáte znalosti od ekonomů jako jsou prof. Michele Battisti, Dr. Mridula Duggal, Dr. Geethanjali Selvaretnam, Dr. Vojtěch Kotrba a Dr. Pavel Potužák. Každý z nich disponuje bohatými znalostmi a přináší jedinečné vhledy do různých oblastí ekonomie.
  • Dynamická témata: Od prozkoumání Taylorova pravidla, a s tím související optimální měnové politiky, až po rozbor polarizace pracovního trhu v éře AI, stabilitu unií či analýzu makroekonomických očekávání – naše přednášky pokrývají spektrum aktuálních a podnětných témat.
  • Interaktivní učení: Nečekejte jen pasivní účast na přednáškách. Zapojte se do živých diskusí, experimentálních ekonomických her a berte pochopení komplexních ekonomických problémů jako motivační výzvu.
  • Networking: Navažte spojení se spolužáky, akademiky a odborníky z různých oblastí. Rozšiřte svou sociální síť a vyměňujte si názory s lidmi, kteří sdílí Váš zájem o ekonomii.

Co očekávat:

Letní škola Praha-Glasgow nabízí živé a inspirativní prostředí, kde se učení a zábava prolínají. Součástí letní školy bude i exkurze do vybraných firem a institucí. Letní škola prohloubí vaše porozumění klíčovým ekonomickým konceptům, ale také vám poskytne konkurenční výhodu ve studiu. Nenechte si ujít šanci být součástí obohacujícího a intelektuálně stimulujícího programu letní školy. Zajistěte si místo na Prague-Glasgow Letní škole ekonomie.

Tato letní škola je primárně určena studentům Národohospodářské fakulty z důvodu jejího zaměření, pro studenty ostatních fakult je účast možná po dohodě.


Program přednášek


Seznamte se s našimi přednášejícími

Ing. Pavel Potužák, Ph.D.

Ing. Pavel Potužák, Ph.D.

NF VŠE, Katedra ekonomie

Hlavní oblastí výzkumu Pavla Potužáka je rakouská teorie hospodářského cyklu, kapitálu a úroku. Dále se zabývá neoklasickou teorií hospodářského růstu, úroku a měnovou teorií. Ve svých pracích se zejména snaží o propojení rakouské teorie a hlavního proudu ekonomie. Doktorát získal na NF VŠE v roce 2016. Od roku 2008 vyučuje na katedře ekonomie kurzy teoretické ekonomie. V roce 2010 absolvoval stáž na University of Houston, kde studoval Taylorovo pravidlo. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí, zejména těch, které pořádá ESHET (Evropská společnost pro historii ekonomického myšlení), jejímž jsem členem. Nejvýznamnější prezentace jeho výzkumu se zaměřují na témata jako rakouská teorie hospodářského cyklu, Hayekovo MV-pravidlo a možnost nulové přirozené úrokové míry.

Webové stránky: https://keke.vse.cz/ing-pavel-potuzak-ph-d/

Ing. Vojtěch Kotrba, Ph.D.

Ing. Vojtěch Kotrba, Ph.D.

NF VŠE, Katedra ekonomie

Vojtěch Kotrba se specializuje na ekonomii sportu, behaviorální ekonomii a experimentální ekonomii. PhD obdržel na NF VŠE, kde nyní přednáší a zároveň je vedoucím Laboratoře experimentální ekonomie. Jeho výzkum se zaměřuje na porozumění lidskému chování prostřednictvím reálných a experimentálních dat. V oblasti sportu zkoumal preferenci fanoušků na témata jako rasová diskriminace, efekt superstar a dopad národností atletů. Dále zkoumal strategické aspekty fantasy sportů a studoval optimální chování a rozhodovací strategie. V rámci tohoto výzkumu se jeho zájem soustředí také na e-sport, kde analyzuje podobnosti s fundamentálními principy v tradičních sportech. Současně se věnuje experimentálním studiím, které se snaží objasnit lidské chování na finančních trzích.

Osobní webové stránky: https://sites.google.com/view/vojtechkotrba

 

prof. Michele Battisti

prof. Michele Battisti

Ředitel Postgraduálního centra pro rozvojová studia (CDS) Adam Smith Business School, University of Glasgow

Michele Battisti působí jako profesor ekonomie na Adam Smith Business School, University of Glasgow od srpna 2018. Michele obdržel PhD z ekonomie na Simon Fraser University (Vancouver, Kanada) v roce 2012). Vědecko-výzkumné zaměření profesora Battistiho je zejména ekonomie trhů práce s důrazem na problematiku migrace, technologické změny, genderovou problematiku a zdraví. V rámci jednoho z vědeckých projektů Michele odhaduje společensko-ekonomický efekt mezinárodní migrace na nemigranty v kontextu podmínek na trhu práce včetně zohlednění fiskálních interakcí. V rámci dalšího z vědeckých projektů Michele analyzoval, jak interakce mezi pracovníky ve firmě můžou ovlivnit výstupy na trhu práce. Michele také pracoval na výzkumu týkajícího se role společenské komunity imigrantů na zaměstnanost a lidský kapitál a investiční rozhodování nově příchozích imigrantů do Německa. Další projekt se soustředí na žadatele o azyl a využívá randomizovaného terénního experimentu s cílem zhodnotit dopady frikcí na integraci těchto migrantů na německém trhu práce. Kromě toho Michele analyzuje, jaké můžou být individuální dopady inovací pro účastníky na trhu práce a dále analyzuje dopady heterogenních technologických efektů a organizačních změn na úrovni firmy na pracovníky různých povolání, různého věku a různé úrovně dosaženého vzdělání. Současně pracuje na projektech souvisejících s ekonomií genderu a ekonomií zdraví.

Osobní webové stránky: https://michelebattisti.wordpress.com

Dr. Geethanjali Selvaretnam

Dr. Geethanjali Selvaretnam

Senior lecturer, Adam Smith Business School, University of Glasgow

Geethanjali Selvaretnam je seniorní přednášející na Adam Smith Business School. Geetha působila jako ředitelka učení a výuky bakalářských programů a jako zástupkyně vedoucí Adam Smith Business School se zaměřením na EDI a udržitelnost. Geetha získala doktorát z ekonomie na Univerzitě v Essexu pod vedením prof. V. Bhaskara. Také drží MBA z Univerzity v Colombu (Srí Lanka) a je asociálním členem Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Geetha dříve pracovala na Univerzitě v Essexu, Royal Holloway a na Univerzitě v St Andrews. Pracovala také v účetní firmě a v Centrální bance Srí Lanky.

Webové stránky: https://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/geethanjaliselvaretnam/#

Dr. Mridula Duggal

Dr. Mridula Duggal

Adam Smith stipendijní spolupracovník pro rozvoj kariéry , Adam Smith Business School, Univerzita v Glasgow

Mridula Duggal je stipendijní spolupracovnice Adam Smith Business School pro rozvoj kariéry. Její hlavní zájem se soustředí na behaviorální makroekonomii se zaměřením na měnovou politiku a inflační očekávání. V poslední době se zabývá studiem sítí pro pochopení formování přesvědčení. Mridula byla finalistkou ceny ECB pro mladé ekonomy v roce 2023. Mridula dokončila magisterský program v oboru ekonomie a mezinárodní finanční ekonomie a bakalářský stupeň na Univerzitě ve Warwicku. Doktorát obdržela na Universitat Autònoma de Barcelona a Barcelona School of Economics.

Osobní webové stránky: https://www.mridulaecon.io


Kontaktní osoba: doc. Ing. Helena Chytilová. Ph.D., M.A., proděkanka pro zahraniční vztahy.

Prague-Glasgow letní škola ekonomie