Časté dotazy (FAQ)

Nestudoval jsem českou střední školu a nemůžu vyplnit položku o střední škole.

Do pole „Střední škola“ vyplňte: 999999999, nebo zkuste dohledat slovo „zahr“, mělo by se vám podařit vyvolat nabídku, kde bude možnost vybrat souhrnnou kategorii zahraniční školy. Pokud jde o obor, vybrte nejbližší – pokud to je gymnaziální typ, zadejte „Gymnázium“, pokud jde o specifický obor – vyhledejte jej podle klíčových slov (např. „Finance“).

Nemám k dispozici českou kontaktní adresu.

Pro přijímací řízení na VŠE v Praze je kontaktní adresa v ČR nebo SK podmínkou, je třeba zařídit si např. službu typu PO Box.

Nabízíte také kombinovanou či distanční formu studia anebo nějaký individuální studijní plán?

Nikoliv, máme akreditaci jen na denní formu studia.

Rozvrh si v rámci dní v týdnu sice lze značným způsobem přizpůsobit, ale studium není stavěno tak, aby bylo při něm možné pracovat na plný úvazek.

Jaké termíny testu OSP berete v úvahu?

Bereme v úvahu jakékoliv termíny testu OSP u společnosti SCIO během daného akademického roku, v němž přijímací řízení probíhá. Aby se výsledek počítal, není tedy nutné být na fakultu ještě vůbec přihlášen/a.

Jak se dozvíte můj výsledek v testu OSP? Musím vám ho nějak prokazovat?

Pokud při testu uvedete souhlas s tím, aby nám společnost SCIO výsledek sdělila, výsledek se nám dostane (nic nám nemusíte nijak prokazovat). Společnost SCIO nám sděluje nejlepší výsledek z těch termínů, při nichž tento souhlas vyjádříte. Pokud byste u jednoho z termínů dosáhli lepšího výsledku a souhlas neudělili, o tomto výsledku se nedozvíme a bylo by nutné nám jeho dosažení prokázat při přijetí a zápisu do studia (nikoliv dříve) certifikátem od společnosti SCIO. Ten však podléhá dodatečnému poplatku a jeho vystavení je časově náročné.

Kolik činí letos hranice v testu OSP nutná pro přijetí?

Hranice je vyhlášena až v polovině června. Předtím není možné hranici odhadnout.

Kolik bylo v minulých letech přihlášených a přijatých studentů?

Přihlášených bylo asi 3300, přijatých 680.

Jak si mám podat přihlášky na více oborů?

Na NF VŠE nemá smysl podávat více než jednu přihlášku: na všechno obory jsou stejné hranice nutné pro přijetí a mezi obory lze navíc přestoupit i po začátku studia.

Přihláška je podaná a zaplacená, a přesto není převedená. Dělám něco špatně?

Nikoliv. Pokud systém nehlásí, že v přihlášce chybí nějaké údaje, potom je vše v pořádku. Přihlášky „převádíme“ (na rozdíl od ostatních fakult VŠE!) až na konci termínu pro podání přihlášky, který je u nás (na rozdíl od ostatních fakult VŠE) až koncem května.

Splňuji požadovaný percentil a další podmínky nutné pro přijetí, v době přijetí a zápisu však ještě nebudu znát výsledky přijímacího řízení na jiných školách, a nejsem tedy pro studium na NF VŠE pevně rozhodnut. V případě, že se do studia zapíšu, mohu studium opět ukončit? Vrátíte mi poplatky placené při zápisu?

Studium můžete kdykoliv ukončit, a to písemným oznámením vůle tak učinit adresovaným na studijní oddělení NF VŠE (nutno poštou či osobně, nestačí poslat emailem). Poplatek za inaugurační večer se nevrací, nicméně o poplatek za kartu (ISIC nebo standardní) nutně nepřijdete, neboť ho u zápisu vůbec platit nemusíte, ten se platí až při focení na karty.  (Půjdete se prostě vyfotit až ve chvíli, kdy budete pevně rozhodnuti.)

V době přijetí a zápisů nebudu schopen se dostavit. Mohu přijít k zápisu jindy?

Jiný termín zápisu není z organizačních důvodů možný. Nemůžete-li někomu udělit zmocnění, aby Vás u zápisu zastoupil, je možné situaci vyřešit jen následujícím způsobem: musíte vyčkat, až Vám přijde dopis o nepřijetí, a proti tomuto dopisu se odvolat odvolat. Pakliže jste splnili percentilovou hranici, budete na odvolání téměř jistě přijati.