Hostující profesoři

Katedra ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Vám srdečně představuje nový mimosemestrální kurz, který přednášel odborník na behaviorální a experimentální ekonomii profesor Jean-Robert Tyran z University of Vienna.

Zajímá Vás, jak může být využita behaviorální a experimentální ekonomie k objasnění klíčových otázek v ekonomii, zejména pak v teorii veřejné volby? Jakou roli hraje omezená racionalita a jak instituce jako trhy, či demokracie můžou zmírňovat nebo naopak multiplikovat individuální anomálie?

Na tyto a další otázky Vám odpoví kurz mezinárodního odborníka na behaviorální a experimentální ekonomii profesora Jeana-Roberta Tyrana, který přednášel na Národohospodářské fakultě VŠE kurz „Behavioral and Experimental Economics“.

Kurz probíhal od 31/10/22 do 2/11/2022 v místnosti RB 212.

Profesor Jean-Robert Tyran se ve svém výzkumu zaměřuje na zkoumání toho, jak instituce jako trhy a demokracie můžou být ovlivněny omezenou racionalitou a společenskými preferencemi. Momentálně se angažuje v projektu, který má za cíl vytvořit internetovou platformu zaměřenou na uskutečnění ekonomických experimentů v širším měřítku.

Profesor Tyran publikoval více jak 50 statí v renomovaných časopisech, jako např. American Economic Review, Econometrica, Review of Economic Studies, Economic Journal, Journal of the European Economic Association and Science, Journal of Public Economics, American Economic Journal: Applied Economics and Games and Economic Behavior.

Mimosemestrální kurz Behavioral and Experimental Economics se soustředí na vybraná témata behaviorální a experimentální ekonomie.

Cílem kurzu je poukázat na to, že identifikace anomálií na individuální úrovni není dostatečná k prokázání jejich silného ekonomického a společenského dopadu. Namísto toho je důležité analyzovat, jak instituce tyto anomálie můžou zmírňovat nebo naopak multiplikovat. V tomto kontextu bude diskutována role řady institucí včetně trhů a s tím souvisejícím tržním vyjednáváním, včetně demokracie jako takové.

Po úspěšném zvládnutí kurzu budou studenti schopni:

-pochopit vybrané koncepty behaviorální a experimentální ekonomie a jejich souvislost se standardní ekonomií, včetně zhodnocení role řady institucí a trhů a jaký efekt mají v kontextu multiplikace individuálních anomálií s vyvozením relevantních ekonomických implikací.

Tento kurz je vyučován v angličtině.

V inovačním týdnu přednášel studentům odborník na behaviorální a experimentální ekonomii Visiting Professor Theodore Koutmeridis z University of Glasgow.

 

Kurz Psychology, Economics and Experiment se setkal u studentů s velkým úspěchem. Theodore Koutmeridis byl velmi potěšen zájmem ze strany studentů a jejich excelentními znalostmi a vyjádřil přání se se svým kurzem vrátit opět na NF VŠE přednášet v příštím roce při příležitosti konání inovačního týdne.

Theodore Koutmeridis působí na Adam Smith Business School, University of Glasgow, kde koordinuje interdisciplinární výzkumný tým Behavior, Structure and Interventions. Ve svém výzkumu se zaměřuje na zkoumání nerovnosti, chudoby a kriminality, za což se mu dostalo řady ocenění jako např. the British Academy Rising Star Award a dále RSE Henry Duncan Medal, kterou obdržel dle Královské společnosti města Edinburgh za „vynikající výzkum v oblasti ekonomie a to konkrétně za expertní znalosti v oblasti mikroekonomie spolu s výborným instinktem pro jejich empirickou aplikaci a hluboké zapálení pro danou problematiku.“

Se svým výzkumem vystupuje veřejně na řadě akcí a sympozií, (“Crime and Prices”), ale i např. v rámci TEDx talk se svým příspěvkem  “Underground Economy”. Tyto výzkumy si můžete prohlédnout níže. Jeho práci se dostalo řady uznání ve vědecké oblasti a ve výuce, kdy momentálně získal grant ESRC-DFID ve výši £700,000  v oblasti vzdělávání se záměrem zlepšit především kvalitu vzdělání ve vybraných znevýhodněných indických školách. Theodore Koutmeridis je výzkumným pracovníkem v  Institute of Labor Economics IZA a dále v Advanced Research Centre ARC, (Global Sustainable Development).  Také působil jako visiting scholar na Columbia University.

V inovačním týdnu (ZS 23/24) přednášel studentům odborník na ekonomii trh práce prof. Michele Battisti z University of Glasgow kurz: Labour Economics: Little Theory, More Applications

Michele Battisti působí na Adam Smith Business School, University of Glasgow od srpna 2018. Před svým příchodem na University of Glasgow působil jako asistent na University of Trento (jaro 2018) a jako výzkumný pracovník pro Ifo Institute for Economic Research, University of Munich (2012-2017). Michele obdržel PhD z ekonomie na Simon Fraser University (Vancouver, Kanada) v roce 2012. V roce 2006 dokončil magisterské studium ekonomie na University of York (UK) a v roce 2005 bakalářské studium ekonomie a společenských věd na University of Trento. Michele absolvoval vědecké výzkumné stáže na University College London (2014), University of California Davis (2014) a CESifo Research Network Affiliate (od září 2017).

Vědecko-výzkumné zaměření profesora Battistiho je zejména ekonomie trhů práce s důrazem na problematiku migrace, technologické změny, genderovou problematiku a zdraví. V rámci jednoho z vědeckých projektů Michele odhaduje společensko-ekonomický efekt mezinárodní migrace na nemigranty v kontextu podmínek na trhu práce včetně zohlednění fiskálních interakcí. V rámci dalšího z vědeckých projektů Michele analyzoval, jak interakce mezi pracovníky ve firmě můžou ovlivnit výstupy na trhu práce. Michele také pracoval na výzkumu týkajícího se role společenské komunity imigrantů na zaměstnanost a lidský kapitál a investiční rozhodování nově příchozích imigrantů do Německa. Další projekt se soustředí na žadatele o azyl a využívá randomizovaného terénního experimentu s cílem zhodnotit dopady frikcí na integraci těchto migrantů na německém trhu práce. Kromě toho Michele analyzuje, jaké můžou být individuální dopady inovací pro účastníky na trhu práce a dále analyzuje dopady heterogenních technologických efektů a organizačních změn na úrovni firmy na pracovníky různých povolání, různého věku a různé úrovně dosaženého vzdělání.

V inovačním týdnu (ZS 23/24) přednášel studentům odborník na ekonometrii Dr. Marco Avarucci z University of Glasgow kurz: Introduction to Time Series Analysis

Nový mimosemestrální kurz 5EN382- Introduction to Time Series Analysis

Marco Avarucci působí na Adam Smith Business School, University of Glasgow. PhD z Ekonometrie a empirické ekonomie obdržel na Tor Vergata University v Římě. Zajímá se o analýzu časových řad včetně faktorových modelů, panelových dat a modelů volatility. Úspěšně publikuje v prestižních mezinárodních časopisech jako např. Econometrics and Statistics, Journal of Econometrics, Econometric Theory a Journal of American Statistics Association. Jeho předchozím působištěm byla např. Maastricht University a LUISS v Římě. Marco Avarucci přednáší statistické a ekonometrické kurzy různé úrovně jak pro bakalářské, tak pro magisterské studenty.

V inovačním týdnu (LS 23/24) přednášel studentům Dr. Nikolaos D. Belesis z University of Piraeus kurz:  Financial Statements Analysis: Practical Guide for Economists

„Nikolaos D. Belesis působí jako asistent na katedře podnikového hospodářství na Univerzitě v Pireu. Získal bakalářský titul v oboru podnikové hospodářství (Univerzita v Pireu), magisterský titul v oboru Bankovnictví a finanční management (Univerzita v Pireu), absolvoval postgraduální vzdělávací program v oboru Audit (Institut certifikovaných veřejných účetníků) a doktorát z účetnictví (Univerzita v Pireu). Dr. Belesis je certifikovaný účetní a má 15 let pracovních zkušeností jako auditor. Během své kariéry auditora se podílel na auditech velkých námořních společností v Řecku. Také drží profesionální průkaz třídy A od Ekonomické komory Řecka. Výzkumné, profesní a výukové zájmy Dr. Belesise jsou v oblastech Účetnictví, Audit, Účetnictví v námořním průmyslu a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Publikoval několik článků v mezinárodních recenzovaných časopisech a účastnil se řady mezinárodních konferencí.“