Hostující profesoři

Katedra ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Vám srdečně představuje nový mimosemestrální kurz, který přednášel odborník na behaviorální a experimentální ekonomii profesor Jean-Robert Tyran z University of Vienna.

Zajímá Vás, jak může být využita behaviorální a experimentální ekonomie k objasnění klíčových otázek v ekonomii, zejména pak v teorii veřejné volby? Jakou roli hraje omezená racionalita a jak instituce jako trhy, či demokracie můžou zmírňovat nebo naopak multiplikovat individuální anomálie?

Na tyto a další otázky Vám odpoví kurz mezinárodního odborníka na behaviorální a experimentální ekonomii profesora Jeana-Roberta Tyrana, který přednášel na Národohospodářské fakultě VŠE kurz „Behavioral and Experimental Economics“.

Kurz probíhal od 31/10/22 do 2/11/2022 v místnosti RB 212.

Profesor Jean-Robert Tyran se ve svém výzkumu zaměřuje na zkoumání toho, jak instituce jako trhy a demokracie můžou být ovlivněny omezenou racionalitou a společenskými preferencemi. Momentálně se angažuje v projektu, který má za cíl vytvořit internetovou platformu zaměřenou na uskutečnění ekonomických experimentů v širším měřítku.

Profesor Tyran publikoval více jak 50 statí v renomovaných časopisech, jako např. American Economic Review, Econometrica, Review of Economic Studies, Economic Journal, Journal of the European Economic Association and Science, Journal of Public Economics, American Economic Journal: Applied Economics and Games and Economic Behavior.

Mimosemestrální kurz Behavioral and Experimental Economics se soustředí na vybraná témata behaviorální a experimentální ekonomie.

Cílem kurzu je poukázat na to, že identifikace anomálií na individuální úrovni není dostatečná k prokázání jejich silného ekonomického a společenského dopadu. Namísto toho je důležité analyzovat, jak instituce tyto anomálie můžou zmírňovat nebo naopak multiplikovat. V tomto kontextu bude diskutována role řady institucí včetně trhů a s tím souvisejícím tržním vyjednáváním, včetně demokracie jako takové.

Po úspěšném zvládnutí kurzu budou studenti schopni:

-pochopit vybrané koncepty behaviorální a experimentální ekonomie a jejich souvislost se standardní ekonomií, včetně zhodnocení role řady institucí a trhů a jaký efekt mají v kontextu multiplikace individuálních anomálií s vyvozením relevantních ekonomických implikací.

Tento kurz je vyučován v angličtině.

V inovačním týdnu přednášel studentům odborník na behaviorální a experimentální ekonomii Visiting Professor Theodore Koutmeridis z University of Glasgow.

 

Kurz Psychology, Economics and Experiment se setkal u studentů s velkým úspěchem. Theodore Koutmeridis byl velmi potěšen zájmem ze strany studentů a jejich excelentními znalostmi a vyjádřil přání se se svým kurzem vrátit opět na NF VŠE přednášet v příštím roce při příležitosti konání inovačního týdne.

Theodore Koutmeridis působí na Adam Smith Business School, University of Glasgow, kde koordinuje interdisciplinární výzkumný tým Behavior, Structure and Interventions. Ve svém výzkumu se zaměřuje na zkoumání nerovnosti, chudoby a kriminality, za což se mu dostalo řady ocenění jako např. the British Academy Rising Star Award a dále RSE Henry Duncan Medal, kterou obdržel dle Královské společnosti města Edinburgh za „vynikající výzkum v oblasti ekonomie a to konkrétně za expertní znalosti v oblasti mikroekonomie spolu s výborným instinktem pro jejich empirickou aplikaci a hluboké zapálení pro danou problematiku.“

Se svým výzkumem vystupuje veřejně na řadě akcí a sympozií, (“Crime and Prices”), ale i např. v rámci TEDx talk se svým příspěvkem  “Underground Economy”. Tyto výzkumy si můžete prohlédnout níže. Jeho práci se dostalo řady uznání ve vědecké oblasti a ve výuce, kdy momentálně získal grant ESRC-DFID ve výši £700,000  v oblasti vzdělávání se záměrem zlepšit především kvalitu vzdělání ve vybraných znevýhodněných indických školách. Theodore Koutmeridis je výzkumným pracovníkem v  Institute of Labor Economics IZA a dále v Advanced Research Centre ARC, (Global Sustainable Development).  Také působil jako visiting scholar na Columbia University.