Informace pro uchazeče o bakalářské studium

SEDMERO DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT NA NF

 

 • MEZINÁRODNÍ KVALITA VZDĚLÁNÍ

  Za kvalitním vzděláním nemusíte na Západ – studujte v centru Prahy na mezinárodní úrovni pod vedením uznávaných pedagogů i expertů z praxe z celého světa. Jsme náročnější, ale vyplatí se to! #pedagogoveNF #international #kolejprokazdeho

 • ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ

  Úspěchy našich absolventů jsou důkazem širokého uplatnění se vzděláním z NF. Nastartujte u nás svou skvělou kariéru v businessu či veřejném sektoru na pozicích, kam se jiní nedostanou! Univerzitní vzdělání Vám na rozdíl od ostatních VŠ dá široký rozhled, porozumění složitým procesům a umění činit důležitá rozhodnutí. To firmy chtějí! #absolventi #codelaekonom

 • MEZINÁRODNÍ PROSTŘEDÍ

  Většinu přednášek máme i v angličtině, můžete si vybrat! Každý čtvrtý student, kterého potkáte na VŠE, je ze zahraničí. Všichni naši zájemci o studium v zahraničí úspěšně vycestovali. Poznejte svět s NF! #international

 • VĚDA A VÝZKUM

  Naši vědci tvoří špičkový výzkum na světové úrovni, řeší velké granty a přednáší na prestižních konferencích. Posouvají hranice poznání a předávají to studentům dál. Staňte se součástí vědeckých týmů již v průběhu studia! #RnDnaNF #RSS

 • KOMUNITA

  Cíleně propojujeme naše pedagogy se studenty a stejně tak studenty mezi sebou. Kontakty získané v průběhu studia jsou totiž neocenitelnou výhodou v následné kariéře. Z Vás i spolužáků se brzy stanou úspěšní ředitelé a manažeři, bude dobré znát se navzájem! #seznamovakNF #akce

 • OCENĚNÍ

  Jsme dlouhodobě jednou ze tří nejlepších ekonomických fakult v ČR podle studentských i odborných rankingů, jako součást VŠE bodujeme mezinárodně. Zároveň si ceníme inspirativních osobností: můžete zde potkat i nositele Nobelovy ceny! #drHC

 • STUDIUM A PRAXE

  Propojení studia a praxe je nutnost. Proto nabízíme přednášky úspěšných odborníků ze soukromé i veřejné sféry a podporujeme pracovní stáže. Také máte možnost sestavit si rozvrh podle svých časových potřeb. #flexirozvrh #peceostudenty

Podat přihlášku


Uplatnění absolventů NF VŠE na trhu práce

Obecná charakteristika

 • Přes 70 % absolventů nachází práci na plný úvazek již v průběhu studia na NF VŠE, zbývající absolventi pracují na plný úvazek do 1 měsíce od ukončení studia.
 • Více než dvě třetiny absolventů pracují ve velkých společnostech nad 250 zaměstnanců, ve kterých se vyskytuje skvělá perspektiva kariérního růstu.
 • Téměř 90 % absolventů využívá ve své práci znalosti a schopnosti získané během studia.

Typické pozice absolventů NF VŠE ve 2-3 letech následujících po ukončení studia

 • Absolventi pracují nejen ve výkonných, ale především na strategických pozicích firem a institucí. Tomu odpovídá i jejich vyšší platové ohodnocení.
 • Nejvíce absolventů pracuje ve společnostech, které působí v oborech consultingu, bankovnictví, pojišťovnictví, veřejné správě a u různých zahraničních firem.
 • U téměř 80 % absolventů je nejčastější náplní práce odborná a specializovaná činnost. U zbývajících absolventů převládá řídící a manažerská činnost.
 • Téměř 90 % absolventů pracuje po 2-3 letech od ukončení studia v první nebo druhé společnosti a téměř 80 % z nich vystřídá za tuto dobu 2 až 3 pozice.

Příjem absolventa NF VŠE ve 2-3 letech následujících po ukončení studia

 • Hrubý nástupní měsíční příjem po ukončení studia přesahuje u naprosté většiny absolventů 30 000,- Kč a u třetiny absolventů nástupní příjem po ukončení studia přesahuje 50 000,- Kč.
 • Během prvních tří let od ukončení studia se příjmy absolventů významným způsobem navyšují, k výraznému příjmovému zlepšení dochází u všech příjmových skupin absolventů.
 • Po 3 letech po ukončení studia přesahuje hrubý měsíční příjem u téměř 90 % absolventů 40 000,- Kč. Výjimkou nejsou příjmy přesahující 125 000,- Kč.

Absolventi

Bc. Ondřej Babka

Poslanec

Parlament PS ČR

„Od roku 2018 jako poslanec v PČR zastupuji hnutí ANO, současně jsem také členem Výboru pro životní prostředí, Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Stálé komise pro práci Kanceláře PS ČR a dále i několika podvýborů či meziparlamentních skupin v rámci MPU.“

Ing. Štěpán Křeček

Hlavní ekonom

BH Securities, a.s.

„Jako hlavní ekonom u licencovaného obchodníka s cennými papíry zodpovídám za tvorbu makroekonomických a tržních analýz.“

Ing. Jaromír Gec

Analytik ekonomiky

Česká národní banka

„Jako analytik v sekci měnové především zpracovávám a vyhodnocuji data z domácí ekonomiky.“


Bakalářské programy

 

Jsme rádi, že se zajímáte o pomaturitní studium právě na Národohospodářské fakultě! Přečtěte si prosím všechny informace na této stránce.

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je potřeba splnit všechny 3 následující nutné podmínky:

1)

 • Vykonání přijímací zkoušky – tzn. ABSOLVOVAT v období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021 (uznávány jsou výsledky testů za poslední 2 roky) test obecných studijních předpokladů (OSP) v základní verzi u společnosti Scio a DOSÁHNOUT požadované percentilové hranice, která se stanovuje až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2021,

nebo

 • Přijetí bez přijímací zkoušky při splnění jedné z následujících podmínek:
  • DOSAŽENÍM vedením NF VŠE stanoveného PRŮMĚRU ZNÁMEK ze všech povinných předmětů z pololetního a konečného vysvědčení předposledního ročníku a pololetního vysvědčení posledního ročníku střední školy v ČR nebo SR a podáním Žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky do 31. 5. 2021,
  • UMÍSTĚNÍM DO 10. MÍSTA VČETNĚ v „Soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie“ a podáním Žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky do 31. 5. 2021,
  • ÚČASTÍ v celostátní soutěži SOČ, v celostátních kolech studentských odborných olympiád nebo v jiných fakultou uznaných studentských soutěžích a podáním Žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky do 31. 5. 2021.

 

2) DOSÁHNOUT úplného středního, nebo úplného středního odborného vzdělání (úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení příslušného vzdělání odevzdají uchazeči při přijímání a zápisu do studia).

 

3) Využít svého nároku na přijetí do studia, tedy DOSTAVIT SE se ve stanovených termínech k zápisu do studia (níže).

Vyhlášku o přijímacím řízení, které se uskutečňuje v akademickém roce 2020/2021, naleznete zde
Vyhláška obsahuje kompletní informace o přijímacím řízení. Prosím, věnujte jí svou pozornost.

Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče. (Více zde.) Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s přihlášením se k testu OSP/VŠP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a žádné z uchazečů na ně nepřihlašuje ani k nim uchazeče nezve.

Přehled termínů trstů OSP/VŠP konaných v r. 2020 a v r. 2021
Termín 12.12.2020 6.2.2021 6.3.2021 28.3.2021 17.4.2021 22.5.2021
Forma online prezenční / online prezenční / online prezenční / online prezenční / online prezenční / online

Kromě těchto termínů jsou uznávány výsledky testů za poslední 2 roky, tedy výsledky testů, které byly vykonané v rozmezí od 1. 6. 2019 až do 31. 5. 2021.

Místa konání:

Přihlášku si můžete podat zde: https://insis.vse.cz/prihlaska/?lang=cz 

Přihlášku lze podat pouze elektronicky přes InSIS.

Poplatek za podání přihlášky činí 870,- Kč.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy má kompletně vyplněnou a zaplacenou přihlášku. Pokud nebude přihláška vyplněná kompletně ve všech oddílech, nebo bude-li poukázaná částka nižší – např. snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Uzavírka přihlášek je 31. 5. 2021 – k tomuto datu musí být přihláška kompletní – tzn. vyplněná i zaplacená (peníze musí být již připsány na účtu VŠE, platbu tedy zadávejte s předstihem).

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:

 • Dosažením vedením NF VŠE stanoveného průměru známek ze všech povinných předmětů z pololetního a konečného vysvědčení předposledního ročníku a pololetního vysvědčení posledního ročníku střední školy v ČR nebo SR.
 • Umístění do 10. místavčetně v „Soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie“.
 • Účastí v celostátní soutěži SOČ, v celostátních kolech studentských odborných olympiád nebo jiných fakultou uznaných studentských soutěžích.

Žádost k dispozici zde

Vyplněný formulář je nutné zaslat poštou v listinné podobě na studijní oddělení NF VŠE.

O splnění podmínky přijetí bez přijímací zkoušky bude NF VŠE uchazeče kontaktovat e-mailem, který uvedli v přihlášce. Splnění podmínky přijetí bez přijímací zkoušky neznamená, že je uchazeč automaticky přijat do studia, má pouze nárok na přijetí do studia.

V případě, že jste zapomněli své přihlašovací údaje do přihlášky, můžete si nové údaje vygenerovat zde:
https://insis.vse.cz/prihlaska/pregenerovani_hesla.pl

 

Výsledek Vaší přijímací zkoušky bude k dispozici až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2021.

Výsledek Scio testů, které jsou Vaší přijímací zkouškou, si můžete dohledat zde.

Pokud máte přesně nula bodů, znamená to, že u Vás neznáme bodovou hodnotu percentilu od společnosti SCIO (z různých důvodů, např. jste neudělili společnosti Scio souhlas k tomu, aby nám Vaše výsledky poskytla) a k zápisu je třeba Váš výsledek doložit (certifikát Scio, případně alespoň vytištěné výsledky z webových stránek Scio, přičemž certifikát bude požadován dodatečně).

O pořadí přijímaných do oborů uskutečňovaných v českém jazyce rozhoduje percentil z testu OSP/VŠP.

Percentilová hranice se stanovuje až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2021.

Uchazeče, kteří splní percentilovou hranici potřebnou pro přijetí stanovenou vedením NF VŠE, bude NF VŠE kontaktovat e-mailem, který uvedli v přihlášce. Dosažení percentilové hranice neznamená, že je uchazeč automaticky přijat do studia, má pouze nárok na přijetí do studia.

Uchazečům, kteří nedosáhnou na percentilovou hranici, se rozhodnutí o nepřijetí zobrazí v jejich elektronické přihlášce. Dopis s Rozhodnutím o nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči poštou.

1.) MÁM NÁROK NA PŘIJETÍ DO STUDIA

Uchazeči, kteří (v období od 1. 6. 2019 – 31. 5. 2021) v testu NSZ OSP/VŠP dosáhli požadovaného percentilu a dále uchazeči, kteří splnili podmínku přijetí bez přijímací zkoušky, MAJÍ nárok na přijetí do studia.

PŘIJATI do studia budou pouze ti uchazeči, kteří VYUŽIJÍ SVÉHO NÁROKU na přijetí a ZAPÍŠOU SE do studia.

ZÁPISY LETOS PROBÍHAJÍ DISTANČNÍ FORMOU.

Doklad o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání uchazeči dokládají v elektronické podobě prostřednictvím Studijního informačního systému (InSIS). Konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby je třeba provést prostřednictvím služby Czech POINT nebo Slovenské pošty. Studijním oddělením bude akceptován pouze konvertovaný dokument (včetně ověřovací doložky).

Rozhodnutí o přijetí naleznou nově zapsaní studenti po zápisu v InSIS v Úložišti dokumentů.

Podrobné informace k zápisům jsou uvedeny v odkazu Zápisy do studia.

Pokud se uchazeči s nárokem na přijetí do studia nezapíšou, svůj nárok na přijetí tím pozbývají a ke studiu nebudou přijati. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se zobrazí v jejich elektronické přihlášce. Dopis s Rozhodnutím o nepřijetí obdrží uchazeči poštou. Tím není nijak dotčeno jejich právo podat si Odvolání.

2.) NEMÁM NÁROK NA PŘIJETÍ DO STUDIA

Uchazeči, kteří (v období od 1. 6. 2019 – 31. 5. 2021) v testu NSZ OSP/VSP nedosáhli požadovaného percentilu a dále uchazeči, kteří nesplnili podmínku přijetí bez přijímací zkoušky, NEMAJÍ nárok na přijetí do studia.

Tito uchazeči nesplnili nutnou podmínku pro přijetí. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se zobrazí v jejich elektronické přihlášce. Dopis s Rozhodnutím o nepřijetí obdrží uchazeči poštou. Tím není nijak dotčeno jejich právo podat si Odvolání.

Zápisy do bakalářského studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze pro studium od AR 2021/2022 budou letos probíhat distančně (online formou) ve Studijním informačním systému (InSIS) – v oddílu „Návratka k přihlášce ke studie na VŠE“.

JAK BUDE ZÁPIS PROBÍHAT:

 • Uchazeči, KTEŘÍ MAJÍ NÁROK NA PŘIJETÍ (dosáhli požadovaného percentilu, nebo splnili podmínku přijetí bez přijímací zkoušky) obdrží v InSIS Oznámení o složení přijímací zkoušky.
 • Současně s ním se uchazeči automaticky aktivuje přístup do Návratky. Uchazeč dostává informaci také e-mailem.
 • Uchazeč se přihlásí do Návratky k přihlášce na titulní stránce InSIS a odsouhlasí podmínky zápisu do studia. Součástí online zápisu do studia je v rámci InSIS i udělení souhlasu s Imatrikulačním slibem.
 • Poté, co uchazeč potvrdí zájem o studium, vidí v Návratce informaci, že projevil zájem nastoupit do studia, možnost Dokládání dokumentů (viz níže) a také úložiště dokumentů.
 • Dokládání dokumentů

Akceptován bude pouze konvertovaný dokument (VČETNĚ OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY).

Uchazeči doloží úspěšně ukončené úplné středoškolské vzdělání tímto způsobem:

 1. a) maturitním vysvědčením*), pokud studovali v České nebo Slovenské republice, nebo
 2. b) pokud probíhalo středoškolské studium v zahraničí, kromě Slovenské republiky:
 • nostrifikací středoškolského vzdělání (https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/nostrifikace-uznani-zahranicniho-zakladniho-stredniho-a) udělenou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), nebo
 • mohou požádat pro účely přijímacího řízení VŠE v Praze o tzv. interní nostrifikaci (https://edu.vse.cz/) svého středoškolského vzdělání, v tomto případě již nostrifikaci vzdělání fakultě nemusí dokládat.

*) V návaznosti na úpravy maturitních zkoušek pro rok 2021, které zveřejnilo MŠMT 10.3.2021, fakulty VŠE v rámci přijímacího řízení nebudou u uchazečů o studium v bakalářských studijních programech vyžadovat ústní maturitní zkoušku z českého a cizího jazyka.

Ověřené maturitní vysvědčení či nostrifikaci od MŠMT doloží uchazeč v elektronické podobě prostřednictvím InSIS. Musí být vložen stažený PDF soubor, nikoliv odkaz. O přijetí dokumentu bude uchazeč informován automatickým mailem.

Konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby je třeba provést prostřednictvím služby Czech POINT nebo Slovenské pošty. Bližší informace o přiložení dokumentu naleznete zde: https://ci.vse.cz/podpora/postupy/konverze-dokumentu-2/konverze-do-elektronicke-podoby/.

Upozornění pro uchazeče ze Slovenska: na Slovensku získáte z tzv. zaručené konverze (https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste) dokumenty ve formátu .asice. Aby byly použitelné i v České republice, vložte spolu s kontejnerem ASICE do InSIS také PDF bez digitálního podpisu konvertovaného dokumentu (vysvědčení).

 • Poté, co je uchazeč zapsán do studia:
 • Obdrží Rozhodnutí o přijetí (v Úložišti dokumentů v InSIS).
 • Nalezne v e-přihlášce nové přihlašovací údaje do InSIS a bude tak moci s InSIS pracovat z pozice studenta – tzn. bude si již moci vyřídit ubytování na kolejích, zřízení ID karty, sestavit rozvrh, vytisknout potvrzení o studiu atd.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

 Návratku (závazný souhlas se zápisem ke studiu) je třeba potvrdit nejpozději do 17. června 2021.

 • Doklad o úspěšném ukončení úplného středoškolského vzdělánídoložit nejpozději do 17. června 2021.
 • Zápis do studia proběhne 18. června 2021.

 

Všichni přijatí studenti budou mít nastaveno počáteční datum studia od 1.9.2021, kdy oficiálně začíná akademický rok 2021/2022. Toto datum nemá žádný vliv na aktivity studentů v InSIS před tímto datem (vyřizování ubytování na kolejích, zřízení ID karty, sestavování rozvrhu atd.).

Pozn.:

Pokud přijatý a zapsaný student nechce ve studiu pokračovat, lze jeho studium ukončit pouze na základě jeho písemné žádosti doručené na adresu NF VŠE v Praze poštou (studium nelze ukončit oznámením studenta, které bylo zasláno e-mailem).

MATURITA V POZDĚJŠÍM TERMÍNU – MOŽNOST PODMÍNEČNÉHO PŘIJETÍ KE STUDIU

Uchazeči s nárokem na přijetí, kteří budou skládat maturitní zkoušku později (mimořádné a opravné termíny v červenci – září 2021) a kteří chtějí být přijati a zapsání do studia, budou o této skutečnosti informovat do 17. června 2021 e-mailem studijní referentku paní Pavlu Kovářovou (pavla.kovarova@vse.cz).

Tito uchazeči mohou být přijati a zapsáni do studia podmínečně:

Zápisy do bakalářského studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze pro studium od AR 2021/2022 budou letos probíhat distančně (online formou) ve Studijním informačním systému (InSIS) – v oddílu „Návratka k přihlášce ke studie na VŠE“.

 

 • Uchazeč se přihlásí do Návratky k přihlášce na titulní stránce InSIS a odsouhlasí podmínky podmínečného zápisu do studia. Součástí online zápisu do studia je v rámci InSIS i udělení souhlasu s Imatrikulačním slibem.
 • Bude následně zapsán do studia ve specifickém omezeném režimu s platností studia od 1.9.2021 do 15.10.2021. I přesto, že toto studium je dočasné, bude se moci uchazeč přihlásit do školního systému, zřídit ID kartu, tisknout potvrzení o studiu, žádat o koleje, sestavovat rozvrh atp.
 • Nadále však platí podmínka Dokládání dokumentů – doložení úspěšně ukončeného úplného středoškolského vzdělání v elektronické podobě prostřednictvím Studijního informačního systému (InSIS). Konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby je třeba provést prostřednictvím služby Czech POINT nebo Slovenské pošty. Akceptován bude pouze konvertovaný dokument (VČETNĚ OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY).

Uchazeči doloží úspěšně ukončené úplné středoškolské vzdělání tímto způsobem:

 1. a) maturitním vysvědčením*), pokud studovali v České nebo Slovenské republice, nebo
 2. b) pokud probíhalo středoškolské studium v zahraničí, kromě Slovenské republiky:
 • nostrifikací středoškolského vzdělání (https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/nostrifikace-uznani-zahranicniho-zakladniho-stredniho-a) udělenou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), nebo
 • mohou požádat pro účely přijímacího řízení VŠE v Praze o tzv. intermí nostrifikaci (https://edu.vse.cz/) svého středoškolského vzdělání, v tomto případě již nostrifikaci vzdělání fakultě nemusí dokládat.

*) V návaznosti na úpravy maturitních zkoušek pro rok 2021, které zveřejnilo MŠMT 10.3.2021, fakulty VŠE v rámci přijímacího řízení nebudou u uchazečů o studium v bakalářských studijních programech vyžadovat ústní maturitní zkoušku z českého a cizího jazyka.

Konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby je třeba provést prostřednictvím služby Czech POINT nebo Slovenské pošty. Bližší informace o přiložení dokumentu naleznete zde: https://ci.vse.cz/podpora/postupy/konverze-dokumentu-2/konverze-do-elektronicke-podoby/.

Upozornění pro uchazeče ze Slovenska: na Slovensku získáte z tzv. zaručené konverze (https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste) dokumenty ve formátu .asice. Aby byly použitelné i v České republice, vložte spolu s kontejnerem ASICE do InSIS také PDF bez digitálního podpisu konvertovaného dokumentu (vysvědčení).

Ověřené maturitní vysvědčení či nostrifikaci od MŠMT doloží uchazeč v elektronické podobě prostřednictvím InSIS. Musí být vložen stažený PDF soubor, nikoliv odkaz. O přijetí dokumentu bude uchazeč informován automatickým mailem.

 • Teprve poté bude toto podmínečné přijetí do studia změněno na řádné přijetí do studia v neomezeném režimu.

Nedoloží-li podmínečně zapsaný uchazeč doklad o úspěšném ukončení úplného středoškolského vzdělání do 20. září 2021 (začátek výuky na VŠE), pozbude toto podmínečné přijetí a zápis do studia dne 15.10.2021 platnosti a uchazeč bude považován za osobu, která nebyla do studia přijata a zapsána.

Pozn.:

Pokud přijatý a zapsaný student nechce ve studiu pokračovat, lze jeho studium ukončit pouze na základě jeho písemné žádosti doručené na adresu NF VŠE v Praze poštou (studium nelze ukončit oznámením studenta, které bylo zasláno e-mailem).

Podat Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu mohou uchazeči do 30 dnů od jeho obdržení.

Vyčkejte tedy, až Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obdržíte – rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se zobrazí ve Vaší elektronické přihlášce.

V případě nenaplnění požadované kapacity bude nepřijatým uchazečům, kteří se odvolají, postupně vyhovováno a rozhodnutí měněno, a to výhradně a pouze v pořadí dle dosaženého percentilu z testů OSP/VŠP.

Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu proto není třeba nijak dokládat a zdůvodňovat, stačí je pouze podat, a to nejlépe na formuláři Odvolání, který si zde můžete stáhnout.

Vzhledem k tomu, že letos probíhají zápisy přijatých uchazečů online formou, je nutné, aby uchazeč zaslal s Odvoláním také podepsaný Závazný souhlas se zápisem do studia (pro případ kladného vyhovění), který si zde můžete stáhnout a dále ověřené kopie dokladu o dosažení požadované úrovně předchozího vzdělání.

Podávat Odvolání před tím, než uchazeč obdrží Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, je bezpředmětné, a nebude na ně brán zřetel!

VŠE v Praze coby vysoká škola, která obdržela institucionální akreditaci, je podle § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách oprávněna nevyžadovat v přijímacím řízení doklad o obecném uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání a může sama pro účely přijímacího řízení posoudit, zda zahraniční vzdělání uchazeče o studium splňuje podmínku zákona pro přijetí ke studiu.

Agendu posouzení zahraničního vzdělání spravuje právní oddělení VŠE v Praze.

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou prostřednictvím aplikace http://edu.vse.cz/

K využití tohoto postupu uchazeč vyplní v této aplikaci elektronickou žádost, zaplatí poplatek podle instrukcí v žádosti a poštou zašle úředně ověřené kopie příslušných dokladů o vzdělání opatřené úředním překladem do českého nebo anglického jazyka na adresu:

VŠE v Praze
právní oddělení
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

V případě středoškolského vzdělání je nutné zaslat
 1. úředně ověřenou kopii zahraničního dokladu o středoškolském vzdělání,
 2. potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu,
 3. úřední překlad výše uvedených dokumentů do českého nebo anglického jazyka, pokud je potřeba.

O výsledku posouzení bude uchazeč vyrozuměn emailem. Výsledek posouzení bude rovněž přímo zaslán fakultě, na které je uskutečňován studijní program, do nějž se uchazeč hlásí. Výsledek posouzení, je-li kladný, platí pro přijímací řízení do všech studijních programů všech fakult VŠE v Praze, do kterých podal uchazeč přihlášku ke studiu před podáním žádosti o posouzení.

Studenti NF VŠE mohou v rámci svých studijních plánů studovat jazykové předměty podobně jako na jiných fakultách VŠE a jiných univerzitách. Rozdílem nicméně je, že vzhledem k dobrému jazykovému vybavení mnohých studentů již NF VŠE od svých studentů nevyžaduje studium jazyků povinně. V souladu s tím nejsou jazykové předměty ani předmětem přijímacího řízení. Jazyky však nejsou povinné ani předmětem přijímacích zkoušek z jednoho důvodu: předpokládáme, že minimálně anglický jazyk umějí nebo budou umět všichni studenti tak, aby byli schopni v anglickém jazyce absolvovat několik předmětů. Není přitom třeba, aby se dopředu učili odborný jazyk – ten se naučí až v rámci daného předmětu. Každý student však musí být schopen porozumět a komunikovat na úrovni obecné angličtiny. Pakliže studenti mají obavy o dostatečnost svých anglických jazykových schopností, mohou si je v rámci jazykových kurzů procvičit či doplnit. Katedra angličtiny vypisuje kurzy na mnoha úrovních, důležité je jen si správně vybrat, aby třeba studenti zbytečně neztráceli čas v nízkých úrovních.

 

Je možné uznání povinností splněných na VŠE v Praze:

Dle rozhodnutí děkana NF VŠE v Praze lze uznat úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia na NF VŠE v Praze. Lze uznat i úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia na jiných fakultách VŠE v Praze, avšak pouze v případě, jedná-li se o studijní povinnosti absolvované na NF VŠE.

K uznání musí být zároveň splněny následující podmínky:

– studijní povinnost byla hodnocena známkou Výborně nebo Velmi dobře,

– od splnění studijní povinnosti neuplynuly k datu podání žádosti více než 2 kalendářní roky.

Další informace a podmínky pro uznání předmětů Vám sdělí studijní referentky NF.

Nově přijatí a zapsaní studenti si budou moci po přihlášení do školního systému sami vygenerovat a vytisknout Elektronické potvrzení o studiu, které se automaticky digitálně podepíše. Tento digitální podpis ověřuje platnost dokumentu, soubor by měly přijímat všechny úřady a firmy stejně jako dosavadní papírové potvrzení s razítkem.

S tímto potvrzením se studenti nemusí dostavit na studijní odd. pro razítko a podpis, neboť je již digitálně podepsané.

Postup pro studenty je jednoduchý:

Portálu studenta v aplikaci Potvrzení o studiu kliknout na tlačítko Elektronické potvrzení o studiu. Potvrzení o studiu se vygeneruje a předá k digitálnímu podepisování na pozadí. Nejpozději za hodinu bude digitálně podepsaný soubor dostupný ke stažení v úložišti dokumentů studenta. Soubor student odešle elektroniky na příslušný úřad, kde má potvrzení o studiu doložit.

Vaši budoucí vyučující

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Bývalý člen bankovní rady České národní banky

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Předsedkyně národní rozpočtové rady

PhDr. Lukáš Kovanda, PhD.

Autor ekonomické literatury a hlavní ekonom Czech Found

Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

Hlavní ekonomka Hospodářské komory České republiky

prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Bývalý prezident České republiky

prof. Ing. Karel Dyba, CSc.

Bývalý ministr a stálý představitel České republiky při OECD

Podat přihlášku

Nejlepší studenti NF VŠE

Ivana Bednářová

1. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Ekonomie

Daniel Karásek

2. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

Vojtěch Semerád

5. nejlepší student po 5 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

Bc. Lucie Milaniaková

1. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Bc. Jan Bahr

3. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Bc. Tomáš Procházka

Bc. Tomáš Procházka

4. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

 • Autor: Petr Solar
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: