Informace pro uchazeče o bakalářské studium

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 1. Začátek přijímání přihlášek: listopad 2022
 2. Den otevřených dveří NF: 20. ledna 2023 (online)
 3. Podání přihlášky: do 31. května 2023
 4. Podání žádostí o přijetí bez přijímací zkoušky: do 31. května 2023
 5. Přijímací zkoušky: test OSP/VŠP u společnosti Scio (místo a termín si uchazeč vybírá sám)
 6. Stanovení percentilové hranice pro přijetí: 1. polovina června 2023
 7. Zápis do studia: 2. polovina června 2023 (online)
 8. Dodatečný zápis do studia (po odvolání / pro maturující v září): počátek září 2023
 9. Seznamovací kurzy NF: počátek září 2023

SEDMERO DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT NA NF

 

 • MEZINÁRODNÍ KVALITA VZDĚLÁNÍ

  Za kvalitním vzděláním nemusíte na Západ – studujte v centru Prahy na mezinárodní úrovni pod vedením uznávaných pedagogů i expertů z praxe z celého světa. Jsme náročnější, ale vyplatí se to! #pedagogoveNF #international #kolejprokazdeho

 • ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ

  Úspěchy našich absolventů jsou důkazem širokého uplatnění se vzděláním z NF. Nastartujte u nás svou skvělou kariéru v businessu či veřejném sektoru na pozicích, kam se jiní nedostanou! Univerzitní vzdělání Vám na rozdíl od ostatních VŠ dá široký rozhled, porozumění složitým procesům a umění činit důležitá rozhodnutí. To firmy chtějí! #absolventi #codelaekonom

 • MEZINÁRODNÍ PROSTŘEDÍ

  Většinu přednášek máme i v angličtině, můžete si vybrat! Každý čtvrtý student, kterého potkáte na VŠE, je ze zahraničí. Všichni naši zájemci o studium v zahraničí úspěšně vycestovali. Poznejte svět s NF! #international

 • VĚDA A VÝZKUM

  Naši vědci tvoří špičkový výzkum na světové úrovni, řeší velké granty a přednáší na prestižních konferencích. Posouvají hranice poznání a předávají to studentům dál. Staňte se součástí vědeckých týmů již v průběhu studia! #RnDnaNF #RSS

 • KOMUNITA

  Cíleně propojujeme naše pedagogy se studenty a stejně tak studenty mezi sebou. Kontakty získané v průběhu studia jsou totiž neocenitelnou výhodou v následné kariéře. Z Vás i spolužáků se brzy stanou úspěšní ředitelé a manažeři, bude dobré znát se navzájem! #seznamovakNF #akce

 • OCENĚNÍ

  Jsme dlouhodobě jednou ze tří nejlepších ekonomických fakult v ČR podle studentských i odborných rankingů, jako součást VŠE bodujeme mezinárodně. Zároveň si ceníme inspirativních osobností: můžete zde potkat i nositele Nobelovy ceny! #drHC

 • STUDIUM A PRAXE

  Propojení studia a praxe je nutnost. Proto nabízíme přednášky úspěšných odborníků ze soukromé i veřejné sféry a podporujeme pracovní stáže. Také máte možnost sestavit si rozvrh podle svých časových potřeb. #flexirozvrh #peceostudenty

Podat přihlášku


Uplatnění absolventů NF VŠE na trhu práce

Obecná charakteristika

 • Přes 70 % absolventů nachází práci na plný úvazek již v průběhu studia na NF VŠE, zbývající absolventi pracují na plný úvazek do 1 měsíce od ukončení studia.
 • Více než dvě třetiny absolventů pracují ve velkých společnostech nad 250 zaměstnanců, ve kterých se vyskytuje skvělá perspektiva kariérního růstu.
 • Téměř 90 % absolventů využívá ve své práci znalosti a schopnosti získané během studia.

Typické pozice absolventů NF VŠE ve 2-3 letech následujících po ukončení studia

 • Absolventi pracují nejen ve výkonných, ale především na strategických pozicích firem a institucí. Tomu odpovídá i jejich vyšší platové ohodnocení.
 • Nejvíce absolventů pracuje ve společnostech, které působí v oborech consultingu, bankovnictví, pojišťovnictví, veřejné správě a u různých zahraničních firem.
 • U téměř 80 % absolventů je nejčastější náplní práce odborná a specializovaná činnost. U zbývajících absolventů převládá řídící a manažerská činnost.
 • Téměř 90 % absolventů pracuje po 2-3 letech od ukončení studia v první nebo druhé společnosti a téměř 80 % z nich vystřídá za tuto dobu 2 až 3 pozice.

Příjem absolventa NF VŠE ve 2-3 letech následujících po ukončení studia

 • Hrubý nástupní měsíční příjem po ukončení studia přesahuje u naprosté většiny absolventů 30 000,- Kč a u třetiny absolventů nástupní příjem po ukončení studia přesahuje 50 000,- Kč.
 • Během prvních tří let od ukončení studia se příjmy absolventů významným způsobem navyšují, k výraznému příjmovému zlepšení dochází u všech příjmových skupin absolventů.
 • Po 3 letech po ukončení studia přesahuje hrubý měsíční příjem u téměř 90 % absolventů 40 000,- Kč. Výjimkou nejsou příjmy přesahující 125 000,- Kč.

Absolventi

Ing. Štěpán Křeček

Hlavní ekonom

BH Securities, a.s.

„Jako hlavní ekonom u licencovaného obchodníka s cennými papíry zodpovídám za tvorbu makroekonomických a tržních analýz.“

Ing. Eva Minaříková

Management Consulting Analyst

Accenture

Díky své pozici jako management consultinganalyst mám možnost se podílet na zajímavých projektech v různých odvětvích. Do mého portfolia nyní spadá project management implementace IT řešení do zemí po celém světě, kde náš současný klient působí. Nejvíce mě baví různorodost aktivit, zlepšování hard  i soft dovedností a možnost podílet se na pro bono projektech, v rámci kterých Accenturepomáhá vybraným neziskovým organizacím s jejich aktivitami.

NF VŠE jsem vděčná za možnost vycestovat do Kanady na vzdělávací program a za možnost budování vztahů se spolužáky s podobnými zájmy v rámci studentských spolků.

Ing. Štěpán Pekárek

Financial Risk Advisory

Deloitte

Štěpán působil v sekci dohledu nad finančním trhem České národní banky, která zajišťuje výkon dohledu nad subjekty finančního trhu při výkonu jejich činnosti na území České republiky. Předmětem činnosti byla primárně analýza finanční pozice vyhodnocování úvěrových institucí, vyhodnocování jejich rizikovosti a průběžný monitoring jejich činnosti.

Aktuálně vede tým specializovaný na pokročilé kvantitativní metody modelování úvěrového a tržního rizika (IRB modelování úvěrového rizika, IFRS 9, TRIM, FTRB, stresové testování, cenové modely, implementace ML/AI prvků, životní cyklus modelu).

Souběžně s tím působí také jako expertní konzultant v oblasti bankovní regulace, CRRIII/CRDV, Basel IV a ESG finančních rizik. Zaměřuje se především na komplexní projekty v oblasti řízení a modelování finančních rizik, regulatorní deep-dive analýzy, změny v regulaci finančních institucí a analýzu interního řízení.

Zároveň studuje doktorský program Ekonomie a hospodářská správa na NF VŠE, kde také vyučuje.


Bakalářské programy

 

Jsme rádi, že se zajímáte o pomaturitní studium právě na Národohospodářské fakultě! Přečtěte si prosím všechny informace na této stránce.

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je potřeba splnit všechny 3 následující nutné podmínky:

1)

 • Vykonání přijímací zkoušky – tzn. ABSOLVOVAT v období od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2023 (uznávány jsou výsledky testů za poslední 2 roky) test obecných studijních předpokladů (OSP) / všeobecných študijných predpokladov (VŠP) (platí pro studenty ze Slovenska) v základní verzi u společnosti Scio a DOSÁHNOUTpožadované percentilové hranice, která se stanovuje až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2023,

nebo

 • Přijetí bez přijímací zkoušky při splnění jedné z následujících podmínek:
  • DOSAŽENÍM vedením NF VŠE stanoveného PRŮMĚRU ZNÁMEK do 1,50 včetně ze všech povinných předmětů z pololetního a konečného vysvědčení předposledního ročníku a pololetního vysvědčení posledního ročníku střední školy v ČR nebo SR,
  • UMÍSTĚNÍM DO 10. MÍSTA VČETNĚ v „Soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie“,
  • ÚČASTÍ v celostátní soutěži SOČ, v celostátních kolech studentských odborných olympiád nebo v jiných fakultou uznaných studentských soutěžích.

 

2) DOSÁHNOUT úplného středního, nebo úplného středního odborného vzdělání, které uchazeči prokazují doložením digitálně podepsané (konvertované) kopie maturitního vysvědčení.

 

3) VYUŽÍT SVÉHO NÁROKU na přijetí do studia, tedy ZAPSAT SE (online) ve stanovených termínech do studia.

Vyhlášku o přijímacím řízení, které se uskutečňuje v akademickém roce 2022/2023, naleznete zde
Vyhláška obsahuje kompletní informace o přijímacím řízení. Prosím, věnujte jí svou pozornost.

Přijímací zkoušky na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze jsou pro všechny uchazeče POUZE ve formě testu OSP/VŠP u společnosti Scio. Tyto testy skládají i uchazeči ze zahraničí, čímž zároveň prokazují svou schopnost studovat v českých studijních programech. Z toho důvodu NF VŠE nevyžaduje u zahraničních uchazečů dodatečný test nebo certifikát z českého jazyka.

Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (Více zde). Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s přihlášením se k testu OSP/VŠP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a žádné z uchazečů na ně nepřihlašuje ani k nim uchazeče nezve.

 

Vzorovou část SCIO testu si můžete stáhnout zde

Přehled termínů testů OSP/VŠP konaných v r. 2022 a v r. 2023
Termín 10.12.2022 4.2.2023 4.3.2023 2.4.2023 29.4.2023 20.5.2023
Forma prezenční / online prezenční / online prezenční / online prezenční / online prezenční / online prezenční / online

Kromě těchto termínů jsou uznávány výsledky testů za poslední 2 roky, tedy výsledky testů, které byly vykonané v rozmezí od 1. 6. 2021 až do 31. 5. 2023.

Místa konání:

Uchazeči mohou být přijati bez přijímací zkoušky při splnění jedné z následujících podmínek:

 1. Dosažením vedením NF VŠE stanoveného průměru známek do 1,50 včetně ze všech povinných předmětů z pololetního a konečného vysvědčení předposledního ročníku a pololetního vysvědčení posledního ročníku střední školy v ČR nebo SR.
 • Jak doložíte splnění této podmínky, naleznete v sekci Dokládání dokumentů k přihlášce ke studiu
 1. Umístění do 10. místa včetně v „Soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie“.
 • Jak doložíte splnění této podmínky, naleznete v sekci Dokládání dokumentů k přihlášce ke studiu
 1. Účastí v celostátní soutěži SOČ, v celostátních kolech studentských odborných olympiád nebo jiných fakultou uznaných studentských soutěžích (bude individuálně posouzeno).
 • Jak doložíte splnění této podmínky, naleznete v sekci Dokládání dokumentů k přihlášce ke studiu

Splnění podmínky přijetí bez přijímací zkoušky neznamená, že je uchazeč automaticky přijat do studia, má pouze nárok na přijetí do studia.

V přijímacím řízení přijímáme dokumenty, které je nutno doložit k přihlášce ke studiu, výhradně elektronicky, a to v digitálně podepsané (konvertované) verzi (tzn. včetně ověřovací doložky). Dokument je tedy nutné nejprve konvertovat do elektronické podoby (PDF) na pobočce Czech POINT a teprve poté vložit do přihlášky. Prosté skeny dokumentů nebudou akceptovány.

 • O přijetí dokumentu Vás budeme informovat automatickým e-mailem.
 • Pokud nebude dokument dodán v řádném formátu, také Vás uvědomíme automatickým e-mailem.
 • Upozornění pro uchazeče ze Slovenska: na Slovensku získáte z tzv. zaručené konverze dokumenty ve formátu .asice. Do Přihlášky v InSIS vložte celý kontejner ASICE.

 

Zde naleznete instrukce ke vkládání těchto dokumentů (každý uchazeč musí doložit maturitní vysvedčení – podsekce A); uchazeč, který žádá o přijetí bez přijímací zkoušky musí navíc doložit dokument z podsekce B)

 

A) DOKLAD O ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉM ÚPLNÉM STŘEDOŠKOLSKÉM VZDĚLÁNÍ – MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ (pro všechny uchazeče)

 • Dosažení úspěšně dokončeného úplného středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou uchazeči prokazují doložením digitálně podepsané (konvertované) kopie maturitního vysvědčení.
 • Dokument je nutno doložit k přihlášce nejpozději do data zápisu do studia.

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání (kromě Slovenské republiky) absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou jedním ze dvou způsobů:

 1. INTERNÍ NOSTRIFIKACÍ svého středoškolského vzdělání prostřednictvím aplikace https://edu.vse.cz/
 • do InSIS k přihlášce uchazeč dokument nevkládá,
 • jakmile bude žádost o posouzení vzdělání vyřízena, bude předána studijnímu oddělení,
 • studijní oddělení následně potvrdí doložení předchozího vzdělání v přihlášce uchazeče,
 • uchazeč bude informován automatickým mailem.

nebo

 1. NOSTRIFIKACÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ (https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/nostrifikace-uznani-zahranicniho-zakladniho-stredniho-a) udělenou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
 • Dokument je nutno doložit k přihlášce nejpozději do data zápisu do studia.

 

B) POTVRZENÍ PRO PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (pro uchazeče, kteří žádají o přijetí bez přijímací zkoušky)

 1. Potvrzení studijních výsledků ze střední školy v ČR nebo SR (průměr vysvědčení do 1,50 včetně)

Dosažení vedením NF VŠE stanoveného průměru známek do 1,50 včetně ze všech povinných předmětů z pololetního a konečného vysvědčení předposledního ročníku a pololetního vysvědčení posledního ročníku střední školy v ČR nebo SR.

Splnění této podmínky dokládají uchazeči jedním z těchto způsobů:

 • ředitelem podepsané (elektronický podpis ředitele školy) Potvrzení studijních výsledků ze střední školy na tomto formuláři;
 • případně ředitelem podepsaný (elektronický podpis ředitele školy) katalogový list, či digitálně podepsanou (konvertovanou) kopii katalogového listu.
 • Dokument je nutno vložit DO PŘIHLÁŠKY ke studiu do 31. 5. 2023. Pozdější doložení nebude možné.
 1. Soutěž o cenu děkana NF VŠE v Praze

Umístění do 10. místa včetně v „Soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie“.

Splnění této podmínky dokládají uchazeči tímto způsobem:

 • Vyplněný a podepsaný formulář žádosti.
 • Žádost je nutno vložit DO PŘIHLÁŠKY, nebo zaslat e-mailem na kovarova@vse.cz, případně zaslat poštou na adresu NF VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 do 31. 5. 2023. Pozdější doložení nebude možné.
 1. Soutěže a olympiády

Účast v celostátní soutěži SOČ, v celostátních kolech studentských odborných olympiád nebo jiných fakultou uznaných studentských soutěžích (bude individuálně posouzeno).

Splnění této podmínky dokládají uchazeči tímto způsobem:

 • digitálně podepsaná (konvertovaná) kopie diplomu s umístěním.
 • Dokument je nutno vložit DO PŘIHLÁŠKY ke studiu do 31. 5. 2023. Pozdější doložení nebude možné.

Přihlášku si můžete podat zde: https://insis.vse.cz/prihlaska/?lang=cz 

Přihlášku lze podat pouze elektronicky přes InSIS.

Poplatek za podání přihlášky činí 880,- Kč.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy má kompletně vyplněnou a zaplacenou přihlášku. Pokud nebude přihláška vyplněná kompletně ve všech oddílech, nebo bude-li poukázaná částka nižší – např. snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Uzavírka přihlášek je 31. 5. 2023 – k tomuto datu musí být přihláška kompletní – tzn. vyplněná i zaplacená (peníze musí být již připsány na účtu VŠE, platbu tedy zadávejte s předstihem).

V případě, že jste zapomněli své přihlašovací údaje do přihlášky, můžete si nové údaje vygenerovat zde:
https://insis.vse.cz/prihlaska/pregenerovani_hesla.pl

Výsledek Vaší přijímací zkoušky bude k dispozici až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2023.

Výsledek Scio testů, které jsou Vaší přijímací zkouškou, si můžete dohledat zde.

Pokud máte přesně nula bodů, znamená to, že u Vás neznáme bodovou hodnotu percentilu od společnosti SCIO (z různých důvodů, např. jste neudělili společnosti Scio souhlas k tomu, aby nám Vaše výsledky poskytla) a k zápisu je třeba Váš výsledek doložit (certifikát Scio).

O pořadí přijímaných do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce rozhoduje percentil z testu OSP/VŠP.

Percentilová hranice se stanovuje až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2023.

Uchazeče, kteří splní percentilovou hranici potřebnou pro přijetí stanovenou vedením NF VŠE, bude NF VŠE kontaktovat e-mailem, který uvedli v přihlášce. Dosažení percentilové hranice neznamená, že je uchazeč automaticky přijat do studia, má pouze nárok na přijetí do studia.

Uchazečům, kteří nedosáhnou na percentilovou hranici, se rozhodnutí o nepřijetí zobrazí v jejich elektronické přihlášce. Dopis s Rozhodnutím o nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči poštou.

1.) MÁM NÁROK NA PŘIJETÍ DO STUDIA

Uchazeči, kteří (v období od 1. 6. 2021 – 31. 5. 2023) v testu NSZ OSP/VŠP dosáhli požadovaného percentilu a dále uchazeči, kteří splnili podmínku přijetí bez přijímací zkoušky, MAJÍ nárok na přijetí do studia.

 

PŘIJATI do studia budou pouze ti uchazeči, kteří VYUŽIJÍ SVÉHO NÁROKU na přijetí a ZAPÍŠOU SE do studia.

 

ZÁPISY PROBÍHAJÍ DISTANČNÍ (ONLINE) FORMOU.

 

Doklad o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání uchazeči dokládají v elektronické podobě prostřednictvím Studijního informačního systému (InSIS). Konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby je třeba provést prostřednictvím služby Czech POINT nebo Slovenské pošty. Studijním oddělením bude akceptován pouze konvertovaný dokument (včetně ověřovací doložky).

Podrobné informace k zápisům jsou uvedeny v odkazu níže v sekci Zápisy do studia.

Rozhodnutí o přijetí naleznou nově zapsaní studenti po zápisu v InSIS v Úložišti dokumentů.

Pokud se uchazeči s nárokem na přijetí do studia nezapíšou, svůj nárok na přijetí tím pozbývají a ke studiu nebudou přijati. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se zobrazí v jejich elektronické přihlášce. Dopis s Rozhodnutím o nepřijetí obdrží uchazeči poštou. Tím není nijak dotčeno jejich právo podat si Odvolání (více níže v sekci Podání Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu).

 

2.) NEMÁM NÁROK NA PŘIJETÍ DO STUDIA

Uchazeči, kteří (v období od 1. 6. 2021 – 31. 5. 2023) v testu NSZ OSP/VSP nedosáhli požadovaného percentilu a dále uchazeči, kteří nesplnili podmínku přijetí bez přijímací zkoušky, NEMAJÍ nárok na přijetí do studia.

 

Tito uchazeči nesplnili nutnou podmínku pro přijetí. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se zobrazí v jejich elektronické přihlášce. Dopis s Rozhodnutím o nepřijetí obdrží uchazeči poštou. Tím není nijak dotčeno jejich právo podat si Odvolání (více níže v sekci Podání Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu).

 Zápisy do bakalářského studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze pro studium od AR 2023/2024 probíhají DISTANČNĚ (online formou) ve Studijním informačním systému (InSIS) – v oddílu „Návratka k přihlášce ke studiu na VŠE“.

Přístup do Návratky se uchazečům s nárokem na přijetí aktivuje automaticky v první polovině června (po stanovení percentilové hranice). Uchazeči dostávají informaci také e-mailem.

Jak využijete svůj nárok na přijetí a zapíšete se do studia?

 • V Návratce odsouhlasíte podmínky zápisu do studia – tzn. potvrdíte ZÁVAZNÝ souhlas se zápisem do studia. POZOR – pokud v Návratce souhlas nepotvrdíte, ztratíte svůj nárok na přijetí a do studia nebudete přijati a zapsáni!

 

 • Do Přihlášky vložíte doklad o úspěšně dokončeném úplném středoškolském vzdělání, a to VÝHRADNĚ ELEKTRONICKY v digitálně podepsané (konvertované) . Prosté skeny dokumentů nebudou akceptovány.

Veškeré informace k zápisům do studia budou včas zveřejněny a uchazeči  s nárokem na přijetí o nich budou informováni prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedli v přihlášce.

Zápisy nově přijatých studentů budou na NF probíhat v druhé polovině června 2023.

Pokud jste splnili percentil, nebo podmínku přijetí bez přijímací zkoušky, ale nebudete mít v době zápisů v červnu úspěšně složenou maturitní zkoušku – tzn. dokončené SŠ vzdělání, nebo nebudete mít ještě vyřízenou nostrifikaci, nemůžete být v červnu do studia přijati a zapsáni. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se zobrazí ve vaší elektronické přihlášce.

Vyčkejte, až od NF obdržíte dopis s Rozhodnutím o nepřijetí ke studiu (budeme odesílat koncem června) a následně si podejte Odvolání (více níže v sekci Podání Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu).

NF bude začátkem září pořádat dodatečný zápis pro uchazeče, kteří se odvolali.

Uchazečům, kteří splnili percentil, nebo podmínku přijetí bez přijímací zkoušky, a podají si Odvolání, GARANTUJEME DODATEČNÉ PŘIJETÍ V ZÁŘÍ (při splnění ostatních podmínek).

Podat Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu mohou uchazeči do 30 dnů od jeho obdržení.

Vyčkejte tedy, až Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obdržíte – rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se zobrazí ve Vaší elektronické přihlášce a rovněž bude odesláno poštou.

V případě nenaplnění požadované kapacity bude nepřijatým uchazečům, kteří se odvolají, postupně vyhovováno a rozhodnutí měněno, a to výhradně a pouze v pořadí dle dosaženého percentilu z testů OSP/VŠP.

Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu proto není třeba nijak dokládat a zdůvodňovat, stačí je pouze podat, a to nejlépe na formuláři Odvolání, který si zde můžete stáhnout.

Podávat Odvolání před tím, než uchazeč obdrží Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, je bezpředmětné, a nebude na ně brán zřetel!

VŠE v Praze coby vysoká škola, která obdržela institucionální akreditaci, je podle § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách oprávněna nevyžadovat v přijímacím řízení doklad o obecném uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání a může sama pro účely přijímacího řízení posoudit, zda zahraniční vzdělání uchazeče o studium splňuje podmínku zákona pro přijetí ke studiu.

Agendu posouzení zahraničního vzdělání spravuje právní oddělení VŠE v Praze.

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou prostřednictvím aplikace https://edu.vse.cz/

K využití tohoto postupu uchazeč vyplní v této aplikaci elektronickou žádost, zaplatí poplatek podle instrukcí v žádosti a poštou zašle úředně ověřené kopie příslušných dokladů o vzdělání opatřené úředním překladem do českého nebo anglického jazyka na adresu:

VŠE v Praze
právní oddělení
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

V případě středoškolského vzdělání je nutné zaslat
 1. úředně ověřenou kopii zahraničního dokladu o středoškolském vzdělání,
 2. potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu,
 3. úřední překlad výše uvedených dokumentů do českého nebo anglického jazyka, pokud je potřeba.

O výsledku posouzení bude uchazeč vyrozuměn emailem. Výsledek posouzení bude rovněž přímo zaslán fakultě, na které je uskutečňován studijní program, do nějž se uchazeč hlásí. Výsledek posouzení, je-li kladný, platí pro přijímací řízení do všech studijních programů všech fakult VŠE v Praze, do kterých podal uchazeč přihlášku ke studiu před podáním žádosti o posouzení.

Informace o doložení interní nostrifikace k přihlášce naleznete v sekci Dokládání dokumentů k přihlášce ke studiu.

Je možné uznání povinností splněných na VŠE v Praze:

Dle rozhodnutí děkana NF VŠE v Praze lze uznat úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia na NF VŠE v Praze. Lze uznat i úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia na jiných fakultách VŠE v Praze, avšak pouze v případě, jedná-li se o studijní povinnosti absolvované na NF VŠE.

K uznání musí být zároveň splněny následující podmínky:

– studijní povinnost byla hodnocena známkou Výborně nebo Velmi dobře,

– od splnění studijní povinnosti neuplynuly k datu podání žádosti více než 2 kalendářní roky.

Další informace a podmínky pro uznání předmětů Vám sdělí studijní referentky NF.

Nově přijatí a zapsaní studenti si budou moci po přihlášení do školního systému sami vygenerovat a vytisknout Elektronické potvrzení o studiu, které se automaticky digitálně podepíše. Tento digitální podpis ověřuje platnost dokumentu, soubor by měly přijímat všechny úřady a firmy stejně jako dosavadní papírové potvrzení s razítkem.

S tímto potvrzením se studenti nemusí dostavit na studijní odd. pro razítko a podpis, neboť je již digitálně podepsané.

Postup pro studenty je jednoduchý:

Portálu studenta v aplikaci Potvrzení o studiu kliknout na tlačítko Elektronické potvrzení o studiu. Potvrzení o studiu se vygeneruje a předá k digitálnímu podepisování na pozadí. Nejpozději za hodinu bude digitálně podepsaný soubor dostupný ke stažení v úložišti dokumentů studenta. Soubor student odešle elektroniky na příslušný úřad, kde má potvrzení o studiu doložit.

 

Vaši budoucí vyučující

prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Bývalý prezident České republiky

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Předsedkyně národní rozpočtové rady

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Bývalý člen bankovní rady České národní banky

prof. Ing. Karel Dyba, CSc.

Bývalý ministr a stálý představitel České republiky při OECD

Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

Hlavní ekonomka Hospodářské komory České republiky

PhDr. Lukáš Kovanda, PhD.

Autor ekonomické literatury a hlavní ekonom Czech Found

Podat přihlášku

Nejlepší studenti NF VŠE

Ivana Bednářová

1. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Ekonomie

Daniel Karásek

2. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

Vojtěch Semerád

5. nejlepší student po 5 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

Bc. Lucie Milaniaková

1. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Bc. Jan Bahr

3. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Bc. Tomáš Procházka

Bc. Tomáš Procházka

4. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

 • Autor: Martin Zeman
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: