Informace pro uchazeče o bakalářské studium

SEDMERO DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT NA NF

 

 • Generic placeholder image
  MEZINÁRODNÍ KVALITA VZDĚLÁNÍ

  Za kvalitním vzděláním nemusíte na Západ – studujte v centru Prahy na mezinárodní úrovni pod vedením uznávaných pedagogů i expertů z praxe z celého světa. Jsme náročnější, ale vyplatí se to! #pedagogoveNF #international #kolejprokazdeho

 • ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ

  Úspěchy našich absolventů jsou důkazem širokého uplatnění se vzděláním z NF. Nastartujte u nás svou skvělou kariéru v businessu či veřejném sektoru na pozicích, kam se jiní nedostanou! Univerzitní vzdělání Vám na rozdíl od ostatních VŠ dá široký rozhled, porozumění složitým procesům a umění činit důležitá rozhodnutí. To firmy chtějí! #absolventi #codelaekonom

 • MEZINÁRODNÍ PROSTŘEDÍ

  Většinu přednášek máme i v angličtině, můžete si vybrat! Každý čtvrtý student, kterého potkáte na VŠE, je ze zahraničí. Všichni naši zájemci o studium v zahraničí úspěšně vycestovali. Poznejte svět s NF! #international

 • Generic placeholder image
  VĚDA A VÝZKUM

  Naši vědci tvoří špičkový výzkum na světové úrovni, řeší velké granty a přednáší na prestižních konferencích. Posouvají hranice poznání a předávají to studentům dál. Staňte se součástí vědeckých týmů již v průběhu studia! #RnDnaNF #RSS

 • Generic placeholder image
  KOMUNITA

  Cíleně propojujeme naše pedagogy se studenty a stejně tak studenty mezi sebou. Kontakty získané v průběhu studia jsou totiž neocenitelnou výhodou v následné kariéře. Z Vás i spolužáků se brzy stanou úspěšní ředitelé a manažeři, bude dobré znát se navzájem! #seznamovakNF #akce

 • Generic placeholder image
  OCENĚNÍ

  Jsme dlouhodobě jednou ze tří nejlepších ekonomických fakult v ČR podle studentských i odborných rankingů, jako součást VŠE bodujeme mezinárodně. Zároveň si ceníme inspirativních osobností: můžete zde potkat i nositele Nobelovy ceny! #drHC

 • Generic placeholder image
  STUDIUM A PRAXE

  Propojení studia a praxe je nutnost. Proto nabízíme přednášky úspěšných odborníků ze soukromé i veřejné sféry a podporujeme pracovní stáže. Také máte možnost sestavit si rozvrh podle svých časových potřeb. #flexirozvrh #peceostudenty

Podat přihlášku


Absolventi

František Stankovič

Management consultant

Accenture

„Náplní mé práce je pomáhat klientům dělat adekvátní rozhodnutí a budovat efektivnější obchodní nebo technologické strategie.“

Štěpán Křeček

Hlavní ekonom

BH Securities, a.s.

„Jako hlavní ekonom u licencovaného obchodníka s cennými papíry zodpovídám za tvorbu makroekonomických a tržních analýz.“

Jaromír Gec

Analytik ekonomiky

Česká národní banka

„Jako analytik v sekci měnové především zpracovávám a vyhodnocuji data z domácí ekonomiky.“


Bakalářské obory

 

Jsme rádi, že se zajímáte o pomaturitní studium právě na Národohospodářské fakultě! Přečtěte si prosím všechny informace na této stránce.

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je potřeba splnit všechny 3 následující nutné podmínky:

 1. ABSOLVOVAT v období od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020 (uznávány jsou výsledky testů za poslední 2 roky) test obecných studijních předpokladů (OSP) v základní verzi u společnosti Scio a DOSÁHNOUT požadované percentilové hranice, která se stanovuje až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2020.
 2. DOSÁHNOUT úplného středního, nebo úplného středního odborného vzdělání (úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení příslušného vzdělání odevzdají uchazeči při přijímání a zápisu do studia),
 3. Využít svého nároku na přijetí do studia, tedy DOSTAVIT SE se ve stanovených termínech k zápisu do studia (níže).
Vyhlášku o přijímacím řízení naleznete zde https://insis.vse.cz/dok_server/slozka.pl?id=7710.
Vyhláška obsahuje kompletní informace o přijímacím řízení. Prosím, věnujte jí svou pozornost.

Posunutí harmonogramu zkoušek

Vzhledem k aktuální situaci v České republice i na Slovensku společnost Scio posunula všechny 3 zbývající zkoušky na pozdější termín:

 • 4. 4. > 1. 5. 
 • 1. 5. > 23. 5. 
 • 23. 5. > 13. 6. 

Národohospodářská fakulta bude uznávat i poslední termín, tj. 13.6.2020 – i pro tento případ platí uzavírka přihlášek 31. 5. 2020 – k tomuto datu musí být přihláška kompletní – tzn. vyplněná i zaplacená (peníze musí být již připsány na účtu VŠE, platbu tedy zadávejte s předstihem). Nezapomeňte poskytnout společnosti Scio Váš souhlas s předáním výsledků Národohospodářské fakultě VŠE v Praze.

Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče. (Více zde.) Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s přihlášením se k testu OSP/VŠP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a žádné z uchazečů na ně nepřihlašuje ani k nim uchazeče nezve.

Přehled termínů testů OSP/VŠP konaných v r. 2018 a v r. 2019
Termín 7.12.2019 8.2.2020 7.3.2020 4.4.2020 1.5.2020 23.5.2020
Den sobota sobota sobota sobota pátek sobota
Uzávěr přihlášek 21.11. 23.1. 20.2. 19.3. 16.4. 7.5.

Kromě těchto termínů jsou uznávány výsledky testů za poslední 2 roky, tedy výsledky testů, které byly vykonané v rozmezí od 1. 6. 2018 až do 31. 5. 2020.

Místa konání:

Přihlášku si můžete podat zde: https://insis.vse.cz/prihlaska/?lang=cz 

Přihlášku lze podat pouze elektronicky přes InSIS.

Poplatek za podání přihlášky činí 810,- Kč.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy má kompletně vyplněnou a zaplacenou přihlášku. Pokud nebude přihláška vyplněná kompletně ve všech oddílech, nebo bude-li poukázaná částka nižší – např. snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Uzavírka přihlášek je 31. 5. 2020 – k tomuto datu musí být přihláška kompletní – tzn. vyplněná i zaplacená (peníze musí být již připsány na účtu VŠE, platbu tedy zadávejte s předstihem).

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:

 • Umístění do 10. místa včetně v „Soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie“.
 • Účasti v celostátní soutěži SOČ, v celostátních kolech studentských odborných olympiád nebo jiných fakultou uznaných studentských soutěžích.

Žádost k dispozici zde

V případě, že jste zapomněli své přihlašovací údaje do přihlášky, můžete si nové údaje vygenerovat zde:
https://insis.vse.cz/prihlaska/pregenerovani_hesla.pl

Výsledek Vaší přijímací zkoušky bude k dispozici až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2020.

Výsledek Scio testů, které jsou vaší přijímací zkouškou si můžete dohledat zde

Pokud máte přesně nula bodů, znamená to, že u Vás neznáme bodovou hodnotu percentilu od společnosti SCIO (z různých důvodů, např. jste neudělili společnosti Scio souhlas k tomu, aby nám Vaše výsledky poskytla) a k zápisu je třeba Váš výsledek doložit (certifikát Scio, případně alespoň vytištěné výsledky z webových stránek Scio, přičemž certifikát bude požadován dodatečně).

O pořadí přijímaných do oborů uskutečňovaných v českém jazyce rozhoduje percentil z testu OSP/VŠP.
Percentilová hranice se stanovuje až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2020.
Uchazeče, kteří splní percentilovou hranici potřebnou pro přijetí stanovenou vedením NF VŠE, bude NF VŠE kontaktovat e-mailem, který uvedli v přihlášce. Dosažení percentilové hranice neznamená, že je uchazeč automaticky přijat do studia, má pouze nárok na přijetí do studia.
Uchazečům, kteří nedosáhnou na percentilovou hranici, se stav o nepřijetí zobrazí v jejich elektronické přihlášce. Dopis s Rozhodnutím o nepřijetí ke studiu se v PDF zároveň uloží u jejich elektronické přihlášky.

1.) MÁM NÁROK NA PŘIJETÍ DO STUDIA

Uchazeči, kteří (v období od 1. 6. 2018 – 31. 5. 2020) v testu NSZ OSP/VŠP dosáhli  požadovaného percentilu, MAJÍ nárok na přijetí do studia.

PŘIJATI do studia budou pouze ti uchazeči, kteří využijí svého nároku na přijetí a DOSTAVÍ se osobně (popř. v zastoupení na základě úředně ověřeného zmocnění)  na studijní oddělení NF VŠE k zápisu do studia, kde ODEVZDAJÍ úředně ověřenou kopii svého maturitního vysvědčení. Dopis s Rozhodnutím o přijetí obdrží uchazeč osobně přímo u zápisu.

Pokud se uchazeči s nárokem na přijetí k zápisu nedostaví, svůj nárok na přijetí tím pozbývají a ke studiu nebudou přijati. Stav o nepřijetí ke studiu se zobrazí v jejich elektronické přihlášce. Dopis s Rozhodnutím o nepřijetí ke studiu se v PDF zároveň uloží u jejich elektronické přihlášky. Tím není nijak dotčeno jejich právo podat si Odvolání.

2.) NEMÁM NÁROK NA PŘIJETÍ DO STUDIA

Uchazeči, kteří (v období od 1. 6. 2018 – 31. 5. 2020) v testu NSZ OSP/VSP nedosáhli  požadovaného percentilu NEMAJÍ nárok na přijetí do studia.

Tito uchazeči nesplnili nutnou podmínku pro přijetí. Uchazečům, kteří nedosáhnou na percentilovou hranici, se stav o nepřijetí zobrazí v jejich elektronické přihlášce. Dopis s Rozhodnutím o nepřijetí ke studiu se v PDF zároveň uloží u jejich elektronické přihlášky.  Tím není nijak dotčeno jejich právo podat si Odvolání.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze bude přijímat a zapisovat do bakalářského studia v termínech

15. – 18. června 2020:

Pondělí  15. června 2020   (9.00 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod.)

Úterý  16. června 2020   (9.00 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod.)

Středa  17. června 2020   (9.00 – 11.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod.)

Čtvrtek  18. června 2020   (9.00 – 12.00 hod.)

Všechny termíny jsou naprosto rovnocenné

Zápisy se budou konat na studijním oddělení Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov, Nová budova – 3. patro, místnosti NB 396 a NB 397.

 K zápisu je nutné mít s sebou

 • průkaz totožnosti (OP nebo cestovní pas),
 • dokument dokládající dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání – tj. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, kterou odevzdáte při zápisu do studia (neověřené kopie nebudou uznány!),
 • jednu průkazovou fotografii,
 • 290 Kč (resp. 370 Kč) na multifunkční identifikační kartu (resp. multifunkční kartu ISIC s licencí),
 • předvyplněné formuláře potvrzení o studiu, pokud uchazeč potřebuje nějaké potvrdit (dostupné zde: https://nf.vse.cz/homepage/studenti/studium-2/uzitecne-informace-ke-studiu/),
 • pouze ti uchazeči, jejichž výsledek není NF VŠE znám, si donesou certifikát od společnosti Scio k prokázání dosažené percentilové hranice v testu NSZ OSP.

Uchazeči budou ihned po doložení splnění zbylé podmínky pro přijetí do studia (zákonem požadované středoškolské vzdělání, tzn. odevzdání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení) přijati a zapsáni do studia.

Pokud se uchazeči s nárokem na přijetí v těchto termínech osobně (popř. v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci) nedostaví, svůj nárok na přijetí tím pozbývají a ke studiu nebudou přijati (rozhodnutí o nepřijetí obdrží od NF VŠE poštou). Tím není nijak dotčeno jejich právo zažádat o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (odvolat se). Podat žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí mohou do 30 dnů od jeho obdržení. Podávat tyto žádosti před tím, než uchazeč obdrží písemné rozhodnutí, je bezpředmětné, a na takové žádosti nebude brán zřetel!

Průběh zápisu do studia

 1. Uchazeč bude zkontrolován dle prezenční listiny a občanského průkazu.
 2. Uchazeč obdrží papírovou Kartu studenta, kterou čitelně vyplní (osobní a kontaktní údaje) a do karty nalepí svou fotografii.
 3. Uchazeč vyplněnou Kartu studenta + úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení odevzdá v místnosti 396 nebo 397 studijní referentce.
 4. Studijní referentka zapíše uchazeče do studia a předá mu písemné Rozhodnutí o přijetí do studia (kopii Rozhodnutí student na místě podepíše a odevzdá).
 5. Následuje fotografování na multifunkční identifikační kartu (ISIC), které ve dnech zápisů probíhá ve Staré budově v místnosti SB 112. Pokud si v těchto oficiálních termínech student kartu ISIC nevyřídí, může tak učinit až od října 2019 na Správě identifikačních karet v místnosti SB 22.
Zápisy nově přijatých studentů budou na NF probíhat 15. – 18. června 2020.
Pokud v té době nebude mít uchazeč úspěšně složenou maturitní zkoušku – tzn. dokončené SŠ vzdělání, nebude možné ho v červnu do VŠ studia přijmout a zapsat.

Vyčkejte, až od NF obdržíte dopis s Rozhodnutím o nepřijetí ke studiu – stav o nepřijetí ke studiu se zobrazí ve Vaší elektronické přihlášce. Dopis s Rozhodnutím o nepřijetí ke studiu se v PDF zároveň uloží u Vaší elektronické přihlášky. (koncem června) a následně si podejte Odvolání (viz níže).

NF bude začátkem září pořádat dodatečný zápis pro uchazeče, kteří si podali Odvolání a kteří tedy mohou být (při splnění ostatních podmínek) dodatečně přijati.

Podat Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu mohou uchazeči do 30 dnů od jeho obdržení.

Vyčkejte tedy, až Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obdržíte – stav o nepřijetí ke studiu se zobrazí ve Vaší  elektronické přihlášce. Dopis s Rozhodnutím o nepřijetí ke studiu se v PDF zároveň uloží u Vaší elektronické přihlášky.

V případě nenaplnění požadované kapacity bude nepřijatým uchazečům, kteří se odvolají, postupně vyhovováno a rozhodnutí měněno, a to výhradně a pouze v pořadí dle dosaženého percentilu z testů OSP/VŠP.

Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí proto není třeba nijak dokládat a zdůvodňovat, stačí je pouze podat, a to nejlépe na formuláři, který si zde můžete stáhnout.

Podávat Odvolání před tím, než uchazeč obdrží písemné rozhodnutí, je bezpředmětné, a na takové žádosti nebude brán zřetel!

VŠE v Praze coby vysoká škola, která obdržela institucionální akreditaci, je podle § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách oprávněna nevyžadovat v přijímacím řízení doklad o obecném uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání a může sama pro účely přijímacího řízení posoudit, zda zahraniční vzdělání uchazeče o studium splňuje podmínku zákona pro přijetí ke studiu.

Agendu posouzení zahraničního vzdělání spravuje právní oddělení VŠE v Praze.

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou prostřednictvím aplikace http://edu.vse.cz/

K využití tohoto postupu uchazeč vyplní v této aplikaci elektronickou žádost, zaplatí poplatek podle instrukcí v žádosti a poštou zašle úředně ověřené kopie příslušných dokladů o vzdělání opatřené úředním překladem do českého nebo anglického jazyka na adresu:
VŠE v Praze
právní oddělení
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
V případě středoškolského vzdělání je nutné zaslat

 1. úředně ověřenou kopii zahraničního dokladu o středoškolském vzdělání,
 2. potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu,
 3. úřední překlad výše uvedených dokumentů do českého nebo anglického jazyka, pokud je potřeba.

O výsledku posouzení bude uchazeč vyrozuměn emailem. Výsledek posouzení bude rovněž přímo zaslán fakultě, na které je uskutečňován studijní program, do nějž se uchazeč hlásí. Výsledek posouzení, je-li kladný, platí pro přijímací řízení do všech studijních programů všech fakult VŠE v Praze, do kterých podal uchazeč přihlášku ke studiu před podáním žádosti o posouzení.

Studenti NF VŠE mohou v rámci svých studijních plánů studovat jazykové předměty podobně jako na jiných fakultách VŠE a jiných univerzitách. Rozdílem nicméně je, že vzhledem k dobrému jazykovému vybavení mnohých studentů již NF VŠE od svých studentů nevyžaduje studium jazyků povinně. V souladu s tím nejsou jazykové předměty ani předmětem přijímacího řízení. Jazyky však nejsou povinné ani předmnětem přijímacích zkoušek z jednoho důvodu: předpokládáme, že minimálně anglický jazyk umějí nebo budou umět všichni studenti tak, aby byli schopni v anglickém jazyce absolvovat několik předmětů. (Některé povinné předměty jsou vyučovány pouze v anglickém jazyce!) Není přitom třeba, aby se dopředu učili odborný jazyk – ten se naučí až v rámci daného předmětu. Každý student však musí být schopen porozumět a komunikovat na úrovni obecné angličtiny. Pakliže studenti mají obavy o dostatečnost svých anglických jazykových schopností, mohou si je v rámci jazykových kurzů procvičit či doplnit. Katedra angličtiny vypisuje kurzy na mnoha úrovních, důležité je jen si správně vybrat, aby třeba studenti zbytečně neztráceli čas v nízkých úrovních.

Je možné uznání povinností splněných na VŠE v Praze:

Podle rozhodnutí děkana NF VŠE v Praze lze uznat úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia na NF VŠE v Praze. Lze uznat i úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia na jiných fakultách VŠE v Praze, avšak pouze v případě, jedná-li se o studijní povinnosti absolvované na NF VŠE.

K uznání musí být zároveň splněny následující podmínky:

– studijní povinnost byla hodnocena známkou Výborně nebo Velmi dobře,

– od splnění studijní povinnosti neuplynuly k datu podání žádosti více než 2 kalendářní roky.

Další informace a podmínky pro uznání předmětů Vám sdělí studijní referentky NF.

Formulář pro potvrzení o studiu naleznete zde: https://nf.vse.cz/homepage/studenti/studium-2/uzitecne-informace-ke-studiu

Použijte, prosím, pouze formulář POTVRZENÍ O STUDIU ZA AKADEMICKÝ ROK (formulář Potvrzení o studiu za kalendářní rok budete moci použít, až po skončení roku 2020, tedy až od 1. 1. 2021).

Vaši budoucí vyučující

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Bývalý člen bankovní rady České národní banky

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Předsedkyně národní rozpočtové rady

PhDr. Lukáš Kovanda, PhD.

Autor ekonomické literatury a hlavní ekonom Czech Found

Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

Hlavní ekonomka Hospodářské komory České republiky

prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Bývalý prezident České republiky

prof. Ing. Karel Dyba, CSc.

Bývalý ministr a stálý představitel České republiky při OECD

Podat přihlášku

 

 • Autor: Martin Zeman
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: