Tiskové zprávy

26.4.2024

Ocenění nejlepších studentů Národohospodářské fakulty VŠE za akademický rok 2023/2024 a Vyhlášení soutěže o nejlépe hodnoceného pedagogického pracovníka na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze za rok 2023

Ve středu 24. 4. 2024 akademičtí pracovníci Národohospodářské fakulty VŠE (NF VŠE) ocenili již popáté nejlepší studenty bakalářských a magisterských studijních programů za předchozí období. Setkání ve Vencovského klubu zahájila úvodním slovem statutární zástupkyně fakulty Ing. Adéla Zubíková, Ph.D. Poblahopřát přišli studentům i proděkan pro vědu prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., proděkanka pro zahraniční vztahy a PR doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., MBA, ředitelka centra cizojazyčných programů Ing. Lucie Wagnerová, MBA a garanti jednotlivých studijních programů. Studentům byly předány certifikáty dokládající jejich excelentní studijní výsledky.

Ze studijních výsledků oceněných studentů máme velkou radost a vážíme si toho, že studují právě na Národohospodářské fakultě. Do budoucna jim přejeme nejen pokračující vynikající studijní výsledky, ale také úspěch při uplatnění v praxi.

Celá tisková zpráva v .pdf je k dispozici zde.

1.3.2024 Nepravdivé nařčení doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. v článku na serveru iDNES.cz

Ve středu 28. 2. 2024 byl na serveru iDNES.cz pod titulkem „Ševčík na VŠE stále přednáší o „covidismu“. Rektor obsah výuky neřeší, říká škola“ publikován článek, jehož autorka Kateřina Vaníčková (zkratka van) v textu mj. uvedla nepravdivé informace o údajné otázce ze zkouškového testu předmětu 5HP200. Doslova napsala: „Redakce iDNES.cz oslovila také studenta Hynka, který už dříve na přednášky Ševčíka na sociálních sítích upozornil. Mimo jiné poukázal na to, že Ševčík dal loni otázku, kdo může za válku na Ukrajině. Rusko prý tehdy byla špatná odpověď. … Ohledně té otázky v testu jsem si téměř jistý, že tam skutečně byla otázka na viníka války na Ukrajině, dokonce jsem se doslechl, že tam měla být i v minulém semestru.“

Po telefonické urgenci doc. Ševčíka redaktorka K. Vaníčková článek aktualizovala a text doplnila o tato slova: „Ševčík však údajnou otázku označil za lež. „Otázka zněla naprosto jinak. V žádném případě tam nebyla otázka, kdo může za válku na Ukrajině,“ reagoval ve středu odpoledne bývalý děkan s tím, že testy má uložené.“

V pátek 1.3.2024 obdržel doc. Miroslav Ševčík e-mailem od Hynka Dostála dopis, který zde uvádím v plném znění:

 

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

Tiskový tajemník NF VŠE

V Praze, 1. března 2024

2.6.2023 Tiskové prohlášení doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. k jednání a zápisu Etické komise VŠE 23. května 2023 Tiskové prohlášení doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. k jednání a zápisu Etické komise VŠE 23. května 2023
V úterý 23. května 2023 jsem se zúčastnil jednání Etické komise VŠE. Poté, co jsem si přečetl zápis z daného jednání, který předsedkyně Etické komise VŠE Ing. Lucie Andreisová, Ph.D. zveřejnila na stránkách VŠE, napsal jsem své stanovisko k němu.

Zápis neodpovídá skutečnému průběhu jednání a je účelově zmanipulovaný.

Celý text zde

22.5.2023 Stanovisko EK NF VŠE k podnětu rektora Tisková zpráva Národohospodářské fakulty VŠE-Stanovisko EK NF VŠE k podnětu rektora
V pátek 19. května 2023 se na svém jednání sešla Etická komise Národohospodářské fakulty VŠE (NF VŠE), aby projednala podnět rektora VŠE doc. Dvořáka ze dne 10. května 2023 k Etické komisi VŠE a související komunikaci doc. Ševčíka s předsedkyní Etické komise VŠE dr. Andreisovou.

Etická komise NF VŠE přijala hlasy všech přítomných členů stanovisko, které je přílohou této tiskové zprávy.

Celý text zde


 

Tiskový tajemník fakulty

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

email: daniel.vana@gmail.com

telefon: +420 602 110 175

Tiskové zprávy
  • Autor: PR NF VŠE
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: