Mimořádné studium

V rámci programů celoživotního vzdělávání nabízí Národohospodářská fakulta VŠE možnost placených kurzů mimořádného studia vybraných předmětů.

Charakteristika mimořádného studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze

Mimořádné studium trvá zpravidla po dobu jednoho dvou semestrů v rámci akademického roku. Po úspěšném absolutoriu získá účastník studia osvědčení, v rámci mimořádného studia ovšem nelze získat ucelené vysokoškolské vzdělání. Účastníci mimořádného studia nejsou studenty VŠE a nemají tedy z tohoto titulu studentské výhody.

V rámci mimořádného studia pak mají uchazeči možnost studovat téměř kterýkoli předmět, který je v období příslušného semestru na Národohospodářské fakultě VŠE vypisován. Jedná se zejména o předměty, jejichž kód začíná znaky 55F, 5EN, 5HD, 5HP, 5IE, 5PR, 5RE, 5ZP.

Úplný seznam a charakteristiku jednotlivých předmětů lze vyhledat zde.

Pro koho je mimořádné studium vhodné?

Mimořádné studium může být vhodnou formou studia zejména pro:

 • zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří si chtějí doplnit své vzdělání o určitou problematiku,
 • neúspěšné uchazeče o bakalářské studium na VŠE v Praze mající zájem ucházet se o přijetí v příštím akademickém roce, kteří tak mohou nejen smysluplně využít celý rok, ale mají možnost se seznámit se způsobem a náročností vysokoškolského studia,
 • neúspěšné uchazeče o navazující magisterské studium na VŠE v Praze mající zájem ucházet se o přijetí v příštím akademickém roce.

Co však mimořádné studium nenabízí:

 • Není vysokoškolským studiem ve smyslu vysokoškolského zákona, a proto ani nevzniká nárok na poskytování slev a jiných výhod jako pro studenty řádného studia (např. zdravotní pojištění hrazené státem).
 • Nelze skládat bakalářské, souborné ani státní zkoušky a ani obhajovat diplomovou práci.

Kolik mimořádné studium stojí:

Studium je placené, probíhá zpravidla v rámci standardního semestru (13 výukových týdnů) a cena každého kurzu se odvíjí od počtu ECTS kreditů: za každý ECTS kredit se účtuje poplatek 1.000,- Kč. Tak například chcete-li absolvovat předmět Mikroekonomie I. (jehož kódové označení je 5EN202), zjistíte, že je oceněn 6 ECTS kredity. Za možnost jeho absolvování tedy zaplatíte 6 x 1.000, tj. 6.000,- Kč.

Údaje pro platbu:

 • číslo účtu 1828862/0800 (Česká spořitelna)
 • variabilní symbol 500028

Jak postupovat, chcete-li být přijati:

 1. Stáhnete si zde níže žádost o mimořádné studium.
 2. Vyhledáte si předměty, které chcete studovat, a vyplníte žádost (ident předmětu, název předmětu, den a hodina vyučování, potvrzení Vašeho výběru katedrou – tj. razítko a podpis). Pozor! Do žádosti určené Národohospodářské fakultě pište pouze předměty vypisované touto fakultou!
 3. S vyplněnou žádostí navštívíte studijní referentku pro mimořádné studium, která provede vše potřebné, případně Vám poradí.
 4. Úhradu odpovídající částky provedete bankovním převodem.
 5. Poté, co přinesete referentce doklad o zaplacení částky na účet fakulty, bude Vaše žádost kladně vyřízena a budete zapsání do mimořádného studia.
 6. Termíny pro přihlášení do mimořádného studia nejsou striktně stanoveny. Vzhledem k průběhu v rámci výuky je však vhodné proces přihlášení se do mimořádného studia započít před začátkem každého semestru. Pokud přijdete v době, kdy již nebude v kursech volné místo, nebude možné Vaší žádosti vyhovět. Je tedy třeba přijít co nejdříve.

Žádost o přijetí do mimořádného studia

 

Kontakt

Pavla Kovářová

Kancelář: NB 397

Telefon: 224 095 556

E-mail: pavla.kovarova@vse.cz

 

V případě zájmu o mimořádné studium či více informací, prosím kontaktujte studijní referentku.