Mimořádné studium

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme každý semestr placené mimořádné studium předmětů Národohospodářské fakulty.

Co mimořádné studium nabízí:

 • Ve zvoleném semestru absolvujete (spolu s řádnými studenty) vybrané předměty a získáte osvědčení o jejich úspěšném absolvování.
 • V případě pozdějšího přijetí k řádnému studiu lze pak tyto předměty uznat jako absolvované.

Co však mimořádné studium nenabízí:

 • Není vysokoškolským studiem ve smyslu vysokoškolského zákona, a proto ani nevzniká nárok na poskytování slev a jiných výhod jako pro studenty řádného studia (např. zdravotní pojištění hrazené státem).
 • Nelze skládat bakalářské, souborné ani státní zkoušky a ani obhajovat diplomovou práci.

Které předměty můžete studovat:

 • V zásadě můžete studovat kterýkoli předmět, který Národohospodářská fakulta příslušný semestr vypisuje pro své studenty.
 • Konkrétně jde o předměty, jejichž kód začíná znaky 55F, 5EN, 5HD, 5HP, 5IE, 5PR, 5RE, 5ZP či 0VS. Předměty lze vyhledat zde.
 • Pokud byste chtěli studovat předměty ještě jiné fakulty Vysoké školy ekonomické, musíte si vyřídit ještě další mimořádné studium, na oné fakultě.

Kolik mimořádé studium stojí:

Studium je placené, probíhá zpravidla v rámci standardního semestru (13 výukových týdnů) a cena každého kurzu se odvíjí od počtu ECTS kreditů: za každý ECTS kredit se účtuje poplatek 700,- Kč. Tak například chcete-li absolvovat předmět Mikroekonomie I. (jehož kódové označení je 5EN202), zjistíte, že je oceněn 6 ECTS kredity. Za možnost jeho absolvování tedy zaplatíte 6 x 700, tj. 4200,- Kč.

Údaje pro platbu:

 • číslo účtu 1828862/0800 (Česká spořitelna)
 • variabilní symbol 500028

Jak postupovat, chcete-li být přijati:

 1. Stáhnete si zde níže žádost o mimořádné studium.
 2. Vyhledáte si předměty, které chcete studovat, a vyplníte žádost. Pozor! Do žádosti určené Národohospodářské fakultě pište pouze předměty vypisované touto fakultou!
 3. S vyplněnou žádostí navštívíte studijní referentku pro mimořádné studium, která provede vše potřebné, případně Vám poradí.
 4. Dále Vám předá složenku na odpovídající částku (platit ovšem můžete i bankovním převodem).
 5. Poté, co přinesete referentce ústřižek složenky nebo výpis z účtu, případě doklad o složení hotovosti na účet fakulty, bude Vaše žádost kladně vyřízena a bude Vám vystaven Výkaz o mimořádném studiu.
 6. Termíny pro přihlášení do mimořádného studia nejsou striktně stanoveny. Vzhledem k průběhu v rámci výuky je však vhodné proces příhlášení se do mimořádného studia započít před začátkem každého semestru. Pokud přijdete v době, kdy již nebude v kursech volné místo, nebude lze Vaší žádosti vyhovět. Je tedy třeba přijít co nejdříve.

Žádost o přijetí do mimořádného studia