NF Alumni Mentoring

Mentoring je forma spolupráce, která umožňuje přenos zkušeností, vzájemné obohacení a navázání profesionálního vztahu mezi absolventem NF VŠE (tzv. mentorem) a studentem NF VŠE (tzv. menteem). Méně zkušený mentee má tímto způsobem možnost načerpat cenné znalosti a schopnosti zkušeného mentora, který tak menteemu usnadní jeho budoucí cestu nejen profesním životem.

 

Klíčové oblasti programu:

  • Dosahování cílů a plánování kariéry
  • Sdílení zkušeností, rad a tipů
  • Work-life balance
  • Osobní rozvoj

 

Harmonogram:

 • přihlášky do programu, přiřazení dvojic mentor a mentee -> úvodní setkání -> spolupráce v průběhu roku, volitelné workshopy a jiné aktivity -> závěrečné setkání -> evaluace programu, vystavení certifikátu o absolvování programu NF Alumni Mentoring 2022/23
 • Kompatibilní dvojice mentor – mentee budou vytvořeny na základě informací shromážděných z přihlášek.

 

Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Předsedkyně Klubu absolventů NF VŠE a proděkanka pro studium celý projekt zaštiťuje. V rámci svého cíle posilování praktické dimenze výuky monitoruje uplatnění absolventů NF VŠE na trhu práce, získává zpětnou vazbu od studentů i absolventů a v součinnosti zejména s Klubem absolventů NF VŠE rozšiřuje možnosti získávání praktických dovedností pro studenty na bakalářském i magisterském stupni studia.

 • Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Projekt zaštiťuje proděkanka pro studium

 

Koordinátorka projektu a kontaktní osoba pro dotazy