Kontakty

Národohospodářská fakulta Vysoké škole ekonomické v Praze


Adresa:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov (mapaplánek areálu)
Areál Jižní Město:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ekonomická 957
148 00 Praha 4 – Kunratice (mapa)
IČO: 61384399
DIČ: CZ61384399
Tel: +420 224 095 521

Sekretariát děkana
Ivana Růžičková
místnost: NB 305
tel.: +420 224 095 521
email: ivana.ruzickova@vse.cz
Děkan
prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
místnost: NB 304
tel.: +420 224 095 519
email: dekanNF@vse.cz
Tajemnice fakulty
Ing. Jeannette Franková, MBA
místnost: NB 306
tel.: +420 224 095 520
email: jeannette.frankova@vse.cz

Studijní oddělení:
Klára Horová
místnost: NB 396
tel.: +420 224 095 540
email: klara.horova@vse.cz
přijímací řízení na magisterské programy(A – K)
Pavla Kovářová
místnost: NB 397
tel.: +420 224 095 556
email: pavla.kovarova@vse.cz
Přijímací řízení na bakalářské programy(L – Š)
Alena Šalbabová
místnost: NB 397a
tel.: +420 224 095 523
email: salbab@vse.cz
Přijímací řízení na doktorské programy(T – Ž)(podle počátečního písmena příjmení studenta)

Tiskový tajemník fakulty
PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
místnost: NB 354
tel.: +420 602 110 175
emaildaniel.vana@gmail.com
  • Autor: Martin Zeman
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: