Mezinárodní zapojení fakulty

Národohospodářská fakulta VŠE nabízí svým studentům řadu možností, jak získat zkušenosti z mezinárodního prostředí a jak významně zlepšit jejich jazykové schopnosti.

1. STUDIJNÍ PROGRAMY V ANGLICKÉM JAZYCE

Na Národohospodářské fakultě je možné studovat v anglickém jazyce. V akademickém roce 2012/2013 byl otevřen bakalářský studijní program Economics, který svým obsahem odpovídá bakalářskému programu Ekonomie vyučovaném v českém jazyce. V současné době tento program studuje 105 studentů.

Více o bakalářském programu Economics

V akademickém roce 2019/2020 bude nově otevřen magisterský studijní program Economics and Public Policy. Struktura programu odpovídá moderním magisterským programům tohoto typu v zahraničí. Mezi stěžejní kurzy vyučované v tomto programu patří: Advanced Macroeconomics, Advanced Microeconomics, Financial Markets and Monetary Policy, Behavioral Economics and Public Policy, International Trade, Theory and Policy a další.

Více o magisterském programu Economics and Public Policy

2. ŠPIČKOVÍ ODBORNÍCI ZE ZAHRANIČÍ

Na Národohospodářské fakultě VŠE přednášířada významných zahraničních osobností. Mezi ně patří například:

  • Paola Bertoli, M.A., MSc, Ph.D. (Boloňská univerzita, Erasmus Univerzita v Rotterdamu) Paola Bertoli je odborná asistentka se zaměřením na ekonomickou analýzu práva, ekonomii zdraví, konkurenceschopnost a ochranu hospodářské soutěže. Před nástupem na Katedru ekonomie byla výzkumnicí Univerzity ve Veroně a ekonomkou Italian Antritrust Authority na Generálním ředitelství evropské komise pro hospodářskou soutěž, kde získala zkušenosti jako konzultantka v oblasti konkurence.
  • Niclas Berggren, Ph.D. (Stockholmská škola ekonomie). Výzkum pana docenta se soustředí do oblastí institucionální ekonomie, ekonomie kultury (se zvláštním důrazem na determinanty a následky důvěry, tolerance a náboženství) a zkoumání role krásy v politice.

 

3.STUDIUM PŘEDMĚTŮ V ANGLICKÉM JAZYCE

Studujete-li program v českém jazyce, mnohé z povinných, povinně volitelných i celoškolsky volitelných předmětů je možné vystudovat v anglickém jazyce. Mezi povinné či povinně volitelné předměty patří např. Chapters in Economic Policy, Basic Microeconomics, Basic Macroeconomics, Economics of Life, Environmental and Energy Economics, Game Theory, Regional Economics, Competition Policy and Regulation a další. Za absolvování těchto předmětů v anglickém jazyce navíc naši studenti obdrží dodatečné body do výběrového řízení na zahraniční výměnné pobyty (např. v rámci programu Erasmus+).

Kompletní nabídku naleznete v Katalogu předmětů.

 

4. SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM

Národohospodářská fakulta VŠE systematicky rozvíjí mezinárodní vztahy se zahraničními partnerskými univerzitami. V roce 2017 zahájila spolupráci s Ocean University of China (School of Economics), pro jejichž studenty pořádá pravidelné letní a zimní školy v Praze. Studenti NF VŠE mají možnost zapojit se do programu těchto škol a setkat se tak s čínskými studenty. V současné době NF VŠE rovněž prohlubuje spolupráci se Shanghai University. Do budoucna se mimo jiné plánuje realizace společného double-degree programu.

NF VŠE se mimo jiné začlenila i do programu European Master of Law and Economics (EMLE). Jedná se o multiple-degree magisterský studijní program v rámci vzdělávacího programu EU Erasmus Mundus.

5. NETWORKINGOVÉ AKCE

Ve spolupráci s organizací International Study Programmes NF VŠE pořádá networkingové akce, v rámci kterých mají naši studenti možnost vyslechnout přednášky zahraničních odborníků a následně s nimi a se studenty z celého světa o nich fundovaně diskutovat. Například v roce 2018 Národohospodářskou fakultu navštívila skupina studentů z Indiana University (USA) a v roce 2019 jsme přivítali mezinárodní studenty z EADA Business School (Španělsko).

 

6. STÁŽE V ZAHRANIČÍ

Národohospodářská fakulta VŠE dlouhodobě spolupracuje se Stálou misí České republiky při OECD v Paříži formou vysílání studentů na odborné stáže. Studentům nabízíme zajímavou pozici a velmi cennou zahraniční pracovní zkušenost, která jim může pomoci lépe obstát v konkurenčním boji na trzích práce při hledání budoucího zaměstnání. V neposlední řadě naši studenti rovněž získávají potřebný nadhled a důležité životní zkušenosti ze stáží, jejichž charakter je zcela ojedinělý. Délka stáží se pohybuje kolem 3 měsíců a svým rozsahem odpovídá přibližně polovičnímu pracovnímu úvazku.

 

7. BUDDY PROGRAM

Vysoká škola ekonomická v Praze na Národohospodářská fakulta podporuje navazování kontaktů s mezinárodními studenty. V případě, že naši studenti mají zájem se potkávat se studenty z celého světa, poznat nové kultury a procvičit si cizí jazyk, mohou se přihlásit do Buddy Programu a pomoci zahraničním studentům s jejich orientací na Vysoké škole ekonomické v Praze. Za zapojení do Buddy Programu se navíc udělují body do výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty.

 

8. VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

Každý student NF VŠE si může vybrat z celé řady cizích jazyků, jejichž studium se započítává do celkového počtu studovaných kreditů. Vyjma standardně vyučovaných cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština, italština, španělština) je možné zapsat si v rámci studia na Národohospodářské fakultě například i čínštinu, švédštinu či portugalštinu.

 

9. INTERNACIONALIZACE VÝZKUMU

NF VŠE se řadí mezi prestižní vědecko-výzkumná centra. Na výzkumu spolupracuje i s hostujícími zahraničními profesory, mezi které patří například:

  • Veronica Grembi (University of Milan)
  • Tomáš Cvrček (London’s Global University)
  • Alex Klein (Kent University)
  • Therese Nilsson (Lundt University)

 

  • Autor: Martin Zeman
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: