Motivace ke studiu v zahraničí

Proč bych měl vyjet do zahraničí?

 

1. Uznání kurzů absolvovaných v zahraničí v rámci studia na NF

1. Uznání kurzů absolvovaných v zahraničí v rámci studia na NF

2. Zdokonalení a prohloubení jazykových znalostí

2. Zdokonalení a prohloubení jazykových znalostí

3. Vytvoření stabilního základu úspěchu jak na tuzemském trhu práce, tak i v zahraničí

3. Vytvoření stabilního základu úspěchu jak na tuzemském trhu práce, tak i v zahraničí

4. Získání nových životních zkušeností

4. Získání nových životních zkušeností

5. Navázání celoživotních kontaktů na mezinárodním poli

5. Navázání celoživotních kontaktů na mezinárodním poli

6. Posílení sebevědomí, samostatnosti a získání či rozšíření všeobecného rozhledu

6. Posílení sebevědomí, samostatnosti a získání či rozšíření všeobecného rozhledu

Speciální výhody studentů Národohospodářské fakulty

Kreditové poukázky

Poskytnutí 12 volných kreditových poukázek v případě úspěšně absolvovaného semestrálního studijního pobytu v zahraničí.

Mimořádné stipendium

Možnost získání mimořádného stipendia ze stipendijního fondu NF jako příspěvek k základnímu stipendiu.

Podpora jazykových certifikátů

NF podporuje získání jazykových certifikátů formou kompenzace kreditových poukázek a poskytnutím mimořádného stipendia.

Vedení NF nabízí studentům, kteří úspěšně složí některou ze zkoušek Cambridge ESOL (FCE,CAE, BEC Vantage a Higher, IFCE, ILEC), avšak pouze na katedře anglického jazyka na VŠE, kompenzaci kreditových poukázek za přípravné předměty, které studenti vystudovali na VŠE (tj. „nad rámec“ svých studijních plánů).

  • Příklad: vystuduje-li student/ka 2 přípravné kurzy na jazykový certifikát FCE, tedy za kurzy 2AJ303 a 2AJ304, celkem za 6 kreditů, přičemž si žádný z kurzů do studijního plánu svého oboru nezapočítává, obdrží zpět 6 poukázek.

Studentům po složení některé z výše uvedených zkoušek je navíc uděleno mimořádné stipendium 2500,- Kč (C1, C2) a 2000,- Kč (B2) jako motivační příspěvek. Tato částka tvoří cca polovinu ceny uvedených certifikovaných zkoušek skládaných a hrazených na VŠE.

Žádost o kompenzaci kreditových poukázek student podává k rukám proděkana pro studium NF VŠE prostřednictvím žádosti v InSIS.

Motivační příspěvek je udělován automaticky na základě pokladů dodaných KAJ.