Členové zkušebních komisí

Kompletní seznam je ke stažení zde.


Katedra ekonomie

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z Ekonomie (kód EKS50 – v češtině, EKS80 – v angličtině), pro státní zkoušku z bakalářského studijního programu Ekonomie (EK1, 5EKB), pro státní zkoušku z bakalářského studijního programu Economics (EK7, 5EKEB), pro obhajoby bakalářských prací (kód 5OBP, EK0 – v češtině, EK07, 5OBP – v angličtině), pro státní zkoušku z navazujícího magisterského programu Ekonomie (EA101,5EKN), pro soubornou zkoušku z vedlejší specializace Ekonomická teorie a analýza (kód 5ET1), a pro obhajoby diplomových prací (5ODP, EA000)

prof. Ing. Robert Holman, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
Ing. Jan Kubíček, Ph.D.
Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
JUDr. Ing. Dušan Tříska, CSc.
Ing. Petr Mach, Ph.D.
PhDr. Ing. Martin Janíčko, Ph.D.
Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Ing. Jitka Špeciánová, Ph.D.
Ing. Lukáš Máslo, Ph.D.
Ing. Pavel Potužák, Ph.D.
Ing. Martin Slaný, Ph.D.
Ing. Jakub Čihák, Ph.D.
Ing. Nikola Magdalena Taylor, Ph.D.
Ing. Vojtěch Kotrba, Ph.D.
Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D.

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Ekonomie a psychologie (kód 5BE1)doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.
Ing. Jakub Čihák, Ph.D.
Ing. Vojtěch Kotrba, Ph.D.

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Ekonomie a právo (5EP1) – VS dočasně pozastavena

doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.
Ing. Jakub Čihák, Ph.D.
Ing. Vojtěch Kotrba, Ph.D.


Katedra hospodářské a sociální politiky

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská politika (kód HP101, 5HPN), pro státní zkoušku z navazujícího magisterského studijního programu Economics and Public Policy (kód EP101, 5EPPN) pro obhajobu bakalářské práce (NH0, 5OBP), pro obhajobu diplomové práce (HP000, 5ODP), pro obhajobu diplomové práce z navazujícího magisterského studijního programu Economics and Public Policy (kód EP000, 5ODP)

prof. Ing. Karel Dyba, CSc.
prof. Ing. Josef Jílek, CSc.
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
prof. Ing. Karel Zeman, CSc.
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
doc. Ing. Ludmila Vébrová, CSc
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.
doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.
Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.
Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.
Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.
PhDr. Lukáš Kovanda, Ph.D.
Ing. Milan Bednář, Ph.D.
Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA
Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.
Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
Ing. Petr Brabec, Ph.D.
Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., MBA
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Ing. et Ing. Martin Zeman, Ph.D.
Ing. Josef Klement, Ph.D.
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.
Ing. Jan Kozák, Ph.D.
Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D.
Ing. Mgr. Štěpán Pekárek, Ph.D.
Ing. Pavla Chmelová, Ph.D.
PhDr. Tomáš Ehler, Ph.D., MBA

Členové zkušebních komisí pro soubornou zkoušku z vedlejší specializace Ekonomická žurnalistika (kód 5EZ1)
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
prof. Ing. Karel Zeman, CSc.
doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.
doc. Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D.
Mgr. Soňa Bergmannová, Ph.D.
Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.
Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.
Ing. Ivana Pečinková, Ph.D.
Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., MBA
Ing. et Ing. Martin Zeman, Ph.D.

Členové zkušebních komisí pro soubornou zkoušku z vedlejší specializace Management hospodářské politiky (kód 5MHP)
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
prof. Ing. Karel Zeman, CSc.
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.
Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.
Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.
Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.
Ing. Milan Bednář, Ph.D.
Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.
Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
Ing. Petr Brabec, Ph.D.
Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., MBA
Ing. et Ing. Martin Zeman, Ph.D.
Ing. Josef Klement, Ph.D.
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.
Ing. Jan Kozák, Ph.D.

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z bakalářského studijního programu Národní hospodářství (kód NH1, 5NHB)
prof. Ing. Josef Jílek, CSc.
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
prof. Ing. Karel Dyba, CSc.
prof. Ing. Karel Zeman, CSc.
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
doc. Ing. Ludmila Vébrová, CSc.
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.
doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.
Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.
Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.
Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.
PhDr. Lukáš Kovanda, Ph.D.
Ing. Milan Bednář, Ph.D.
Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA
Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.
Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
Ing. Petr Brabec, Ph.D.
Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., MBA
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Ing. et Ing. Martin Zeman, Ph.D.
Ing. Josef Klement, Ph.D.
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.
Ing. Jan Kozák, Ph.D.
Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D.
Ing. Mgr. Štěpán Pekárek, Ph.D.
Ing. Pavla Chmelová, Ph.D.
PhDr. Tomáš Ehler, Ph.D., MBA

Členové zkušebních komisí pro soubornou zkoušku z vedlejší specializace Praktikum ve veřejné správě (5PV1)
prof. Ing. Karel Dyba, CSc.
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
prof. Ing. Karel Zeman, CSc.
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.
doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.
Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.
Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.
Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.
Ing. Milan Bednář, Ph.D.
Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.
Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
Ing. Petr Brabec, Ph.D.
Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., MBA
Ing. et Ing. Martin Zeman, Ph.D.
Ing. Josef Klement, Ph.D.
Ing. Jan Kozák, Ph.D.
Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D.
Ing. Mgr. Štěpán Pekárek, Ph.D.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Ing. Pavla Chmelová, Ph.D.
PhDr. Tomáš Ehler, Ph.D., MBA


Katedra hospodářských dějin

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z navazujícího magisterského studijního oboru
Hospodářské a politické dějiny 20. století (kód HD101, 5HDN) a pro obhajobu diplomové práce
(kód HD000, 5ODP)

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.
PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.
Ing. Jana Švejdová, Ph.D.
Ing. Jakub Drábek, Ph.D.
Ing. Petr Chalupecký
Ing. Tereza Strejčková

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z navazujícího magisterského studijního
programu Moderní hospodářské dějiny (kód HD202, 5HDN) a pro obhajobu diplomové
práce (kód HD222, 5ODP)

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.
PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.
Ing. Jana Švejdová, Ph.D.
Ing. Jakub Drábek, Ph.D.
Ing. Petr Chalupecký
Ing. Tereza Strejčková

Členové zkušebních komisí pro soubornou zkoušku z vedlejší specializace Novodobé
hospodářské dějiny (5HD2)

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.
PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.
Ing. Jana Švejdová, Ph.D.
Ing. Jakub Drábek, Ph.D.
Ing. Petr Chalupecký
Ing. Tereza Strejčková

Členové zkušebních komisí pro soubornou zkoušku z vedlejší specializace Dějiny
mezinárodních ekonomických vztahů (5HD3)

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.
PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.
Ing. Jana Švejdová, Ph.D.
Ing. Jakub Drábek, Ph.D.
Ing. Petr Chalupecký
Ing. Tereza Strejčková

Členové zkušebních komisí pro soubornou zkoušku z vedlejší specializace Modern History
of Economic Policy (kód 5MH)

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.
PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.
Ing. Jana Švejdová, Ph.D.
Ing. Jakub Drábek, Ph.D.
Ing. Petr Chalupecký
Ing. Tereza Strejčková


Katedra regionálních studií

Členové zkušebních komisí pro soubornou zkoušku z vedlejší specializace Ekonomický
rozvoj měst a regionů (5RR1)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
doc. Ing. Jitka Peková, CSc.
doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.
RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.
RNDr. Josef Postránecký
Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.
Ing. Jana Kolaříková, Ph.D.
Ing. Martin Lukavec, Ph.D.
Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z navazujícího magisterského studijního
programu Regionalistika a veřejná správa (kód RV101 a 5RVSN) a pro obhajobu
diplomové práce (kód RV000 a 5ODP)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
doc. Ing. Jitka Peková, CSc.
doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc
RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.
RNDr. Josef Postránecký
Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.
Ing. Jana Kolaříková, Ph.D.
Ing. Martin Lukavec, Ph.D.
Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Louda, CSc.
JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.
JUDr. Miloš Matula, CSc.
JUDr. Jan Vondráček
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z bakalářského studijního programu Veřejná
správa a regionální rozvoj (kód RE1, 5REB) a pro obhajobu bakalářské práce (kód RE0 a
5OBP)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
doc. Ing. Jitka Peková, CSc.
doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.
RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.
RNDr. Josef Postránecký
Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.
Ing. Jana Kolaříková, Ph.D.
Ing. Martin Lukavec, Ph.D.
Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.
JUDr. Tomáš Louda, CSc.
JUDr. Miloš Matula, CSc.
JUDr. Jan Vondráček
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.


Katedra filosofie

Členové zkušebních komisí pro soubornou zkoušku z vedlejší specializace Filosofie a
metodologie ekonomických věd (5FI1)

doc. PhDr. Ján Pavlík
doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.
doc. Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.
PhDr. Ing. Miroslav Vlček, Ph.D.
Ing. Petr Špecián, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí
  • Autor: NF VŠE
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: