Členové zkušebních komisí

Ke stažení zde

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku ze studijního programu Hospodářská politika (kód HP101), pro státní zkoušku ze studijního programu Economics and Public Policy (kód EP101), pro obhajobu bakalářské práce (NH0), pro obhajobu diplomové práce (HP000), pro obhajobu diplomové práce ze studijního programu Economics and Public Policy (kód EP000)

prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.

prof. Ing. Karel Dyba, CSc.

prof. Ing. Josef Jílek, CSc.

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

prof. Ing. Karel Zeman, CSc.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

doc. Ing. Ludmila Vébrová, CSc

doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.

PhDr. Lukáš Kovanda, Ph.D.

Ing. Milan Bednář, Ph.D.

Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.

Ing. Petr Brabec, Ph.D.

Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

Ing. et Ing. Martin Zeman, Ph.D.

Ing. Josef Klement, Ph.D.

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Ekonomie a právo (5EP1)

doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.

doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Ing. Jakub Čihák, Ph.D.

Ing. Vojtěch Kotrba, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Ekonomie a psychologie (kód 5BE1)

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Ing. Jakub Čihák, Ph.D.

Ing. Vojtěch Kotrba, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Ekonomická žurnalistika (kód EZU1 a 5EZ1)

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

prof. Ing. Karel Zeman, CSc.

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

doc. Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.

doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D.

Mgr. Soňa Bergmannová, Ph.D.

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.

Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Ing. Ivana Pečinková, Ph.D.

Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Martin Zeman, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Hospodářská a sociální politika (kód 5HS1 a 5HP1) a pro státní zkoušku z vedlejší specializace Management hospodářské politiky (kód 5MHP)

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

prof. Ing. Karel Zeman, CSc.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.

Ing. Milan Bednář, Ph.D.

Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.

Ing. Petr Brabec, Ph.D.

Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Martin Zeman, Ph.D.

Ing. Josef Klement, Ph.D.

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku ze studijního programu Národní hospodářství (kód NH1)

prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.

prof. Ing. Josef Jílek, CSc.

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

prof. Ing. Karel Dyba, CSc.

prof. Ing. Karel Zeman, CSc.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

doc. Ing. Ludmila Vébrová, CSc.

doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.

PhDr. Lukáš Kovanda, Ph.D.

Ing. Milan Bednář, Ph.D.

Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.

Ing. Petr Brabec, Ph.D.

Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

Ing. et Ing. Martin Zeman, Ph.D.

Ing. Josef Klement, Ph.D.

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Sociální politika (kód SPO1 a 5SP1) a 5TP1

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

prof. Ing. Karel Zeman, CSc.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.

Ing. Milan Bednář, Ph.D.

Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.

Ing. Petr Brabec, Ph.D.

Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., MBA

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Praktikum ve veřejné správě (5PV1)

prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.

prof. Ing. Karel Dyba, CSc.

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

prof. Ing. Karel Zeman, CSc.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.

Ing. Milan Bednář, Ph.D.

Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.

Ing. Petr Brabec, Ph.D.

Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Martin Zeman, Ph.D.

Ing. Josef Klement, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku ze studijního programu Hospodářské a politické dějiny 20. století (kód HD101) a pro obhajobu diplomové práce (kódHD000)

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.

Ing. Jana Švejdová, Ph.D.

Ing. Jakub Drábek, Ph.D.

Ing. Petr Chalupecký

Ing. Tereza Burianová

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku ze studijního programu Moderní hospodářské dějiny (kód HD202) a pro obhajobu diplomové práce (kódHD222)

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.

Ing. Jana Švejdová, Ph.D.

Ing. Jakub Drábek, Ph.D.

Ing. Petr Chalupecký

Ing. Tereza Burianová

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny (kód 5HD a 5HD2) a pro státní zkoušku z vedlejší specializace Moderní hospodářské a politické dějiny (kód 5MEP)

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.

Ing. Jana Švejdová, Ph.D.

Ing. Jakub Drábek, Ph.D.

Ing. Petr Chalupecký

Ing. Tereza Burianová

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů (kód 5MV a 5HD3)

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.

Ing. Jana Švejdová, Ph.D.

Ing. Jakub Drábek, Ph.D.

Ing. Petr Chalupecký

Ing. Tereza Burianová

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z Ekonomie (kód EKS50, EKS80), pro státní zkoušku ze studijního programu Ekonomie o a studijního oboru Ekonomická analýza (kód EA101), pro státní zkoušku z vedlejší specializace Ekonomická teorie a analýza (kód 5ET1), pro státní zkoušku ze studijního programu Ekonomie (kód EK1 a EK7), a pro obhajoby závěrečných prací (kód EK0, EK07 a EA000)

prof. Ing. Robert Holman, CSc.

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.

doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.

doc. Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Ing. Jan Kubíček, Ph.D.

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

JUDr. Ing. Dušan Tříska, CSc.

Ing. Petr Mach, Ph.D.

PhDr. Ing. Martin Janíčko, Ph.D.

Ing. Petr Špecián, Ph.D.

Ing. Jitka Špeciánová, Ph.D.

Ing. Lukáš Máslo, Ph.D.

Ing. Pavel Potužák, Ph.D.

Ing. Martin Slaný, Ph.D.

Ing. Jakub Čihák, Ph.D.

Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Ing. Vojtěch Kotrba, Ph.D.

Andrea Sáenz de Viteri Vázquez, PhD.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z Regionalistiky (kód HP204 a RE102),  pro státní zkoušku ze studijního programu Regionalistika a veřejná správa (kód RE101) a pro státní zkoušku ze studijního programu Regionální studia (kód RS101)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

RNDr. Josef Postránecký

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

Ing. Jana Kolaříková, Ph.D.

Ing. Martin Lukavec, Ph.D.

Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z Veřejné správy (kód RE201), pro státní zkoušku ze Správních věd (kód HP203) a pro státní zkoušku ze studijního programu Veřejná správa (kód VS101)

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.

JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

JUDr. Tomáš Louda, CSc.

JUDr. Miloš Matula, CSc.

JUDr. Jan Vondráček

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Rozvoj měst a regionů (kód RMR1 a 5RR1)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

RNDr. Josef Postránecký

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

Ing. Jana Kolaříková, Ph.D.

Ing. Martin Lukavec, Ph.D.

Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Regionální rozvoj a evropská integrace (kód REI1 a 5RE1)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

RNDr. Josef Postránecký

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

Ing. Jana Kolaříková, Ph.D.

Ing. Martin Lukavec, Ph.D.

Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkouškuz vedlejší specializace Regionální studia (5RS1)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

RNDr. Josef Postránecký

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

Ing. Jana Kolaříková, Ph.D.

Ing. Martin Lukavec, Ph.D.

Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro bakalářskou zkoušku Cestovní ruch a regionální rozvoj (kód CRR)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

Ing. Jana Kolaříková, Ph.D.

Ing. Martin Lukavec, Ph.D.

Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku  ze studijního programu Regionalistika a veřejná správa (kód RV101)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.

JUDr. Miloš Matula, CSc.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

RNDr. Josef Postránecký

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

Ing. Jana Kolaříková, Ph.D.

Ing. Martin Lukavec, Ph.D.

Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku ze studijního programu Veřejná správa a regionální rozvoj (kód RE1)

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

RNDr. Josef Postránecký

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

Ing. Jana Kolaříková, Ph.D.

Ing. Martin Lukavec, Ph.D.

Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.

JUDr. Tomáš Louda, CSc.

JUDr. Miloš Matula, CSc.

JUDr. Jan Vondráček

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí pro státní zkoušku z vedlejší specializace Filosofie (kód FIL1 a 5FI1)

doc. PhDr. Ján Pavlík

doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.

Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.

PhDr. Ing. Miroslav Vlček, Ph.D.

Ing. Petr Špecián, Ph.D.

 

Členové zkušebních komisí
  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: