Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie

s podporou Nadace společnosti DRFG a. s.

Cíl soutěže:

 • Cílem soutěže je podpořit zájem středoškolských studentů o ekonomii.
 • Studenti s ekonomickým vzděláním se lépe orientují v dnešním světě.
 • Studenti s ekonomickým vzděláním mohou lépe zpracovávat informace přicházející z reálné ekonomiky a snadněji je interpretovat a využívat.
 • Ekonomické vzdělání jim také pomůže ve světě financí, v tvorbě vlastních investičních plánů, žádostí o úvěr atd.
 • Studenti tak minimalizují případné chyby, které by je mohly dostat do nelehkých životních situací.
 • V neposlední řadě soutěž podpoří nadějné studenty v jejich cestě za vyšším akademickým vzděláním v oblasti ekonomie.

Ve druhém ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie se stal vítězem Tobiáš Kout s prací Tržní selhání argumentem proti státu a jeho intervencím. Gratulujeme. 

V první desítce se umístili: 

JMÉNO STUDENTA NÁZEV PRÁCE ŠKOLA
1. Tobiáš Kout Tržní selhání argumentem proti státu a jeho intervencím  Malostranské gymnázium
2. Matěj Foglar Koronavirová krize Gymnázium J. V. Jirsíka
3. Štěpánka Králová Rozdíly v odměňování žen a mužů Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem
4. Barbora Mísařová Analýza současných problémů České pošty Obchodní akademie a jazyková škola s právem SJZ, Ústí nad Labem
5. Kateřina Bartoňová Výběr studentského bankovního konta  Gymnázium Frýdlant
6. Anna Chalupecká  Sdílená ekonomika ve stavebnictví Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem
7. Konstantin Samoylov Hospodářský cyklus a jeho vývoj v ČR  Gymnázium Nad Štolou
8. Sofia Vasilevskaia Úspěšné čínské pokusy o dobytí světové ekonomiky 

(One Belt, One Road)

Masarykova obchodní akademie, Rakovník
9. Matěj Vlček Investováním k finanční svobodě  Gymnázium Voděradská, Praha 
10. Lucie Kešnerová Příčiny a následky velké hospodářské krize v USA Masarykova obchodní akademie, Rakovník

 

Slavnostní vyhlášení se bude konat s největší pravděpodobností v září 2021 v rámci imatrikulace nově přijatých studentů na Pražském hradě. O jeho konání budou soutěžící včas informováni.

 


Pro koho je soutěž určena:

 • Studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol.

Klíčová data druhého ročníku

 • Vyhlášení soutěže: listopad 2020
 • Podání přihlášek do soutěže: do 18.2. 2021
 • Termín odevzdání soutěžní práce: do 15.3. 2021
 • Termín oznámení výsledků soutěže: do 15.4. 2021

Přihlášení do soutěže zde


Pravidla soutěže

 • Téma práce musí být z ekonomie, která však pokrývá ve své moderní podobě velice širokou oblast. Možná témata jsou uvedena níže.
 • Student zašle svou práci na emailovou adresu: nf.socd.sp@vse.cz do výše uvedeného termínu (tedy 15. 3. 2021). Na emailovou adresu nf.socd.sp@vse.cz můžete směřovat i své dotazy.
 • Formální úprava práce:
  • doporučená délka je 12 – 30 stran
  • písmo 12, zarovnání do bloku, Times New Roman
  • titulní strana bude vyplněna dle připraveného vzoru
 • Studenti by se při svém psaní měli inspirovat kvalitními články z odborných žurnálů, nejlépe indexovaných v databázi Web of Science, tedy mající tzv. impakt faktor (přístup do databáze naleznete ve velkých knihovnách či na univerzitách). Studenti mohou také využít vyhledávač scholar.google.com. Mnoho článků je i volně k dispozici, například  zde.
 • Čím více těchto článků studenti přečtou, tím snadněji porozumí, jak se píše kvalitní odborný ekonomický text.
 • Jazyk práce: český, slovenský, nebo anglický.

Výsledky prvního ročníku zde

Výherce Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie Alexandr Pisani s prací Venezuela, socialismus, nebo smrt si převzal svou cenu.

Soutěž v médiích

 • Mladá fronta Dnes, 13. 9. 2019, k dispozici zde
 • Česká televize, Studio 6, 11. 9. 2019, k dispozici zde
 • Nova, Střepiny, 1. 9. 2019, k dispozci zde

Vyhodnocení

 • Soutěžní práce studentů vyhodnotí komise složená z akademických pracovníků Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.
 • Soutěžící studenti budou o svém výsledku informováni emailem.
 • Nejlepších 10 studentů bude pozváno na slavnostní vyhlášení na půdu Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, přičemž o svém pořadí budou tito studenti informováni.

Ceny

 • Nejlepších 10 studentů získá finanční odměnu, která bude odstupňována dle pořadí v soutěži:

1. místo 20 000,- 

2. místo 15 000,- 

3. místo 10 000,- 

4. – 10. místo 5 000,-


Přijetí na Národohospodářkou fakultu bez přijímací zkoušky

Nejlepších 10 studentů bude přijato na základě výsledků soutěže na Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické bez přijímací zkoušky.


Možná témata

Uvedený přehled není závazný a slouží pouze pro inspiraci studentů


Výhody a nevýhody přijetí eura

Proč centrální banky cílují kladnou inflaci?

Je důchodový systém v České republice udržitelný?

Je rozvojová pomoc účinná?

Ekonomické příčiny Velké deprese

Ekonomické příčiny Velké inflace 70. let

Může být nezaměstnanost nulová?

Proč má průměrně EU vyšší nezaměstnanost než USA?

Má být státní rozpočet vždy vyrovnaný?

Může stát přenášet dluhy neustále do budoucna?

Dopady vysokých vládních deficitů a dluhů (nejlépe v konkrétní zemi)

Může být úroková míra záporná?

Ekonomické dopady deflace

Měla by mít Česká republika fixní kurz k euru?

Dohání Česká republika Německo?

Příčiny rychlého ekonomického růstu v Číně

Role zlata v měnovém systému 19. století

Ekonomické příčiny pádu římské říše

Ekonomické důsledky zámořských objevů

Ekonomické důsledky velkého moru 14. století

Lze vydělávat na akciových trzích více, než je výnos indexu?

Proč je průměrný výnos z akcií o tolik vyšší než z bezpečných vkladů?

Příčiny a důsledky hyperinflace ve Venezuele

Příčiny a důsledky hyperinflace v Zimbabwe

Podstata peněz v moderní ekonomice

Jsou peníze v moderním světě kryty zlatem?

Měly by banky držet 100% rezervy?

Příčiny dlouhodobé stagnace v Japonsku

Podstata Bitcoinu

Jak by vypadal svět, kde by soukromé banky mohly emitovat peníze?

Rozdíly mezi centrálně plánovanou socialistickou ekonomikou a ekonomikou volné tržní soutěže

Ekonomická efektivita centrálního plánování (nejlépe na příkladu konkrétní země)

Porovnání průběžného a fondového penzijního systému (nejlépe na příkladu konkrétních zemí)

Hrozí světu nedostatek ropy?

Dopady ropných šoků 70. let

Příčiny rychlého ekonomického růstu jihovýchodní Asie

Mohou se přírodní zdroje vyčerpat?

Co znamená v ekonomii fikce obědu zdarma?

Ekonomická analýza veřejných statků

(Proč) jsou v Německu vyšší ceny než v ČR?

Je HDP (na hlavu) dobrým ukazatelem blahobytu v dané zemi?

Kurzový závazek ČNB a jeho důsledky

Deflační politika A. Rašína

 

Může mít svět jednu měnu a jaké by byly důsledky?

Proč (a zda) mají ženy nižší mzdy než muži?

Proč jsou v Praze vyšší mzdy než ve zbytku ČR?

Proč jsou v Německu vyšší mzdy než v ČR?

(Proč) vydělávají krásní lidé více?

(Proč) vydělávají vzdělanější lidé více?

Vyplatí se studovat VŠ a přicházet o pracovní příjem během studia?

(Proč) vydělávají lidé s vyšším IQ více?

(Proč) vydělávají imigranti více než lidé, kteří zůstali v mateřských zemích?

Proč jsou vysoké nájmy v centru velkých měst?

Proč jsou vysoké ceny bytů v centru velkých měst?

Jak omezit (daněmi) znečištění?

(Proč) jsou některé statky „zdarma“?

(Proč) je české pivo tak levné?

Může růst poptávky snížit cenu?

Můžou způsobit roboti růst nezaměstnanosti?

Mají všichni lidé dostávat nepodmíněný příjem?

Proč vláda financuje určité statky jako například školství?

Proč existují firmy, a nikoliv pouze volná sdružení podnikatelů?

Výhody a nevýhody svobodného obchodu (nejlépe pro konkrétní zemi/uskupení zemí)

Ekonomické dopady cel (nejlépe pro konkrétní zemi/uskupení zemí)

Výhody a nevýhody společné zemědělské politiky

Je OPEC kartelem a dodržují členské země dohodnuté kvóty?

(Proč) je dnes dražší vyvolat černobílé fotky než fotky barevné?

Přirozený monopol: Je možná konkurence při výrobě elektřiny?

Ekonomické důsledky minimální mzdy

Je pro ekonomiku lepší daň spotřební či z příjmu?

Je pro ekonomiku lepší daň z majetku či z příjmu?

Je Facebook (Microsoft, Google …) monopolem?

Proč platí studenti a penzisti někdy na trhu nižší ceny, aneb proč ti ostatní platí vyšší?

Ekonomická analýza výnosů a nákladů kriminální činnosti zločince

Ekonomická analýza drog

Proč nedodržujeme novoroční předsevzetí?

Ekonomická podstata sdílených služeb (Uber, Airbnb)

Spoříme si málo na penzi?


Partner soutěže

Soutěž o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie podporuje Nadace investiční skupiny DRFG. “Jako finančníci, analytici a ekonomové, si uvědomujeme, co ekonomie v dnešním světě znamená, že často v životech lidí rozhoduje o jejich úspěchu a neúspěchu. A proto je třeba na ni nezapomínat ani na školách,” zdůvodňuje rozhodnutí podpořit soutěž David Macek, ředitel Nadace DRFG. Dosud se DRFG soustředila ve svých aktivitách například na pomoc s výukou finanční gramotnosti žáků základních a středních škol. “Tento krok je v souladu s prosazováním zásad společenské odpovědnosti naší společnosti. Soutěž vnímáme jako posun na vyšší stupeň této činnosti a přesah na úroveň vysokých škol jednoznačně vítáme,” doplňuje Macek.

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie