Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie

Cíl soutěže:

 • Cílem soutěže je podpořit zájem středoškolských studentů o ekonomii.
 • Studenti s ekonomickým vzděláním se lépe orientují v dnešním světě.
 • Studenti s ekonomickým vzděláním mohou lépe zpracovávat informace přicházející z reálné ekonomiky a snadněji je interpretovat a využívat.
 • Ekonomické vzdělání jim také pomůže ve světě financí, v tvorbě vlastních investičních plánů, žádostí o úvěr atd.
 • Studenti tak minimalizují případné chyby, které by je mohly dostat do nelehkých životních situací.
 • V neposlední řadě soutěž podpoří nadějné studenty v jejich cestě za vyšším akademickým vzděláním v oblasti ekonomie.

Pro koho je soutěž určena:

 • Studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol.

Klíčová data

 • Vyhlášení soutěže: září 2019
 • Termín odevzdání soutěžní práce: do 31.3. 2020
 • Termín oznámení výsledků soutěže: do 30.4. 2020
 • Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších prací: červen 2020

Pravidla soutěže

 • Téma práce musí být z ekonomie, která však pokrývá ve své moderní podobě velice širokou oblast. Možná témata jsou uvedena níže.
 • Student zašle svou práci na emailovou adresu: nf.socd.sp@vse.cz do výše uvedeného termínu (tedy 31.3. 2020).
 • Formální úprava práce:
  • doporučená délka je 12 – 30 stran
  • písmo 12, zarovnání do bloku, Times New Roman
  • titulní strana bude vyplněna dle připraveného vzoru
 • Studenti by se při svém psaní měli inspirovat kvalitními články z odborných žurnálů, nejlépe indexovaných v databázi Web of Science, tedy mající tzv. impakt faktor. Čím více těchto článků studenti přečtou, tím snadněji porozumí, jak se píše kvalitní odborný ekonomický text.
 • Jazyk práce: český, slovenský, nebo anglický.

Vyhodnocení

 • Soutěžní práce studentů vyhodnotí komise složená z akademických pracovníků Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.
 • Soutěžící studenti budou o svém výsledku informováni emailem.
 • Nejlepších 10 studentů bude pozváno na slavnostní vyhlášení na půdu Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, přičemž o svém pořadí budou tito studenti informováni.
 • Nejlepších 10 studentů získá finanční odměnu, která bude odstupňována dle pořadí v soutěži.

 

Možná témata

 • Uvedený přehled není závazný a slouží pouze pro inspiraci studentů

 

Výhody a nevýhody přijetí eura

Proč centrální banky cílují kladnou inflaci?

Je důchodový systém v České republice udržitelný?

Je rozvojová pomoc účinná?

Ekonomické příčiny Velké deprese

Ekonomické příčiny Velké inflace 70. let

Může být nezaměstnanost nulová?

Proč má průměrně EU vyšší nezaměstnanost než USA?

Má být státní rozpočet vždy vyrovnaný?

Může stát přenášet dluhy neustále do budoucna?

Dopady vysokých vládních deficitů a dluhů (nejlépe v konkrétní zemi)

Může být úroková míra záporná?

Ekonomické dopady deflace

Měla by mít Česká republika fixní kurz k euru?

Dohání Česká republika Německo?

Příčiny rychlého ekonomického růstu v Číně

Role zlata v měnovém systému 19. století

Ekonomické příčiny pádu římské říše

Ekonomické důsledky zámořských objevů

Ekonomické důsledky velkého moru 14. století

Lze vydělávat na akciových trzích více, než je výnos indexu?

Proč je průměrný výnos z akcií o tolik vyšší než z bezpečných vkladů?

Příčiny a důsledky hyperinflace ve Venezuele

Příčiny a důsledky hyperinflace v Zimbabwe

Podstata peněz v moderní ekonomice

Jsou peníze v moderním světě kryty zlatem?

Měly by banky držet 100% rezervy?

Příčiny dlouhodobé stagnace v Japonsku

Podstata Bitcoinu

Jak by vypadal svět, kde by soukromé banky mohly emitovat peníze?

Rozdíly mezi centrálně plánovanou socialistickou ekonomikou a ekonomikou volné tržní soutěže

Ekonomická efektivita centrálního plánování (nejlépe na příkladu konkrétní země)

Porovnání průběžného a fondového penzijního systému (nejlépe na příkladu konkrétních zemí)

Hrozí světu nedostatek ropy?

Dopady ropných šoků 70. let

Příčiny rychlého ekonomického růstu jihovýchodní Asie

Mohou se přírodní zdroje vyčerpat?

Co znamená v ekonomii fikce obědu zdarma?

Ekonomická analýza veřejných statků

(Proč) jsou v Německu vyšší ceny než v ČR?

Je HDP (na hlavu) dobrým ukazatelem blahobytu v dané zemi?

Kurzový závazek ČNB a jeho důsledky

Deflační politika A. Rašína

Může mít svět jednu měnu a jaké by byly důsledky?

Proč (a zda) mají ženy nižší mzdy než muži?

Proč jsou v Praze vyšší mzdy než ve zbytku ČR?

Proč jsou v Německu vyšší mzdy než v ČR?

(Proč) vydělávají krásní lidé více?

(Proč) vydělávají vzdělanější lidé více?

Vyplatí se studovat VŠ a přicházet o pracovní příjem během studia?

(Proč) vydělávají lidé s vyšším IQ více?

(Proč) vydělávají imigranti více než lidé, kteří zůstali v mateřských zemích?

Proč jsou vysoké nájmy v centru velkých měst?

Proč jsou vysoké ceny bytů v centru velkých měst?

Jak omezit (daněmi) znečištění?

(Proč) jsou některé statky „zdarma“?

(Proč) je české pivo tak levné?

Může růst poptávky snížit cenu?

Můžou způsobit roboti růst nezaměstnanosti?

Mají všichni lidé dostávat nepodmíněný příjem?

Proč vláda financuje určité statky jako například školství?

Proč existují firmy, a nikoliv pouze volná sdružení podnikatelů?

Výhody a nevýhody svobodného obchodu (nejlépe pro konkrétní zemi/uskupení zemí)

Ekonomické dopady cel (nejlépe pro konkrétní zemi/uskupení zemí)

Výhody a nevýhody společné zemědělské politiky

Je OPEC kartelem a dodržují členské země dohodnuté kvóty?

(Proč) je dnes dražší vyvolat černobílé fotky než fotky barevné?

Přirozený monopol: Je možná konkurence při výrobě elektřiny?

Ekonomické důsledky minimální mzdy

Je pro ekonomiku lepší daň spotřební či z příjmu?

Je pro ekonomiku lepší daň z majetku či z příjmu?

Je Facebook (Microsoft, Google …) monopolem?

Proč platí studenti a penzisti někdy na trhu nižší ceny, aneb proč ti ostatní platí vyšší?

Ekonomická analýza výnosů a nákladů kriminální činnosti zločince

Ekonomická analýza drog

Proč nedodržujeme novoroční předsevzetí?

Ekonomická podstata sdílených služeb (Uber, Airbnb)

Spoříme si málo na penzi?