Garanti programů

Bakalářské programy

Ekonomie: doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.

Národní hospodářství: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Veřejná správa a regionální rozvoj: doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

Economics: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., MA


Magisterské programy

Ekonomie: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., MA

Hospodářská politika: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Regionalistika a veřejná správa: doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

Moderní hospodářské dějiny: prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Economics and Public Policy: prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.


Doktorské programy

Hospodářská politika: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Ekonomická teorie: prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století: prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Regionální rozvoj: prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

  • Autor: Martin Zeman
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: