Fakultní střední školy

V rámci spolupráce se středními školami byl zahájen projekt „Fakultní školy“. Tento projekt má za cíl navázat užší spolupráci s vybranými institucemi prostřednictvím pořádání společných besed, stínování výuky a častějších spanilých jízd. Hlavním cílem těchto aktivit je posílit spolupráci s řediteli a pedagogy těchto škol a prohloubit interakci se studenty, aby se zvýšil jejich zájem o studium na naší fakultě.
S těmito školami bylo podepsáno memorandum o spolupráci a byly zařazeny mezi naše fakultní školy:
  • Masarykova obchodní akademie Rakovník
  • Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše
Těšíme se na úspěšnou spolupráci a vzájemné obohacení vzdělávacího procesu.