Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty na VŠE v Praze – pátek 14. 1. 2022 od 13:00 ONLINE.


V pátek 11. ledna 2019 proběhl v Likešově aule Vysoké školy ekonomické v Praze tradičně pořádaný Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí zájemcům o studium možnost získat univerzitní ekonomické vzdělání založené na výuce tradičních národohospodářských disciplín. V bakalářském stupni studia si mohou studenti vybírat ze studijních programů sahajících od ekonomické teorie přes hospodářskou politiku až po veřejnou správu a regionální rozvoj, s uplatněním nejen v institucích státní správy, ale zejména v bankovním a podnikatelském sektoru. O zájmu o studium i prestižním postavení NF VŠE v oblasti ekonomického vzdělávání svědčí mimo jiné i skutečnost, že fakulta se po několik let pravidelně umísťuje v různých anketách na prvním či druhém místě nejlepších ekonomických fakult v ČR. Studijní programy na fakultě jsou atraktivní, jdou s dobou a současně připraví studenty pro úspěšný výkon profese ekonoma nejen v prestižních domácích a zahraničních institucích, ale i ve významných firmách. O tom svědčí i fakt, že 70 % absolventů NF VŠE působí v oblasti businessu.

V nadcházejícím akademickém roce 2019/20 budou pro studenty otevřeny tři bakalářské studijní programy, a sice program Ekonomie, program Národní hospodářství a program Veřejná správa a regionální rozvoj. Standardní délka studia je 3 roky a do prezenční formy bakalářského studia fakulta přijme 480 uchazečů.

Studium na fakultě se stává vzhledem k posilování jeho univerzitního charakteru stále atraktivnější. Aby přijímací řízení bylo náročné, spravedlivé, veřejností snadno kontrolovatelné a zároveň bez zbytečných překážek pro uchazeče, i v letošním roce se vedení fakulty rozhodlo svěřit organizaci přijímacích zkoušek společnosti Scio.

Více o podmínkách a průběhu přijímacím řízení zde

Program Dne otevřených dveří byl následující:

 • Přivítání (Ing. Jan Kozák, studentský tajemník),
 • Úvodní slovo děkana (prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.)
 • Představení jednotlivých studijních programů:
  • Národní hospodářství (doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.)
  • Ekonomie (doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.)
  • Veřejná správa a regionální rozvoj (doc. Ing. Petr Toth, CSc.)
 • Vystoupení proděkana pro vnější vztahy (Ing. Michal Mirvald, PhD.)
 • Vystoupení studentského tajemníka (Ing. Jan Kozák),
 • Jak se na fakultu přihlásit? (doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.)
 • O testech OSP společnosti SCIO (Mgr. Jiří Zelenda)
 • Diskuse, odpovědi na dotazy publika
 • Prohlídka areálu VŠE

P.S.  Prohlédněte si reportáže z minulých let: