Střípky z úspěchů – co se Národohospodářské fakultě VŠE podařilo od roku 2010

2010-2018 – naše fakulta se umisťuje vždy na stupních vítězů ekonomických fakult v ČR dle žebříčku Hospodářských novin (sestavovaného do roku 2017)

 • 2010 – 2. místo
 • 2011 – 1. místo
 • 2012 – 2. místo
 • 2013 – 2. místo
 • 2014 – 2. místo
 • 2015 – 2. místo
 • 2016 – 2. místo

v obdobném žebříčku časopisu Týden se naše fakulta vždy umístila na druhém místě

 • 2016 – 2. místo
 • 2017 – 2. místo
 • 2018 – 2. místo
 • 2019 – 2. místo
 • 2020 – 2. místo

 

 • spolupráce s Nadací ČEZ na spolufinancování Soutěže o cenu děkana, kde studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia prezentují výsledky svého výzkumu a jsou finančně podporováni k dalšímu výzkumu
 • naše fakulta pořádá pravidelně soutěž i pro středoškolské studenty
 • na pozvání a návrh naší fakulty udělen čestný doktorát držiteli Nobelovy ceny za ekonomii Richardu Thalerovi, významnému ekonomovi Hansi Werneru Sinnovi a na květen 2022 pozvání přijal profesor chicagské univerzity John A. List
 • aktivní zapojení naší fakulty do projektu Evropského sociálního fondu
 • prakticky nulová nezaměstnanost absolventů naší fakulty, patří k nejlépe hodnoceným na trhu práce, lze se s nimi setkat na vysokých pozicích v reálné ekonomice i ve státní sféře a mnoho z nich se nyní podílí na přednáškách pro studenty, protože usilujeme o výuku teoretického základu propojenou s pohledy vysokých manažerů významných podniků a zástupců státní správy
 • tradiční slavnostní zahájení nového akademického roku v areálu Jízdárny Pražského hradu
 • pořádání seznamovacích kurzů pro budoucí studenty NF VŠE
 • tradice pořádání Zdobení vánočního stromečku NF VŠE jako příležitost pro setkání studentů s učiteli mimo přednášky

 

Výuka

 • úspěšná re-akreditace všech bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v letech 2018-2020, zohlednění standardů zahraničních škol, restrukturalizace vedlejších specializací
 • září 2012 – Economics – naše fakulta jako první akreditovala anglický program pro bakalářské studenty na VŠE
 • září 2019 – Economics and Public Policy – zaveden anglický program pro studenty magisterského studia
 • pravidelně je otevírán oblíbený kurz Organizace trhů, odvětví a veřejného sektoru pohledem manažerů, na kterém přednáší špičkoví manažeři z oblasti finančnictví, zdravotnictví, sportu, energetiky a veřejné správy (generální ředitel ČEZu, vrchní státní zástupkyně v Praze, ředitel programu ČT, ředitel Prague International Maraton, šéf porodního oddělení nemocnice U Apolináře)
 • roste zájem ze strany zahraničních studentů
 • naše fakulta klade důraz na volnost při tvorbě rozvrhu, student má, s výjimkou jádra základních předmětů, možnost volby předmětů studenty a jejich různorodost umožňuje rozvoj kritického myšlení a podporuje názorovou pluralitu
 • možnost pravidelných konzultací se studijním oddělením na Facebooku
 • ocenění nejlepších studentů bakalářského i magisterského studia

 

Internacionalizace

 • pravidelné studentské zahraniční stáže při Stálé misi ČR v OECD
 • výjezdy studentů do zahraničí i na bakalářském stupni studia
 • nadějní studenti vyrážejí na úspěšné zahraniční studijní pobyty do celého světa
 • zavedení povinných výjezdů doktorských studentů do zahraničí

 

Věda

 • vědecká činnost orientovaná na reálné využití (např. konference k problematice sociální politiky, konference k tématu devizových intervencí a další)
 • vysoká publikační činnost v přepočtu na akademického pracovníka
 • činnost Laboratoře experimentální ekonomie
 • habilitace 18 docentů a 4 profesorů
 • naše fakulta získala 25 grantů GAČR
 • slavnostní konference „30 let trnité cesty ke svobodě a obrana před těmi, kteří nám ji chtějí vzít“ 17. 11. 2019 (mimo jiné na této konferenci měl poslední veřejné akademické vystoupení jeden z nejoblíbenějších politiků Jaroslav Kubera)

 

Spolupráce s praxí

 • navázání úzké spolupráce mezi vrcholnými představiteli decizní sféry a také s nejúspěšnějšími manažery v ČR, na naší fakultě tak mohou posluchači navštívit přednášky těch aktuálně nejdůležitějších tvůrců hospodářské politiky, do jednotlivých předmětů jsou zváni odborníci z praxe
 • založení Klubu absolventů NF VŠE
 • zavedení předmětu Praktikum ve veřejné správě

 

Public Relations

 • pořádání tzv. Stínových výuk pro studenty středních škol (zvýšení propagace fakulty), pokračování v projektu Spanilých jízd, reprezentace fakulty na veletrhu Gaudeamus a na veletrhu pražských vysokých škol, pořádání Dne otevřených dveří NF VŠE a účast na Dni otevřených dveří VŠE
 • prezentace naší fakulty a informace pro studenty na Facebooku a Instagramu
 • fakultní newsletter pro absolventy naší fakulty